Hyppää sisältöön

Terapiapalvelut mukana muutosmatkalla asiakkaan, läheisen ja hoitohenkilökunnan tukena

12.11.2021
Muutosmatkamme myötä terapeuttien määrä on lisääntynyt Attendon hoivakodeissa. Halu panostaa laatuun on tuonut kuntoutuspalvelut merkittäväksi osaksi hoivapalveluiden toimintaa eri puolilla Suomea. Terapiapalveluiden johtaja Tuukka Virkkala kertoo miten fysioterapeutit työskentelevät jo useassa Attendo-kodissa asiakkaidemme hyväksi.

Jaa

Attendon terapiapalvelut tarjoavat kuntoutuspalveluita kaiken ikäisille ihmisille. Moniammatillisen tiimin osaamisesta hyötyvät ennen kaikkea asukkaat, sillä fysioterapeutti tukee työssään asiakasta tämän arjen askareissa. Asukkaiden saaman hyödyn lisäksi, terapeuttien tavoite on tukea hoitohenkilökunnan tärkeää työtä. Terapeuttien osaamisen avulla, hoitohenkilökunta on saanut uusia työkaluja työhönsä. Yhteistyö auttaa hoitohenkilökuntaa syventämään myös omaa osaamistaan kuntouttavassa hoitotyössä.  Fysioterapeutin kanssa tapahtuvan työparityöskentelyn kautta hoitohenkilöstölle syventyy kuntouttavan työotteen lisäksi ymmärrys omasta työhyvinvoinnistaan, ja he saavat konkreettisia ohjeita fyysisesti raskaasta työstä palautumiseen.

Tuukka Virkkala_terapiapalveluiden johtaja.png

Tyytyväisyyskyselyiden tulosten perusteella asukkaiden läheiset ovat kokeneet haasteita yhteydenpidossa ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa. Terapeuttien läsnäolo hoivakodeissa helpottaa myös asukkaiden läheisiä. Kun Attendo-kodissa työskentelee fysioterapeutti, läheiset voivat olla yhteydessä suoraan terapeuttiin kuntoutusasioihin liittyen. Näin voimme huomioida paremmin asukkaiden toiveita ja yksilöllisiä tarpeita. Terapeuttimme osallistuvat esimerkiksi asukkaiden hoito- ja kuntoutuspalavereihin, jolloin he tuovat oman asiantuntijuutensa osaksi asukkaan hoitosuunnitelmaa.  Terapeuttien erikoisosaamista on asukkaan oman toimintakyvyn tukeminen ja ylläpito.

Terapiapalveluiden alueellinen toimintamalli tuo lisälaatua myös hoivaan

Nykyvalossa on paljon lääketieteellistä tutkimuspohjaa sille, että kuntoutuksen avulla saadaan merkittäviä hyötyjä erityisryhmien, kuten muistisairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisryhmien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä. Kuntoutuksellinen toimintamalli on ollut huomioituna Attendolla monissa hoivayksiköissä jo aikaisemminkin siten, että yksikössä on saattanut olla oma fysioterapeutti. Tällöin haasteita on saattanut ilmetä siinä, että terapeutit ovat voineet kokea vaikeaksi sen, että he ovat ainoana varsinaisena kuntoutuksen asiantuntijana työyhteisössä. Tähän me olemme Attendolla reagoineet siten, että jokainen terapeuttimme kuuluu terapeuteista muodostettuun työtiimiin. Näin terapeutit eivät jää kuntoutusasioiden kanssa yksin, vaan heillä on hoitohenkilökunnan lisäksi vertaistiimi ympärillä, jonka kanssa kehittää kuntouttavaa työtä ja monistaa toimivia toimintatapoja muihin Attendo-koteihin. Tällä mallilla pystymme edistämään valtakunnallisesti muutosta, jossa kuntoutuksella on yhä näkyvämpi rooli tulevaisuudessa Attendo-kodeissa.

Tuukka Virkkala,
Terapiapalveluiden johtaja, Attendo Terapiapalvelut

 

Fysioterapeutin rooli hoivakodissa:

  1. Tukea ja ylläpitää asiakkaan omaa toimintakykyä yksilöllisen kuntoutussuunnitelman avulla.
  2. Yhteisen kuntouttavan toiminnan, kuten fysioterapiatuokioiden järjestäminen hoivakodin asiakkaille.

  3. Asiakkaan läheisen yhteyshenkilönä toimiminen kuntoutusasioissa.

  4. Hoitohenkilökunnan työergonomian tukeminen.

  5. Moniammatillisen tiimin osaamisen vahvistaminen ja oman asiantuntijaosaamisen jakaminen kollegoille.

Lue lisää fysioterapiastamme: 

Fysioterapeutti tuo aktiivisuutta arkeen
Fysioterapia osana hyvää hoivaa
Einen uusi koti löytyi Attendolta
Attendo Terapiapalvelut