Kunnat ovat alkaneet keventää hoivakotivierailuihin liittyviä rajoituksia eri puolilla Suomea. Myös sisätiloissa vierailut onnistuvat, jos kunta sen sallii. Voit tarkistaa paikkakunnan tilanteen Attendo-kodin henkilökunnalta samalla, kun sovit vierailusta.

Lastensuojelun perhehoito

Meillä on kokemusta lastensuojelusta sekä sijaishuoltoyksiköiden että perhehoidon osalta jo vuodesta 2008 alkaen. Tarjoamme kunnille kokonaisvaltaisen perhehoitopaketin, joka helpottaa merkittävästi perhehoidon järjestämisessä ja organisoimisissa. Sijais- tai tukiperheeksi haluaville tarjoamme valmennusta, tukipalveluita, vertaistukea sekä jatkuvaa koulutusta.

Kuntien kumppanina vaikuttavassa perhehoidossa

Perhehoitopalveluumme sisältyy perheiden rekrytointi, koulutus ja tukipalvelut. Kannamme vastuun myös sijaisperheiden kouluttamisesta, työnohjauksesta ja muista tukipalveluista koko hoitosuhteen ajan. Lapsen sijoitus sijaisperheeseen on tutkimusten mukaan lapselle parempi ratkaisu kuin laitokseen sijoittaminen, minkä lisäksi perheeseen sijoittaminen on kustannustehokkaampi vaihtoehto kunnalle.

Kysy lisätietoja perhehoidon palvelupäällikkö Mira Hintsalalta:
mira.hintsala@attendo.fi / p. 044 494 0009

Sijaisperhe tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön

Sijaisperheitä tarvitaan lapsille, joiden ei ole mahdollista asua omassa kodissa. Lapsi muuttaa tulevaan sijaisperheeseen perheenjäseneksi. Sijaisperheeksi etsimme tavallisia perheitä, joissa lapselle on aikaa ja tilaa. Ei siis tarvitse olla supersankari voidakseen toimia sijaisperheenä. Attendon perhehoitopalvelut tukevat sijaisperheitä ennen lapsen tuloa sekä koko sen ajan, kun lapsi on osa perhettä.

Olisitko sinä kiinnostunut toimimaan sijaisperheenä? Tutustu toimintaamme.

Tukiperhe tukee lasta ja hänen perhettään

Lapsi voi tarvita tukiperhettä erilaisissa elämäntilanteissa, minkä vuoksi myös erityyppisille tukiperheille on tarvetta. Tukiperheenä voi toimia esimerkiksi lapsiperhe, lapseton perhe, yksin asuva aikuinen tai mummolan kaltainen perhe. Toisin kuin sijaisperheenä toimiessa, tukiperheet tarjoavat lapselle turvallista yhdessäoloa ajoittain, kuten viikonlopun tai loman aikana. Mikäli sinulla on halua ja mahdollisuus tarjota lapselle tai nuorelle tukea ja lämmintä yhdessäoloa, voisit sopia tukiperhetoimintaamme.

Yhteystiedot

Mira Hintsala, perhehoidon palvelupäällikkö, Helsinki

0444940009 /mira.hintsala@attendo.fi

Hanna Kaisa Kotilainen, perhehoidon sosiaalityöntekijä, Helsinki

0444940010/hanna.kotilainen@attendo.fi

Antti Apajalahti, perhehoidon ohjaaja, Helsinki

0444940006/antti.apajalahti@attendo.fi

Marianne Tossavainen, perhehoidon ohjaaja, Tampere

0444940016/marianne.tossavainen@attendo.fi

Kaisa Ruokojärvi, perhehoidon ohjaaja, Oulu

0444940007/kaisa.ruokojarvi@attendo.fi