Hyppää sisältöön

Valvira päätti Attendon ikäihmisten palveluita koskevan valtakunnallisen valvonnan

29.6.2021
Valvira on päättänyt Attendon ikäihmisten palveluita koskevan valtakunnallisen valvonnan. Päätöksessään Valvira toteaa Attendon laajamittaisen kehittämisen olleen oikeasuuntaista, joskin henkilöstön riittävyys aiheuttaa edelleen huolta niin Attendolla kuin valvontaviranomaisten keskuudessa. Attendon toiminnan parantaminen lukuisilla toimenpiteillä, kuten johtamisen kehittämisellä ja toimintakulttuurin muuttamisella on vakuuttanut valvontaviranomaiset. Muutoksen johtamista kaikissa Attendo-kodeissa tulee jatkaa systemaattisesti. 

Jaa

Valvira puuttui Attendon ikäihmisten palveluiden epäkohtiin ilmoitusten perusteella keväällä 2019. Vuoden 2019 aikana aluehallintovirasto keskeytti vakavien epäkohtien vuoksi yhden Attendon hoivakodin toiminnan ja Valvira toisen. Attendo päätti itse keskeyttää yhden hoivakodin toiminnan. Kaikkiaan Attendon noin 260 ikäihmisten hoivakodin keskuudessa todettiin lisäksi merkittäviä epäkohtia neljässä muussa hoivakodissa.  

- Kahden vuoden takaiset tapahtumat johtivat koko toimialan syvälliseen itsetutkiskeluun ja esimerkiksi vanhuspalvelulain uudistamiseen. Myös me Attendolla aloimme parantaa toimintakulttuuriamme ja useita toimintamallejamme, kertoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. 

Kesällä 2019 Valvira pyysi Attendolta selvitystä epäkohtien korjaamisesta ja antoi sen perusteella helmikuussa 2020 määräyksen valtakunnallisesta valvonnasta Attendon ikäihmisten palveluiden osalta. Syksyllä 2020 ja kesäkuussa 2021 Attendo on toimittanut Valviralle pyynnöstä lisäselvityksiä koskien mm. uuden vanhuspalvelulain edellyttämän välittömän ja välillisen työn soveltamista ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa tarjoavissa Attendo-kodeissa ja aluehallintovirastoissa avoinna olevien valvontojen tilanteesta. Valvira on selvitysten ja valvontatyönsä perusteella päättänyt Attendoa koskevan valtakunnallisen valvonnan 24.6.2021. Voit lukea Valviran tiedotteen tästä linkistä. 

Aluehallintovirastot antoivat omat näkemyksensä Attendon valvonta-asioiden kehittymiseen liittyen ennen Valviran päätöstä. Lähes kaikki alueelliset viranomaiset totesivat kanteluiden ja niistä seuranneiden valvontojen vähentyneen merkittävästi Attendon muutosmatkan tuloksena. 

Valvira kiinnitti päätöksessään huomiota riittämättömään henkilöstön määrään, joka näkyy erityisesti aivan pohjoisimmassa ja eteläisimmässä Suomessa. Henkilöstöpula on vaikeutunut entisestään viime syksynä voimaan tulleen vanhuspalvelulain vuoksi, vaikkakin lakimuutos oli asukkaiden kannalta hyvä asia. 

- Henkilöstöpula aiheuttaa kaikille hoiva- ja terveydenhuoltoalan toimijoille jo nyt runsaasti vaikeuksia. Ongelmia ei ratkaise yksikään toimija yksin, vaan ratkaisut on tehtävä yhdessä valtiovallan ja alan toimijoiden kesken. Lain edellyttämä lisähenkilökunnan palkkaaminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. On päivänselvää, että kuntien, tulevaisuudessa hyvinvointialueiden, on kannettava oma vastuunsa kustannusten korvaamiseksi ostopalvelutuottajille, Holmqvist toteaa. 

Valvira totesi, että Attendon lukuisat toimet esimerkiksi rekrytoinnin, perehdyttämisen ja johtamisen kehittämisessä ovat myönteisiä ja oikeansuuntaisia. Attendon muutosmatkan keskeisiä asioita ovat asiakkaan tarpeiden kuuntelemisen ja niihin vastaamisen lisäksi puuttumisen kulttuurin lisääminen. 

- Kun kuka tahansa meistä tulee tietoiseksi epäkohdasta, hän tulee siitä vastuulliseksi. Mikäli hän ei voi itse asiaa hoitaa, hänen tulee nostaa asia esiin kollegan tai esihenkilön kanssa, joilla on valta hoitaa asia kuntoon. Inhimilliset virheet eivät alalta poistu niin kauan kuin ihmiset tekevät hoitotyötä, mutta vain esiin nostamalla ne voidaan korjata, sanoo toimitusjohtaja Holmqvist. 

Valvira mainitsee päätöksessään, että osassa Attendo-kodeista on edelleen vahva hoitotyön kulttuuri, jolloin keskiössä ovat prosessit ja hoitotyön tehokkuus. Tällöin on vaarana, ettei asiakas ole keskiössä eikä hänen mielipidettään kuunnella. 

- Olemme aloittaneet kaikkia meitä koskettavan toimintakulttuurin parantamisen ja valmentaneet attendolaisten joukosta satoja valmentajia, joiden tehtävä on fasilitoida oivalluttavia kulttuurinmuutokseen tähtääviä keskusteluja. Vastaanotto on ollut innostunut, ja tulokset alkavat jo näkyä Attendo-kotien asukkaiden ja työntekijöiden arjessa, kertoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. 

Lisätietopyynnöt ja toimitusjohtaja Holmqvistin haastattelupyynnöt pyydämme ystävällisesti osoittamaan asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimolle, p. 044 4942 122 tai susanna.paloheimo@attendo.fi