Hyppää sisältöön

Attendon tyytyväisyysluvut jatkavat kasvuaan – henkilöstön, asukkaiden ja läheisten luottamus korkeimmillaan

15.5.2024
Attendo on systemaattisesti kehittänyt toimintaansa viime vuosina, ja positiiviset tulokset näkyvät juuri julkaistun tyytyväisyystutkimuksen tuloksissa. Parantuneiden lukujen taustalla on panostukset henkilöstön valmentamiseen, useiden eri toimintamallien vahvistaminen sekä investoinnit henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Kyseessä on viides perättäinen tyytyväisyyskysely, jossa tulokset ovat kasvussa kaikkien sidosryhmien osalta.

Jaa

Attendo aloitti muutosmatkansa syksyllä 2019, joka sisälsi keskeisten toimintamallien uudistamisen lisäksi tärkeimmät yrityskulttuurinmuutoksen elementit: inhimilliset kohtaamiset, 100 prosentin vastuun asioista, joista tulee tietoiseksi – puuttuminen epäkohtiin on välittämistä, sekä palautteen antamisen eli kuuntelen, kehun, kiitän, kannustan ja myös korjaan. Muutosmatkaa on seurattu aktiivisesti ja Attendolla toteutetaan kaksi kertaa vuodessa tyytyväisyystutkimus.  

Marraskuussa 2023 henkilökunnan, asukkaiden ja läheisten tyytyväisyys oli ennätyksellisen korkealla tasolla Attendon historiassa. Nyt luvut ovat vieläkin kasvaneet: Attendo Suomen henkilöstökyselyn NPS (Net Promoter Score) eli suositteluindeksi on 35 (vuodesta 2019 parannus on +51 pykälää), asukastyytyväisyys NPS 47 (vuodesta 2019 parannus +18) ja läheistyytyväisyys NPS 50 (vuodesta 2019 parannus +35). NPS-asteikko on välillä -100 ja +100. 

”Tyytyväisyyslukujen kasvu kertoo, että olemme tehneet oikeita asioita viime vuosien aikana. Haluankin lähettää ison kiitoksen kaikille attendolaisille. Muutosta parempaa ei tehdä ilman meidän osaavia ihmisiä. Tyytyväisyystutkimukset ovat meille tärkeä keino arvioida, teemmekö oikeita asioita ja missä voimme vielä parantaa. Nyt tulokset kertovat, että asukkaiden, heidän läheistensä ja työntekijöiden luottamus Attendoa kohtaan on vahvistunut entisestään”, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. 

Attendo on panostanut erityisesti henkilöstön valmentamiseen ja kouluttamiseen sekä vuorovaikutustilanteiden kehittämiseen viime vuosina. Yritys on myös luonut uudenlaisia tapoja toimia, mikä on edistänyt henkilöstö- ja asiakaskokemuksen parantamista. 

Tyytyväisyys näkyy monin eri tavoin  

Tyytyväisyystutkimuksen asukaspalautteesta nousi esiin useita positiivisia kommentteja Attendon henkilökunnasta. Henkilökunta sai kiitosta ystävällisyydestä, ammattitaidosta ja empatiasta. Omahoitajat ja vakituiset hoitajat ovat erityisen arvostettuja, ja heidän pysyvyytensä on koettu tärkeänä. Positiivista palautetta tuli myös henkilökunnan huolenpidosta, hyvästä viestinnästä ja yhteistyöstä omaisten kanssa. Vastaavasti toiveita esitettiin ruokavalion monipuolistamisesta, lisääntyneestä ulkoilumahdollisuuksista ja viriketoiminnasta. Yleisesti ottaen asukkaat ovat tyytyväisiä hoitoon ja henkilökuntaan, mutta toiveita muutoksista ja kehityksestä on myös esitetty. 

Attendolaisten kohdalla tiedonkulun parantaminen, työyhteisön yhteishengen vahvistaminen ja tasapuolinen kohtelu koettiin tärkeäksi. Myös perehdytyksen ja koulutuksen merkitys sekä työvuorojen suunnittelun parantaminen mainitaan tutkimuksessa useampaan kertaan.  

"Vaikka henkilöstömme, asukkaamme ja heidän läheisensä ovat nyt tyytyväisempiä kuin koskaan aikaisemmin, emme voi jäädä paikoillemme, vaan hyvää työtä tulee jatkaa. Emme ole vielä maalissa ja meidän pitää varmistaa, että asiat eivät ole hyvin vain keskimäärin, vaan ihan jokaisessa Attendo-kodissa. Tämä tarkoittaa, että tulemme jatkossakin viemään tekemistämme eteenpäin. Olemme tällä hetkellä kehittämässä entisestään muun muassa läheisviestintää sekä pilotoimassa tekoälyn käyttöä attendolaisten arkea sujuvoittamalla tavalla. Meidän tahtotilanamme Attendolla on olla hoiva-alan edelläkävijä, josta hyötyy koko yhteiskunta”, toteaa Virpi Holmqvist.