• Attendo Jakobintupa - slideshow - jakobin-tupa-1

Attendo Jakobintupa

Kuntoutus pietarsaari · mielenterveyskuntoutujat Pietarsaari · Päihdekuntoutujat · päihdekuntoutujat Pietarsaari · tukiasuminen Pietarsaari

Kuntoutusyksikkö Jakobintupa on 24 -paikkainen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntoutuskoti Pietarsaaressa.

Palvelukodin päällikkö

Riku Laukkonen

Puhelin: 044 7747 910

Hei, olen Riku Laukkonen ja vastaan kuntoutusyksikkö Jakobin tuvasta. olen tavoitettavissa arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ohjaajat puh. 044 7478 228 tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Ohjaajat: 044 7478 228
Ohjaajat: 044 7478 228

Osoite

Permontie 34, 68600, Pietarsaari

Lisätietoja

Attendo Jakobin tupa on 24 -paikkainen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelukoti Pietarsaaressa, osoitteessa Permontie 32 Pietarsaari. Syyskuussa 2016 avautunut kuntoutusyksikkö tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluita palveluasuntojen ja tukiasuntojen muodossa.

Jakob palveluasunnot

Palveluasuminen Jakobin tuvassa on tarkoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea ja apua päihteiden käytön tuomiin haasteisiin oman arjen hallinnassa. Kuntoutuksessa huomioidaan yksilön voimavarat ja tuetaan kuntoutujaa kohti parempaa arjen- ja elämänhallintaa. Jakobin palveluasunnoilla opetellaan jokaiselle sopivia tapoja ehkäisemään päihdenkäytön uudelleen aloittamista. Henkilökunta on paikalla kuntoutujien tukena vuorokauden jokaisena hetkenä.

Jaakon tukiasunnot

Tukiasuminen on tarkoitettu kuntoutujille, jotka ovat saaneet päihteidenkäyttönsä siinä määrin hallintaan, että tuen ja avun tarve kohdentuu päihteettömän elämän opetteluun, itsenäiseen asumiseen ja arkielämän taitojen opetteluun. Jaakon tukiasunnoissa jatketaan Jakobin palveluasunnoilla opeteltujen tapojen käyttöä, joilla ehkäistään päihteidenkäyttö. Kodin henkilökunta tukiasukkaiden käytettävissä.

Jakobin tupa - parempaa arkea

Jakobin tuvassa kuntoutujalle tarjotaan mahdollisuus palata parempaan arkeen aktivoinnin, tuen ja yksilöllisen kuntoutuksen avulla. Yksikkö tukee kuntoutujan oma-aloitteisuutta sekä vahvistaa turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteita. Kodin eri asumismuotojen tuella kuntoutujan on mahdollista edetä kohti itsenäisempää elämää ja päihteettömyyttä. Jakobin tuvan ratkaisukeskeinen yhteisöhoito -ideologia pohjautuu vuosikymmenten kokemukseen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelystä. Ideologia mahdollistaa kuntoutujalähtöisen toiminnan suunnittelun ja kuntoutussuunnitelman teon.

Kuntoutuksen välineet

Kuntoutuksessa käytetään myös 5:n pisteen korva-akupunktiohoitoa, psykoedukaatioryhmiä sekä dialektisen käyttäytymisterapian taitoryhmiä kuntoutujien tietojen ja taitojen valmentamisessa sekä oman elämän hallinnassa kohti päihteettömyyttä.  Kuntoutujan voimavarojen arvioinnissa Jakobin tuvassa hyödynnetään RAI-arviointia sekä Oma-arviointia. Arviointeja käytetään kuntoutussuunnitelman teossa. Suunnitelmassa huomioidaan ja määritellään kuntoutujan voimavarat. Kuntoutujan läheiset saavat osallistua kuntoutussuunnitelman tekoon sekä kuntoutukseen sen eri vaiheissa, kuntoutujan niin toivoessaan.

Kuntoutujaksi Jakobin tupaan

Hakeutuminen palveluiden piiriin tapahtuu eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kautta. Palvelun tarvitsija, omainen tai läheinen voi ottaa yhteyttä lähettävään tahoon. Uuden asukkaan kanssa tehdään sosiaalitoimistossa tilannearvio, jolloin omaiset ja läheiset voivat olla tarvittaessa mukana. Myös Jakobin tuvan päällikkö sekä muu henkilökunta auttaa mielellään kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä ja asioissa.

Jakobin tuvan toiminnan tavoitteena asukkaiden, läheisten ja henkilökunnan Hyvä Olo vuoden jokaisena päivänä.