Hyppää sisältöön

Kallionsydämen toimintavastuu siirtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle

9.4.2020

Jaa

Kiuruvedellä sijaitsevan ikäihmisten hoivakoti Attendo Kallionsydämen toimintavastuu siirtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle 9.4.2020. Kallionsydämessä on ollut erittäin vakava koronavirusepidemia, jossa on menehtynyt yhdeksän asukasta. Attendo ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä haluavat päätöksellä varmistaa, että Kallionsydämen asukkaat saavat tarvitsemansa vaativan sairaanhoidon hoivakotiin.

Hoivakoti on Itä-Suomen aluehallintoviraston (Itä-Suomen AVI) valvonnassa ja valvontatoimenpiteet jatkuvat edelleen. Valvontatoimilla ja toimintavastuun muutoksella halutaan varmistaa, että hoivapalveluyksikössä turvataan siellä asuvien ja koronavirukseen sairastuneiden vanhusten riittävä terveydenhuolto. AVI valvoo myös, että esimerkiksi koronaan sairastuneiden hoito, altistuneiden suojautuminen ja karanteeni sekä tartunnanjäljitys toteutuu viranomaisohjeiden mukaisesti. Kuntayhtymä on toteuttanut valvontatoimenpiteitä AVIn vaatimusten mukaisesti.

Kallionsydän on 30-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille. Päätöksen myötä hoivahenkilöstö siirtyy Attendon vuokraamana Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johdettavaksi. Asukkaita ei siirretä Kallionsydämestä.

”Kuluneet viikot ovat olleet erittäin raskaita Kallionsydämessä. Siirrymme johtamaan toimintaa haastavassa epidemiatilanteessa. Me pystymme tarjoamaan asukkaille vaativaa sairaanhoitoa hoivakotiin, jotta hauraassa kunnossa olevia asukkaita ei tarvitsisi siirtää. Lisäämällä Kallionsydämen sairaanhoidollista osaamista helpotamme yksikön vakituisen henkilökunnan työssäjaksamista”, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen.

”Hoivakodin tilanne on hoidollisesti hyvin vaativa. Kallionsydämen asukkaista poikkeuksellisen suuri osa on sairastunut koronaan ja tarvitsee sairaalatasoista terveydenhoitoa. Myös yli puolet vakihenkilökunnasta on sairastunut ja sen vuoksi meiltä puuttuu sairaanhoidollista osaamista. Työssä oleva henkilöstö on ymmärrettävästi ylikuormittunutta. Koemme, että emme voi näissä olosuhteissa taata asukasturvallisuutta”, sanoo Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

”Olemme koko tämän epidemian ajan tehneet avointa ja hyvää yhteistyötä Attendon kanssa ja jatkamme sitä edelleen. Yhteisenä tavoitteenamme on asukkaiden ja henkilöstön turvallisuuden sekä hyvinvoinnin varmistaminen tässä vaikeassa tilanteessa”, Pekkanen

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkasen haastattelupyynnöt pyydämme ystävällisesti ohjaamaan viestintäsihteeri Arja Laajalahdelle p. 040 543 4997

Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvistin haastattelupyynnöt pyydämme ystävällisesti ohjaamaan viestintäjohtaja Susanna Paloheimolle p. 044 494 2122