Hyppää sisältöön

Attendo Suomen vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen tulos: Korkeat henkilöstökustannukset painoivat tulosta alaspäin

10.2.2022

Jaa

Attendo-konserni on julkaissut tänään 10. helmikuuta vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen (Q4) tuloksen. Tämä on kooste konsernin pörssitiedotteesta, joka löytyy osoitteesta https://www.attendo.com/en.

Attendo Suomen vuoden 2021 neljännen kvartaalin liikevaihto kasvoi 12 % ollen 173 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -2,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski edellisvuoden (-1,5 milj. euroa) vertailuajankohtaan nähden.

Henkilöstöpula vaikutti edelleen koko alaan Suomessa ja vaikeutti asukaspaikkojen täyttämistä joillakin alueilla. Onnistuimme tästä huolimatta parantamaan asukaspaikkojen täyttöastetta, joka oli viimeisellä vuosineljänneksellä 86 % (82 % Q4 2020).

Koronaviruksen nopea leviäminen ja karanteenimääräykset kasvattivat sairauspoissaolot ennätyskorkeiksi. Jo ennestään kireillä työmarkkinoilla tämä johti ylityö- ja vuokrahenkilöstön kustannusten kasvamiseen. Samaan aikaan jouduimme lisäämään henkilöstön määrää ennakoiden vuodenvaihteen uusia lakivaatimuksia. Nämä asiat vaikuttivat tulokseemme negatiivisesti.

Attendo Suomen koko vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 12,8 % ollen 673 miljoonaa euroa.  Oikaistu liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto parantui edellisvuoden (-4,3 milj. euroa) vertailuajankohtaan nähden. Liikevoittomarginaali 0,6 % ( ed.vuosi -0,7 %).

Liikevaihdon kasvu johtui pääosin onnistumisesta ikäihmisten asiakaspaikkojen myynnissä, yritysostoista sekä hinnankorotuksista.

Hinnankorotuksilla katettiin ikääntyneiden hoivapalvelujen nousseita henkilökustannuksia, jotka johtuvat vanhuspalvelulain mukaisista uusista mitoitusvaatimuksista, vuosittaisesta palkka- ja kustannusinflaatiosta sekä henkilöstöpulan aiheuttamista nousseista henkilöstökustannuksista.

Vuonna 2022 Attendo Suomen tavoitteena on saavuttaa kestävä hintataso ja varmistaa henkilöstön saatavuus uusia lakivaatimuksia silmällä pitäen. Katsomme, että hintataso on rakenteellisesti liian alhainen Suomessa, sillä yksityiset ostopalvelutuottajat tuottavat hoivaa huomattavasti julkisia tuottajia alhaisemmilla kustannuksilla. Jatkamme systemaattista työtä sen eteen, että koko toimialalle saadaan kestävät toimintaolosuhteet. Myös tulevat, lain vaatimat uudet henkilöstölisäykset on huomioitava hinnoissa.

Attendo Suomi jatkaa edelleen määrätietoista johtamisen kehittämistä ja kulttuurinmuutoksen edistämistä osana laaja-alaista Attendon muutosmatka-strategiaa, jonka tavoitteena on parantaa hoivan laatua, työssä viihtyvyyttä ja asiakaslähtöisyyttä eri puolilla Suomea. Se tarkoittaa muun muassa räätälöityä johtamiskoulutusta kaikille yli 400 hoivakodin johtajallemme ja kaikkien 14 500 työntekijämme valmentamista muun muassa parempiin kohtaamisiin.

Talousjohtaja Henna Plitin haastattelupyynnöt medialle pyydämme ystävällisesti osoittamaan Attendon viestintään viestinta@attendo.fi tai p. 044 407 2011.