Hyppää sisältöön

Kannanotto: Yhdenvertainen ja erilaisuudelle avoin työelämä vaatii jatkuvia tekoja

23.8.2023
Rasismille ja syrjinnälle ei ole sijaa työpaikoilla. Työyhteisön on oltava paikka, jossa jokainen työntekijä voi tuntea olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi ja kunnioitetuksi yksilönä. Tämä on perusta, jolle rakennamme päivittäisen työmme asukkaidemme hyväksi, kirjoittaa Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Jaa

Jokaisessa työyhteisössä työskentelee keskenään erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi Attendo-kodeissamme on töissä kymmeniä eri kieliä äidinkielenään puhuvia työkavereita. Meitä kaikkia lukuisilla tavoilla keskenään erilaisia ihmisiä yhdistää se, että haluamme tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi omina itsenämme, yksilöinä. Haluamme myös kuulua porukkaan, tulla toimeen työllämme ja kokea olomme turvalliseksi. Yhdenvertaisuutta kuvastaa hienosti ajatus siitä, että ei riitä, että kutsumme ihmiset juhliin. Meidän on kutsuttava heidät juhlissa myös tanssimaan yhdessä kanssamme.

Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää

Attendolla arvostamme monimuotoisuutta emmekä suvaitse minkäänlaista syrjintää. Tämä tärkeä periaate on kirjattu myös eettisiin periaatteisiimme. Periaatteet ovat selkärankamme ja olemassaolomme oikeutuksen perusta, toimintakulttuurimme peruskivi. Meillä asuu apua, hoivaa ja tukea tarvitsevia ihmisiä, ja arjessamme on päivittäin tuhansia kohtaamisia heidän ja heidän läheistensä kanssa. Meidän on ansaittava heidän luottamuksensa ja toimittava niin, että eettiset periaatteemme todella myös näkyvät arjen tekoina.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää, kiusaamista tai rasismia työyhteisöissämme emmekä yhteiskunnassa. Kaikkien Suomessa asuvien on voitava kokea itsensä tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Jokaisella meistä on vastuu edistää tätä erilaisuudelle avointa yhteiskuntaa ja työpaikoilla työyhteisöä omasta roolistaan käsin. Autamme tässä toinen toisiamme.

Myös lainsäätäjillä ja päättäjillä on oma roolinsa ja vastuunsa sen suhteen, että yhteiskunnassamme ei ylläpidetä tai luoda syrjiviä rakenteita. Valtion on sitouduttava tekoihin, jotka vahvistavat monimuotoista ja yhdenvertaista työelämää ja Suomea. Esimerkiksi Suomeen saapuvien kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä on saatava tarvitsemansa apu ja tuki etenkin uuden elämänvaiheen alkutaipaleella.

Sitoudumme pitkäjänteisesti tekoihin

Yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentaminen vaatii pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Monimuotoisuuden vahvistaminen ja syrjinnän torjuminen on osa toimintamallejamme.

Meillä jokaisella on mahdollisuus ja velvollisuus puuttua syrjivään puheeseen ja tekoihin omassa työyhteisössään. Attendolla kannamme sadan prosentin vastuun asioista, joista tulemme tietoisiksi. Erilaiset kulttuuriset tavat voivat olla osa identiteettiämme, mutta yhdessä töissä toimiessamme toimintakulttuuri on se, joka meitä määrittää. Attendolla olemme sitoutuneet toimintakulttuuriin, joka arvostaa erilaisuutta ja torjuu poissulkevan puhetavan.

Korostamme, että vaikeistakin aiheista voi ja pitää keskustella ja etsiä ratkaisuja. Huolehdimme, että tilanteet käsitellään niin, että niistä voi syntyä aitoja oppimismahdollisuuksia.

On sanottu, että tärkeintä, mitä hyväosainen ihminen voi tehdä, on myöntää olevansa hyväosainen. Olemme monella tapaa hyväosaisia ja etuoikeutettuja, sillä meillä on ympärillämme kollegoita, joilta pyytää apua ja tukea, ja työvälineitä, joiden avulla pystymme puuttumaan syrjiviin tekoihin ja puheeseen.

Muutos alkaa jokaisesta meistä. Me Attendolla tunnemme oman vastuumme ja toimimme yhdenvertaisen ja monimuotoisen Suomen puolesta.

Virpi Holmqvist

Toimitusjohtaja

Attendo Suomi