Hyppää sisältöön

Imatran helmikuinen vatsatautiepidemia lähti todennäköisesti liikkeelle salaattiannoksesta

10.6.2022
Vatsataudin todennäköisin aiheuttaja on ollut kurkkuananas-salaatti. Keittiöhenkilökunta oli noudattanut ruuan valmistuksessa säädettyjä hygieniaohjeita ja säännöksiä, mutta norovirus oli siitä huolimatta päässyt leviämään salaatin kautta. Norovirus tarttuu herkästi hyvästä hygieniasta huolimatta.

Jaa

Noin 80 henkilöä sairastui samanaikaisesti 11.–12.2.2022 Imatralla Attendon hoivakodeissa. Hoivakodeissa on 184 asukasta ja 138 työntekijää. Sairastuneisiin kuuluivat hoivakodin neljän eri yksikön asukkaat sekä hoito- ja keittiöhenkilökuntaa. Sairastuneiden tärkeimmät oireet olivat kuume, oksentelu, pahoinvointi ja ripuli. Sairaalahoitoa ei oireiden takia tarvittu.

Keittiön omavalvontajärjestelmässä ei havaittu olevan puutteita elintarviketurvallisuuskäytänteissä. Tätä tukevat paikallisen elintarvikevalvontaviranomaisen joulukuussa ja epidemian selvittämisen yhteydessä tekemät tarkastukset ja negatiiviset pintanäytteet keittiön puhdistuksen jälkeen.  

Paikallisen elintarvikevalvontaviranomaisen mukaan näyttää siltä, että nykyisin voimassa oleva Kansanterveyslaitoksen ohjeistus noroviruksen torjunnasta ja työhön palaamisesta vasta kahden oireettoman päivän jälkeen ei todennäköisesti ole riittävä.

Elintarvikevalvontaviranomainen on ohjeistanut hoivakodin henkilöstöä hygieniassa. Henkilökunnan tulee välttää suoraa kosketusta kuumentamattomina tarjottavien ruokien valmistukseen vatsataudin jälkeen ja tehostaa käsihygieniaa.

Tartunnan alkuperää selvitettiin kyselyllä

Hoivakodin kaikille asukkaille ja hoitohenkilökunnalle jaettiin kyselylomake, jossa kartoitettiin sairastumisiin liittyviä seikkoja. Kyselyyn vastasi 57 prosenttia asukkaista ja 41 prosenttia henkilöstön jäsenistä.  Lähes puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti sairastumisesta.

Ruokanäytteiden perusteella salaatista löytyi norovirusta. Kaikista tarjolla olleista ruuista elintarvikenäytteitä ei saatu, eikä voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että jokin muu elintarvike olisi saattanut olla saastunut.

Epidemian aikana ja jälkeen keittiö desinfioitiin ja hygieniakäytänteitä tehostettiin. Paikallinen ympäristöterveysviranomainen ohjeisti, että sairastetun vatsataudin jälkeen henkilöstön tulisi välttää kuumentamattomana tarjottavien ruokien käsittelyä. Vatsatautiepidemian aikana hoivakodissa ohjeistettiin välttämään ulkopuolisia vierailuja.