Kuntouttavia asumispalveluita

Palvelumme ovat tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Palveluitamme käyttävät henkilöt, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa, mutta eivät selviydy arjessaan tai asumisessaan vielä täysin itsenäisesti. Jokaiselle palveluitamme käyttävälle tehdään yhdessä hänen ja tilaajakunnan kanssa yksilöllinen, päivittäistä arkea ohjaava kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään arkeen ja asumiseen liittyvät kuntoutukselliset tavoitteet. Päähenkilö on palveluiden käyttäjä itse.

Etsi sopiva Attendo-koti

Mielekästä arkea ja ammattitaitoista tukea

Palveluidemme painopiste on asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Arki rakentuu yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteuttamisesta, arjen taitojen vahvistamisesta, itseä koskevaan päätöksentekoon osallistumisesta, harrastuksista, raha-asioiden hoitamisesta ja asunnon ulkopuolisesta asioinnista.

Tuen ja ohjauksen lisäksi päivittäistä toimintaamme määrittävät asukkaiden kuunteleminen ja arvostus. Asukkaamme saavat turvallisen arjen, laadukkaat puitteet sekä ammattitaitoista ja tavoitteellista tukea. Henkilökunnallemme järjestetään työnohjausta ja säännöllistä koulutusta muun muassa työvälineiden hallintaan, turvallisuusasioihin, ensiapuun ja lääkehoitoon liittyen.

Kysy meiltä lisää!

Palvelumme

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Kuntoutuja tarvitsee runsaasti henkilökohtaista ympärivuorokautista tukea selviytyäkseen arkitoiminnoista.

Yhteisöllinen palveluasuminen

Kuntoutuja tarvitsee apua ja henkilökohtaista tukea päivittäisissä toiminnoissaan ja hyötyy yhteisöhoidosta kuntoutumisessaan.

Tuettu asuminen

Kuntoutuja selviytyy päivittäisistä toiminnoista kevyen tuen avulla ja kykenee suunnittelemaan ja kantamaan vastuuta asumisestaan.

Itsenäinen asuminen

Kuntoutuja voi asua yksin tukenaan esimerkiksi kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta sekä vuoroasumismuodot.

"Täällä on hyvää hoitoa: henkilökunta on ystävällistä ja miellyttävää sekä tasapuolista kaikkia asukkaita kohtaan. He ottavat huomioon minun ja yhteisön toiveet. Kesäisin uidaan paljon. Täällä on viihtyisää asua, kodinomaista ja turvallista. Täällä voi olla kuin kotonaan."

Asukas