• Attendo Helmakoti - slideshow - Kalajoki-01
  • Attendo Helmakoti - slideshow - Kalajoki-02

Attendo Helmakoti

Mielenterveyskuntoutujat · Tehostettu palveluasuminen · Palveluasuminen · Tukiasuminen · Kuntouttava päivätoiminta

Kalajoen Palvelukoti Helmakodit on 35 -paikkainen mielenterveyskuntoutujien palvelukoti.

Palvelukodin johtaja

Merja Markkanen

Puhelin: 044 494 1743

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Palvelukodin ohjaajat: Puh. 040 5390 413 Tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Puhelin: 040 539 0413

Osoite

Markkinatie 14, 85100, Kalajoki

Lisätietoja

Helmakodit on vuonna 1991 perustettu Kalajoella sijaitseva 18 -paikkainen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelukoti, johon kuuluu myös tukiasuntoja. Myös Kalajoen Palvelukoti nimellä tunnettu palvelukoti toimii osoitteessa Markkinatie 14, Kalajoki. Vaikka keskustan palvelut ovat aivan kodin lähettyvillä, on koti kuitenkin omassa rauhallisessa ympäristössään.

Helmakodit - parempaa arkea

Kodin asukkaat asuvat omissa huoneissaan, jotka ovat yhden tai kahden hengen huoneita ja he saavat kalustaa omat huoneensa itse niin halutessaan. Asukkaiden kotien yksityisyyttä kunnioitetaan ja arvostetaan. Helmakodin puistomainen piha-alue on turvallinen ja viihtyisä. Kodin katetulla terassilla ja huvimajassa on miellyttävää viettää aikaa mihin vuodenaikaan tahansa. Yhteisessä käytössä olevat ruokailu- ja oleskelutilat, keittiö sekä pesu- ja kodinhoitotilat on sisustettu kodikkaiksi ja viihtyisiksi.

Tukiasunnot

Helmakodin Tukiasuntojen asiakkaat asuvat heille vuokratuissa asunnoissa lähellä Kalajoen Palvelukotia tai keskustassa. Asiakkaat kalustavat asuntonsa ensisijaisesti omilla huonekaluillaan, tarvittaessa asuntojen kalustamisessa voidaan avustaa.

Ihmisarvoa kunnioittavaa kuntoutusta

Helmakodin toiminnan arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen ja vaaliminen, mielekkään elämän mahdollistaminen sekä muutoskyvyn ylläpitäminen. Jokainen ihminen on arvokas ja häntä kunnioitetaan ainutkertaisena yksilönä. Asukkailla on oikeus saada samantasoiset edellytykset hyvään elämänlaatuun kuin itsenäisestikin asuvilla ihmisillä. Heillä on mahdollisuus toteuttaa itseään, vaikuttaa omaan elämäänsä ja saada sairauden edellyttämää hoitoa ja kuntoutusta. Asukkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan monipuolisesti ja toimintaa kehitetään asukaslähtöisesti.

Yksilöllistä arkea

Palvelukodin asiakkaat saavat erilaisia palveluja tarpeidensa mukaan. Jokaisella asiakkaalla on omaohjaaja, jonka kanssa asukas suunnittelee, toteuttaa ja arvioi kuntoutumistaan ja saamiaan palveluja. Asukkaan asumista ja kuntoutumista ohjaa yksilöllinen palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma, joka laaditaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muun verkoston kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan tarpeet ja toiveet, toimintakyky, vahvuudet, tavoitteet kuntoutumiselle sekä keinot elämänhallinnan vahvistamiselle.

Yhteisöhoidon periaatteet

Palvelukodissa toimitaan yhteisöhoidon periaatteilla, joista tärkeimpiä ovat tasavertaisuus, luottamus ja yksilöllisyys. Asukkaan tavoitteet ja tarpeet ohjaavat osallistumista kodin toimintaan ja heitä ohjataan käyttämään kunnassa tarjolla olevia palveluja tarpeittensa ja mielenkiintonsa mukaisesti. Asukkaiden Hyvästä Olosta huolta pitää moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sairaanhoitaja, lähihoitajia ja palvelukodin päällikkö.

Tarpeet määrittävät palvelun

Helmakodin asiakkaaksi voivat myös tulla päiväasiakkaat, tukiasuntoasiakkaat, lääkehuoltoasiakkaat, ateriapalveluasiakkaat sekä kotikäyntiasiakkaat. Päiväasiakkaat asuvat omissa kodeissaan ja osallistuvat palvelukodin toimintaan sovittuina päivinä. Tukiasuntoasiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut Helmakodilta ja heillä on mahdollisuus osallistua palvelukodin toimintaan. Lääkehuoltoasiakkaat saavat tarvitsemansa lääkehoitoon liittyvät palvelut palvelukodilta. Ateriapalveluasiakas voi ostaa tarvitsemansa ravintohuollon palvelut niin ikään palvelukodilta. Lisäksi Helmakodin henkilökunta tekee kuntouttavia kotikäyntejä sovitusti asiakkaiden kotiin.