Hyppää sisältöön

Tukea kohtaamisiin ASKO-valmennuksista ja kinestetiikasta

24.6.2021
Attendo-kotien tiimit ovat startanneet ASKO- eli asiakaskokemus-valmennukset, joissa syvennetään kohtaamistaitoja. Attendo Haapolassa Kuusamossa ASKOn kanssa käsi kädessä kulkee myös kinestetiikka.

Jaa

Tunnelmallisen metsän keskellä, neljän kilometrin päässä Kuusamon keskustasta sijaitsee Attendo Haapola. Haapolan arjessa ASKO-valmentajat ja kinestetiikkavastaavat Elina ja Jennimaija inspiroivat tiimiään entistä parempiin kohtaamisiin asiakaslähtöisyyttä korostavin menetelmin.

Haapolassa ASKO-valmennuksen tukena asiakastyössä ovat kinestetiikan metodit. Kinestetiikka on voimavaralähtöinen hoitotyön toimintamalli, joka kattaa kaiken kohtaamisesta asiakkaan liikkumisen avustamiseen ja voimavarojen ylläpitoon. Samalla se tukee työntekijän työergonomiaa ja on hienovaraista, sekä miellyttävää asiakkaalle. Kinestetiikka vähentää hoitajan työn kuormittavuutta ja lisää sen mielekkyyttä. Työtapa saattaa myös vähentää sairauspoissaolojen määrää työpaikalla. 

Jennimaija_lainaus_kinestetiikka.jpg

Lähihoitajina työskentelevät Jennimaija ja Elina ovat Haapolan kinestetiikkavastaavat. Molemmat ovat käyneet kinestetiikan peruskurssin, Jennimaija on käynyt lisäksi vielä syventävän kurssin aiheesta ja työskennellyt kinestetiikan parissa myös aiemmassa työpaikassaan.

Asiakkaan ja työkaverin kohtaamista

Keväällä 2021 Elina ja Jennimaija ilmoittautuivat Attendon ASKO-valmentajiksi. Elinalle ASKO-valmentajan rooli oli luonteva, sillä hän on aiemmin toiminut myös Attendon Arvo-valmentajana. ASKO on lyhenne sanasta asiakaskokemus, ja kyseessä on Attendon oma kohtaamisiin ja asiakaslähtöisyyteen perustuva koulutus. Koulutuksessa syvennetään tiimin kohtaamis- ja palautetaitoja yhteisen keskustelukartan ja ryhmäharjoitusten avulla.

Elinan ja Jennimaijan mukaan ASKO-valmennus ja kinestetiikan opit tukevat toisiaan hoivatyössä, sillä niissä molemmissa pääosassa on aito kohtaaminen.

– Ihmisen kohtaaminen on Attendolla tärkeä arvo ja ASKO-valmennus perustuu täysin kohtaamisiin ja kokemuksiin. Valmennus auttaa kohtaamaan sekä asiakkaita että työkavereita, kertoo Elina.

– Samoin kinestetiikassa tärkeintä on asiakaslähtöisyys ja asukkaan omien lähtökohtien huomioonottaminen, jatkaa Jennimaija.

Elina_kinestetiikka_ASKO.jpg

Toimivaa kuntoutusta ja parempi työilmapiiri

Jennimaijalla ja Elinalla on tärkeä vastuu Haapolan tiimissä: he haluavat tukea, innostaa ja auttaa tiimiään uusien toimintamallien kanssa. Haapolassa on pyhitetty aikaa yhdessä oppimisille, joka viikko tiimi kokoontuu joko ASKO-karttakeskustelun äärelle tai kinestetiikka-työpajaan. Asukaslähtöisyyteen keskittyminen on Jennimaijan mukaan ennen kaikkea hyvästä Haapolassa asuville ikäihmisille:

– Kinestetiikan avulla tehtävä kuntoutus toimii ja pienikin voimavara on mahdollisuus. Esimerkiksi kun aiemmin henkilönostimella gerituoliin autettu henkilö avustettiin kokeilemaan pyörätuolia, hän sai valtavasti iloa siitä, että kykenikin itse kelaamaan ja liikkumaan.

Elina iloitsee sekä kinestetiikassa että ASKO-koulutuksessa tapahtuvasta keskustelusta ja avoimuuden lisääntymisestä myös tiimiläisten kesken.

– Me olemme tiimi, joten mietimme haasteita yhdessä ja jaamme osaamistamme! ASKO-keskustelut myös oivalluttavat ja parantavat tiimihenkeä. Ja tietysti tiimihenkeä parantaa se, että meillä on aina pullakahvit katettuna työpajoihin! Elina kertoo nauraen.


Haapolan arkea.png
Kuva: Haapolassa arki on asiakaslähtöistä. Asiakkaita tuetaan ja avustetaan heidän voimavarojensa mukaan. Asiakkaat tykkäävät yhteisistä tiloista löytyvistä säkkituoleista.