Tuhannet jäävät ilman hoivakotipaikkaa, jollei hoitajapulaa ratkaista

6.9.2021
Attendo toivoo valtiolta nopeita ja vaikuttavia toimenpiteitä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Hoitajamitoituksena kansalaisille tunnetuksi tullut vanhuspalvelulain muutos koskee ympärivuorokautisia hoivakoteja, joissa tällä hetkellä on oltava 0,55 hoitajaa yhtä asukasta kohti kolmen viikon ajanjaksolla. Mitoitus nousee 1.4.2023 mennessä asteittain tasolle 0,7. Tavoitteeseen on mahdotonta päästä, jos hoitajapulaa ei ratkaista ensin.

Jaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tänään julkaissut tulokset vanhuspalveluiden tila -kyselystä, jossa kerätään tietoa mm. lain mukaisen, kolmen viikon jaksolla toteutuneen henkilöstömitoituksen toteutumisesta tehostetun hoivan eli ympärivuorokautisissa hoivakodeissa, sekä johtamisesta ja toimintatavoista vanhuspalveluiden toimintayksiköissä. Työllä on tärkeä rooli vanhuspalveluiden parantamisessa.

THL:n kyselylomakkeessa on yli 1500 erillistä kohtaa, johon hoivakodin johtaja vastaa. Kysely on useiden sivujen mittainen ja sen täyttämiseen kuluu runsaasti aikaa.

– Johtamisen laadusta hoiva-alalla ollaan huolissaan, joten toivoisimme kovasti käsityönä täytettävien lomakkeiden jo olevan historiaa. Nykyteknologia tarjoaa työkaluja parempiin tapoihin toteuttaa kyselyitä ja näitä pitäisi ehdottomasti hyödyntää, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Attendo tarvitsee 800 uutta hoitajaa ennen seuraavaa mitoitusporrasta 1.1.2022

Vanhuspalvelulain tultua voimaan lokakuussa 2020 mitoitus kasvoi ja välitön ja välillinen asiakastyö piti paitsi erottaa toisistaan, raportoida tästä. Attendolla on tehty runsaasti hyvää työtä tiukentuneiden vaatimusten noudattamiseksi.

– Henkilöstömitoitus nousee asteittain, ja seuraaviin mitoitusportaisiin pääsy on hyvin vaikeaa tässä työvoimatilanteessa. Hoitajapula koskettaa Attendoakin kipeästi: vakituisia työntekijöitä on vaikeaa rekrytoida etenkin pienille paikkakunnille ja sijaisia puolestaan vaikea löytää esimerkiksi äkillisiin sairauslomiin, sanoo Holmqvist.

Tänään julkaistun THL:n kyselyn tulokset kertovat, että lähes kaikissa ikäihmisten ympärivuorokautisissa Attendo-kodeissa saavutettiin tai ylitettiin nykyinen, lain vaatima taso 0,55. Jo ensi vuodenvaihteessa voimaan tuleva taso 0,6 on erittäin vaikea saavuttaa: Attendolle tarvitaan 800 uutta hoitajaa tämän varmistamiseksi. Huhtikuun alussa 2023 voimaan tuleva taso 0,7 on mahdotonta saavuttaa, mikäli hoitajapulaa ei ratkaista valtakunnallisin, poikkihallinnollisin toimin ensin.

– Olemme jo kuluneen kesän aikana joutuneet vastaamaan kunnille noin kolmeasataa vanhusta koskien, että emme voi ottaa heitä vastaan hoitajapulan vuoksi. Henkilökuntaa ei yksinkertaisesti ole riittävästi saatavilla: paikkoja hoivakodeissa sen sijaan on. Jo nyt tilanne on siis se, että sadat ympärivuorokautista hoivapalvelua tarvitsevat ikäihmiset jonottavat joko kotonaan tai terveyskeskusten vuodeosastoilla paikkaa hoivakotiin. Tämä on inhimillisesti ottaen kestämätöntä niin ikäihmisen itsensä kuin hänen läheistensä kannalta. Jos tilanteeseen ei puututa, tuhannet suomalaiset tulevat jäämään ilman ansaitsemiaan palveluita, Holmqvist toteaa.

Kukaan ei ratkaise hoitajapulaa yksin

Attendolla on käynnissä lukuisia toimenpiteitä paitsi johtamisen ja työssä viihtymisen parantamiseksi, myös nykyisen, hyvin akuutin hoitajapulan ratkaisemiseksi. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan mm. parempaa perehdyttämistä, työperäisen maahanmuuton esteiden, erityisesti hoitajien saatavuusharkinnan, poistamista ja alanvaihtajien houkuttelua oppisopimuskoulutusten myötä alan ammattilaiseksi sekä alan myönteisten puolien tuomista esille aktiivisesti.

– Teemme itse kaikkemme, mutta yksikään toimija ei ratkaise tätä ongelmaa yksin. Pelkästään ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 30 000 uutta hoitajaa. Toivomme nyt valtiolta nopeita ja vaikuttavia toimenpiteitä hoitajapulan ratkaisemiseksi, Holmqvist toteaa.

Attendo on Suomen suurin hoiva-alan yksityinen toimija ja Suomen kuudenneksi suurin yritystyönantaja. Attendolla työskentelee 14 500 hoivan ammattilaista, joista suurin osa lähihoitajia. Attendo-kodeissa Hangosta Ivaloon asuu noin 12 000 ihmistä, jotka tarvitsevat apua, hoivaa, tukea ja ohjausta jossain elämänkaaren vaiheessa.

Lisätieto- ja haastattelupyynnöt pyydämme ystävällisesti osoittamaan Attendon asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimolle, puh. 044 4942 122 tai viestinta@attendo.fi