Attendo Terapia Hämeenlinna

Attendon terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna palvelee asiakkaitaan joko koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä Hämeenlinnan seudulla tai terapiapalveluiden omissa vastaanottotiloissa. Hämeenlinnan terapia- ja kuntoutuspalveluissa asiakkaille tarjotaan monipuolisia, yksilöllisiä ja ammattitaitoisia terapia- ja kuntoutuspalveluita. Yksikössä työskentelevät terapeutit tekevät yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa.

Yhteystiedot

Unit contact image
Unit contact image

Osoite

 • Pollentie 23

 • 13500 Hämeenlinna

 • Kanta-Häme

 • Kartta

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja terapeuttien työskentely on aina asiakaslähtöistä ja luottamuksellista. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, elinympäristön asettamat vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Terapeuttien työskentelyä ohjaa Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoiduilla menetelmillä säännöllisesti.

Terapiaan voi saapua itsemaksavana, Kelan maksusitoumuksella, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Kelan sopimuskuntamme ovat kaikki Kanta-Hämeen alueen kunnat. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydän osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus.

Osaavat ammattilaiset

Attendon ammattitaitoisen terapeutit ovat saaneet koulutuksensa terapiatoimintaan. Terapeutit suunnittelevat asiakkaan kuntoutuksen aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tärkeässä osassa kuntoutuksessa on asiakkaan oman motivaation ja kiinnostuksen löytäminen ja ylläpitäminen. Jokainen asiakas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka toiveita ja tarpeita kuunnellaan ja kunnioitetaan. Toimintaterapian tarkoituksena on kehittää tai ylläpitää toimintakykyä asiakkaalle merkityksellisissä paikoissa ja tilanteissa.

Hinnasto

Meillä on käytössä myös Kelan suorakorvaus, jolloin lääkärin lähetteellä fysioterapiaan saapuvan asiakkaan laskusta vähennetään automaattisesti kelakorvaus pois.

Seksuaalineuvonta:

 
45 min 60€ (yksilö)
60 min  70€ (yksilö)
90 min 100€ (pari)

Seksuaaliterapia

 
45 min 80 € (yksilö)
60 min 90 € (yksilö)
90 min 130 € (paritapaaminen)

Terapeuttimme

Mimosa Bäckman, äitiyslomalla

Toimintaterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti

Mimosa Bäckman, äitiyslomalla

 • mimosa.backman@attendo.fi
 • 044 705 8611
 • Kielitaito: suomi, englanti

  Olen kiinnostunut monista eri koulutuksista ja luovista menetelmistä terapiassa. Mielestäni terapiassa ovat tärkeitä onnistumisen kokemukset, mahdollisuus yhdessä asiakkaan kanssa etsiä ja löytää uusia toimintatapoja ja suuntia, sekä yksilöllisesti ja turvallisesti edetä omassa kuntoutumisessa. Minulla on kokemusta lastensuojelupuolelta, sekä aikuis- ja nuorisopsykiatrian asiakkaista. Koulutuksieni myötä minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista terapiaa, käytän mielelläni myös kuvataideterapian menetelmiä työssäni. Työskentelen lisäksi seksuaalineuvojana ja seksuaaliterapeuttina, joiden hinnasto löytyy tältä sivulta. Alkuvuodesta 2021 aloitin kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapian opinnot. Psykoterapiaa en vielä tarjoa asiakkaille.

  Koulutukset:
  Toimintaterapeutti (AMK) 2015
  Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), 2017
  Eläinavusteinen valmentaja, 2018
  Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, 2018
  Seksuaaliterapeutti 2019
  Psykoterapeuttiset valmiudet 2020
  Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti 2021
  Psykoterapeuttikoulutuksessa 2021->

Satu Nieminen

Toimintaterapeutti, FM, ammatillinen opettaja

Satu Nieminen

 • satu.nieminen@attendo.fi
 • 044 494 1759
 • Kielitaito: suomi, englanti

  Kaikki lähtee tasavertaisesta kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, tarpeista ja yhdessä laadituista tavoitteista. Nämä ja asiakkaan mielenkiinnot, ympäristö ja muut merkitykselliset elämän asiat ovat raami terapian toteutumiselle. Minun tehtävänäni on kulkea rinnalla ja monipuolisin välinein rohkaista ja auttaa eteenpäin kuntoutumisen poluilla. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v. 1993, AMK-pätevyyden päivitin v. 2008 ja maisterin paperit v. 2018. Olen työskennellyt työikäisten ja nuorten psykiatrisessa ja neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa, maahanmuuttajien kanssa sekä reumatologian puolella.

