Attendo valitti hallinto-oikeuteen epäselvästä päätöksestä, ei vain lisähenkilöstön vaateesta

21.4.2021
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Villa Pentbytä koskien (2.3.2021) on epäselvästi muotoiltu ja viraston aiemman lupa- ja valvontakäytännön vastainen. Lisäksi määräyksessä olevat vaatimukset henkilökunnan lisäämisestä eivät perustu asiakkaiden hoidon tarpeisiin. Epäkohdat eivät tule kuntoon vain työntekijöitä lisäämällä, vaan niihin puuttumalla ja toimintakulttuuria muuttamalla.

Jaa

Villa Pentbyssä on havaittu selkeästi epäkohtia, mutta näitä ei Attendon näkemyksen mukaan ratkaista vain henkilökunnan määrää lisäämällä. Johtamisen, toimintakulttuurin, ravitsemuksen ja puhtauspalveluiden laadun parantaminen johtavat haluttuun muutokseen, eikä asioiden kuntoon laittaminen ole kiinni lisähenkilökunnasta. Epäkohtiin on jo puututtu tiukasti. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston maaliskuun alussa antama päätös on epäselvä ja sisältää monta asiaa, joiden vuoksi Attendo on valittanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Päätös on hallintolain vastainen: hallintolain mukaan viranomaisten päätöksien tulee olla selkeitä ja sellaisia, joista päätökseen velvoitettu tietää tähän kohdistetut toimenpiteet täsmällisesti. Valituksessa on siis välillisesti kyse kaikista toimiluvan alaisista hoiva-alan toimijoista, ei vain Attendosta. 

- Aluehallintoviraston antama päätös on kuitenkin muotoiltu epäselvästi ja se on ristiriitainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston itsensä vuonna 2017 tekemään, Villa Pentbytä koskevaan päätökseen nähden. Asukkaiden toimintakyky ja sen vaatima hoivan määrä eivät ole olennaisesti muuttuneet tämän kolmen vuoden aikana, ja asukkaiden määrä on nyt pienempi kuin kolme vuotta sitten. Haluamme hallinto-oikeuden näkemyksen henkilöstön määrän lisäämisen oikeasuhtaisuudesta. Myöskään aluehallintoviraston vaatimus tuplata esimerkiksi yöhoitajien määrä aiempaan verrattuna ei Attendon mielestä ole perusteltu, edes viranomaisen omaan aikaisempaan päätökseen perustuen, ja vaatii hallinto-oikeuden kannanottoa. On harmillista, että tällaisesta hallinnollisesta asiasta täytyy keskustella median välityksellä, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. 

Aluehallintovirasto on päätöksessään ilmoittanut, että Attendon tulee palkata kuusi uutta, vakituista työntekijää. Aluehallintovirasto ei kuitenkaan päätöksessään selkeästi ilmaise, mikä on se taso, johon lisäys tehdään. Toisessa saman aluehallintoviraston päätöksessä lisäys henkilökuntaan on tullut tehdä suhteessa toimilupaan vaadittuun tasoon. Päätös ei myöskään ota lainkaan kantaa siihen, miten määräys muuttuu tilanteessa, jossa asiakasmäärä kasvaa tai laskee – kuten alalle hyvin tyypillistä on. Attendo on pyrkinyt selvittämään asiaa valvontaviranomaisen kanssa, mutta saanut vastaukseksi vain valitusohjeet hallinto-oikeuteen. 

- Villa Pentbyssä on vuosien ajan mitoitettu hoitohenkilökunnan määrä asiakkaiden hoidon tarpeiden mukaan ja tämä määrä on asiakkaiden yksilöllisten, aluehallintovirastollekin toimitettujen, hoidon tarvetta kuvaavien mittareiden mukaan ollut noin 0,60. Nyt aluehallintoviraston määräys – sellaisena kuin Attendon sen tulkitsee – tarkoittaa jopa noin 0,76 hoitohenkilökunnan mitoitusta, joka tarkoittaa jopa noin 20-25 % enemmän henkilökuntaa kuin mitä Attendon ja Raaseporin välinen sopimus, yksikön toimilupa tai alueen muiden yksiköiden asiakkaat edellyttävät, toimitusjohtaja Holmqvist jatkaa. 

Vanhuspalvelulain tämänhetkinen henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoivassa on 0,55. Se nousee asteittain siten, että 1.4.2023 henkilöstömitoitus on 0,7. Etelä-Suomen aluehallintoviraston Villa Pentbytä koskeva, Attendon käsityksen mukaan noin 0,76-tasoinen mitoitus, on ennen kuulumattoman korkea, todennäköisesti ainoa koko Suomessa. 

- Olemme aluehallintoviraston päätöksen jälkeen saavuttaneet vaaditun 0,76-henkilöstömitoituksen tason osa-aikaisia työntekijöitä lisäämällä, mutta kuuden uuden, vakituisen, koulutetun hoiva-alan ammattilaisen palkkaaminen Villa Pentbyhyn on nykyisessä, hyvin hankalassa työvoimatilanteessa äärimmäisen vaikeaa, Holmqvist jatkaa. 

Toimitusjohtaja Holmqvistin haastattelupyynnöt voi ystävällisesti osoittaa asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimolle, puh. 044 4942 122 tai viestinta@attendo.fi