Hyppää sisältöön

PRIDE-valmennus

PRIDE-valmennus on ryhmämuotoinen, ennen sijoitusta tapahtuva sijaisvanhempien valmennusohjelma. Valmennuksen tavoitteena on antaa jokaiselle sijaisvanhemmalle riittävä määrä tietoa sijaisvanhemmuudesta, jotta siihen osallistuva kykenee tekemään tiedostavan päätöksen sijaisvanhemmuuteen ryhtymisestä. Tarkoituksena on myös taata sijoitetuille lapsille mahdollisuus päästä hyvin valmistautuneisiin perheisiin, joissa kukin lapsi saa yksilöllistä turvaa ja huolenpitoa.

Sijoituksen aikaiset tukipalvelut

Tukipalvelumme sisältävät:

 1. Taloudellinen tuki
  taloudellisen tuen ansiosta toinen perheen vanhemmista voi jäädä pois ansiotyöstä ja toimia päätoimisena perhehoitajana ollen kotona lasten kanssa.
 2. Perheelle nimetty Attendon perhehoitopalveluiden työntekijä
  Perhehoidon onnistumisen kannalta sijaisvanhempien ja työntekijän yhteistyön sujuminen on tärkeää. Työntekijämme ovat kokeneita lastensuojelun ammattilaisia, joilta saa tukea erilaisiin tilanteisiin. Työntekijöiden tapaamiset ja muu yhteydenpito on säännöllistä.
 3. Perhehoitajan tukisuunnitelma sekä lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joiden pohjalta tuki toteutetaan
 4. Ympärivuorokautinen puhelintuki
 5. Perhehoidon mentori
  Toiminta on tavoitteellista ja määräaikaista toimintaa, jossa on mukana perhehoitaja sekä mentorikoulutuksen käynyt kokenut perhehoitaja eli mentori
 6. Työnohjaus
  Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.
 7. Täydennyskoulutus
 8. Vertaistuelliset tapahtumat ja toiminta
 9. Erilaiset koko perheen tapahtumat ja mm. perheleiri
 10. Vapaiden mahdollistaminen
  Perhehoitajan vapaan pituus on kaksi vuorokautta kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana. Attendon perhehoito mahdollistaa perhehoitajan vapaapäivien toteutumisen järjestämällä perhehoitajalle sijaishoitajan vapaiden ajalle. Ellei perhehoitaja halua pitää vapaitaan, päivät korvataan rahallisesti
 11. Tarvittava apu mm. lastenhoitoon tai tilapäiseen kodinhoidolliseen tarpeeseen
 12. Lapsen läheisyhteydenpidossa auttaminen ja tukeminen sekä mm. valvottujen tai tuettujen tapaamisten järjestäminen