Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja noudatathan hyvää käsihygieniaa.

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut

Tarjoamme kuntouttavia asumis- ja tukipalveluja mielenterveyskuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelumme muodostavat koko maan kattavan verkoston, jossa yhteistyötä tehdään yli kunta- ja sektorirajojen.

hero icon left
hero icon right

Kuntouttavia asumispalveluita

Palvelumme ovat tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Palveluitamme käyttävät henkilöt, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa, mutta eivät selviydy arjessaan tai asumisessaan vielä täysin itsenäisesti. Jokaiselle palveluitamme käyttävälle tehdään yhdessä hänen ja tilaajakunnan kanssa yksilöllinen, päivittäistä arkea ohjaava kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään arkeen ja asumiseen liittyvät kuntoutukselliset tavoitteet. Päähenkilö on palveluiden käyttäjä itse.

Mielenterveys- ja päihdepalveluyksiköt

Mielekästä arkea

Palveluidemme painopiste on asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Arki rakentuu yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteuttamisesta, arjen taitojen vahvistamisesta, itseä koskevaan päätöksentekoon osallistumisesta, harrastuksista, raha-asioiden hoitamisesta ja asunnon ulkopuolisesta asioinnista.

Ammattitaitoista tukea

Tuen ja ohjauksen lisäksi päivittäistä toimintaamme määrittävät asukkaiden kuunteleminen ja arvostus. Asukkaamme saavat turvallisen arjen, laadukkaat puitteet sekä ammattitaitoista ja tavoitteellista tukea. Henkilökunnallemme järjestetään työnohjausta ja säännöllistä koulutusta muun muassa työvälineiden hallintaan, turvallisuusasioihin, ensiapuun ja lääkehoitoon liittyen.

Tehostettu palveluasuminen

Kuntoutuja tarvitsee runsaasti henkilökohtaista ympärivuorokautista tukea selviytyäkseen arkitoiminnoista.

Kuntouttava palveluasuminen

Kuntoutuja tarvitsee apua ja henkilökohtaista tukea päivittäisissä toiminnoissaan ja hyötyy yhteisöhoidosta kuntoutumisessaan.

Tukiasuminen

Kuntoutuja selviytyy päivittäisistä toiminnoista kevyen tuen avulla ja kykenee suunnittelemaan ja kantamaan vastuuta asumisestaan.

Itsenäinen asuminen

Kuntoutuja voi asua yksin tukenaan esimerkiksi kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta sekä vuoroasumismuodot.

"Täällä on hyvää hoitoa: henkilökunta on ystävällistä ja miellyttävää sekä tasapuolista kaikkia asukkaita kohtaan. He ottavat huomioon minun ja yhteisön toiveet. Kesäisin uidaan paljon. Täällä on viihtyisää asua, kodinomaista ja turvallista. Täällä voi olla kuin kotonaan."

Asukas

Ota meihin yhteyttä!

Jos haluat kuulla lisää palveluistamme tai olla muuten meihin yhteydessä, löydät yhteystiedot verkkosivuiltamme. Jokaisen yksikön omalta sivulta löytyy yksikön yhteystiedot. Olemme lisäksi koonneet Attendon mielenterveys- ja päihdepalveluiden aluejohtajan ja -päälliköiden yhteystiedot omalle sivulleen.

Yhteystietoihin