Hyppää sisältöön

Sijaishuollossa asuville lapsille oma juhlapäivä

21.2.2020
"Meillä asuvat lapset ovat ihan samanlaisia kuin kotona asuvat. Heillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kotona asuvilla, he ovat ihan tavallisia.” Lastensuojeluyksikkö Attendo Vilpon kasvatusjohtaja Anu Suomilammi kertoo.

Jaa

Vilpossa juhlitaan tänään Care Dayta eli Sijaishuollon juhlapäivää, jonka visiossa jokainen lapsi sijaishuollossa kokee olevansa arvostettu ja rakastettu ja näkee maailman täynnä mahdollisuuksia. Anu tietää, että oikealla hoivalla, huolenpidolla ja kasvatuksella lapsen tulevaisuus voi pysyä valoisana: ”Tässä ammatissa näkee uskomattomia tarinoita siitä, mistä pieni lapsi voikaan selvitä ja tulla empaattiseksi sekä itsestään huolehtivaksi ihmiseksi."

Skotlannissa vuonna 2015 alkunsa saanut Care Day juhlistaa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria nostaen esiin heidän ääntään ja oikeuksiaan. Juhlapäivää vietettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Suomen Care Day -verkostoa koordinoi lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry ja juhlapäivän kunniaksi on järjestetty erilaisia paikallisia tapahtumia.

Attendo Vilpossa on tällä viikolla keskusteltu sijaishuollon päivän teemoista lasten kanssa. Ohjaajat kysyivät lapsilta, mitä he toivoisivat ihmisten tietävän lastensuojeluyksikössä asumisesta. Pienimmät lapset halusivat kertoa ihmisille, että lastenkodit ovat kivoja paikkoja, joissa lapset ovat ihan mielellään. Lastensuojeluyksikön hyviksi puoliksi lapset nimesivät välittämisen, läheiset välit ohjaajiin, kuukausirahat ja pelaamisen rajoittamisen. Kuten lasten kanssa yleensä, osa nuorista kokee kontrolloimisen ja rajojen asettamisen ärsyttävänä, mutta osa nuorista taas pitää rajoja hyvänä asiana.

Läheiset välit ohjaajiin syntyvät Vilpossa keskinäisen kunnioituksen, henkilökunnan sitoutumisen ja yhteisten pelisääntöjen avulla. Vilpossa on luotu Hyvän kohtelun suunnitelman pohjalta huoneentaulu, johon lapset ovat saaneet omin sanoin kertoa, mitä hyvä kohtelu heidän mielestään tarkoittaa. Koko Vilpon porukka on sitoutunut noudattamaan taulun ajatuksia arjessa.

Attendo-Lastensuojelu-Vilppo-huoneentaulu
Attendo Vilpon kasvatusjohtaja Anu Suomilammi tietää, että ihmisillä saattaa olla ennakkoluuloja sijaishuollossa asuvia lapsia kohtaan. Joskus ennakkoluulot voivat olla jopa todella julmia. Välillä Anu saakin puolustaa omiaan naarasleijonan lailla ja oikoa ihmisten käsityksiä siitä, että sijaiskodeissa asuvat lapset olisivat jotenkin turmeltuneita.

Lasten jokapäiväinen hyvinvointi ja hyvä kohtelu on koko Vilpon henkilökunnalle sydämen asia, mutta he tietävät toimivansa myös vanhempien apuna:

"Meidän täytyy muistaa, että lapsella on omat rakkaat vanhemmat, vaikka he olisivat kuinka huonossa jamassa. Mietin usein kenelle olisin aikanani voinut antaa omat lapseni hoidettavaksi? Maailmassa ei ole kovin montaa sellaista ihmistä, joiden käsiin olisin luottanut omat lapseni. Tämä ajatus muistuttaa minua siitä, kuinka suuressa vastuussa muiden äitien ja isien lapsista olemme. Minun ja meidän pitää olla sataprosenttisesti tämän vastuun arvoinen joka päivä ja tehdä työ niin, että vanhemmat pystyvät hengittämään ja olemaan levollisia. Vanhemmat rakastavat lapsiaan, vaikka heidän voimavaransa olisivat ehtyneet. Lapset ansaitsevat rakkautta, välittämistä ja selkeät rajat, vaikka omat vanhemmat eivät juuri tällä hetkellä pystyisi niitä tarjoamaan.”

Haluatko auttaa ja tukea lasta tai nuorta? Haemme jatkuvasti tuki- ja sijaisperheitä. Järjestämme säännöllisesti tukiperhevalmennuksia sekä PRIDE-valmennuksia ympäri Suomen. Lue lisää täältä.


Attendo-lastensuojelu-Vilppo-Care Day