  Koulutukset:
  Kirjallisuusterapiaohjaaja, 2001
  Ryhmänohjaaja, 2003
  SDI – Strength Deployment Inventory – valmentaja (motivaation ja vahvuuksien inventaari), 2011
  Voimauttava valokuva, 2012
  Maahanmuuttajatyö (Vapaaehtoistoiminnan koulutus, 2011; Ohjaajakoulutus maahanmuuttajien kanssa toimiville, 2012; monikulttuurisuus terveydenhuollossa, 2014; Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen, 2014; Ketju työssäoppiminen Tampereen maahanmuuttajapoliklinikka, 2016, Paloma-hanke 2016-18)
  Ammatillinen opettaja 2014
  Keho ja mieli, 2018
  Sensomotorinen valmentaja, 2019
  Tarinoiden maa -ohjaaja 2021

Jenny Partanen

Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Jenny Partanen

 • jenny.partanen@attendo.fi
 • 044 494 1751
 • Olen toiminut toimintaterapeuttina 10 vuotta. Kokemusta minulla on työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Olen toiminut sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksen parissa. Toimintaterapiassa pidän tärkeänä asiakkaan ja terapeutin välistä vuorovaikutusta ja kotiharjoittelua tapaamisten välissä. Koen, että terapiassa asiakas valitsee oman tiensä ja terapeuttina tehtävänäni on kulkea rinnalla ohjaten sopivia harjoitteita valitun tavoitteen saavuttamiseksi. Terapiatyössä vahvuutenani ovat leikki, luovat toiminnot, keittiötoiminnot, tunnetyöskentely, neuropsykiatrinen osaaminen ja luonnossa toimiminen.

  Koulutukset

  Yhteisöhoidon perusteet, 2013
  Neuropsykiatrinen valmentaja, 2019
  Tunnesäätelyn ja aggression hallinta, 2020
  Kognitiivinen viitekehys toimintaterapiassa, 2021

Anni Saarits

Toimintaterapeutti

Anni Saarits

 • anni.saarits@attendo.fi
 • 041 732 0643
 • Kielitaito: suomi, englanti

  Toimintaterapiassa koen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen terapeutin ja asiakkaan välille keskeisenä. Haluan toimia mahdollistajana, jonka kanssa asiakas yhdessä etsii ja kokeilee toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaalle mielekkään arjen. Erityisesti minua kiinnostaa luovat toiminnot, leikki ja luonnossa toimiminen. Valmistuin toimintaterapeutiksi keväällä 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen työskentelin hetken vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen yksikössä ja elokuusta 2015 lähtien olen työskennellyt toimintaterapeuttina. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa sekä arvioida ja kuntouttaa lapsia, joilla on pulmia syömisessä ja kasvussa.

  Koulutukset

  Neuropsykiatrinen valmentaja, 2017
  Eläinavusteinen valmentaja, 2018
  Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Approach to Feeding, 2018
  Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja 2018
  Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, 2021

Toimintaterapeutti

Minna Sassi

Toimintaterapeutti

 • minna-kristiina.sassi@attendo.fi
 • 041 730 9346
 • Kutsumus ihmisläheiseen työhön sai minut vaihtamaan alaa aikuisiällä. Valmistuin toimintaterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta 2020. Luottamuksellinen terapeuttinen vuorovaikutussuhde on mielestäni onnistuneen kuntoutuksen perusta. Olen taitava kannustamaan asiakasta nostamalla esiin hänen vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä hyödyntäen niitä terapiaprosessissa. Vahvuutenani on myös elämänkokemuksen tuoma perspektiivi kuntoutukseen. Minulla on kokemusta neurologisista asiakkaista, mielenterveyskuntoutujista ja ikäihmisten kanssa työskentelystä. Lisäksi olen kahden teini-ikäisen lapsen äiti.

  Koulutukset:
  Psykologian perusopintoja 20 op, 2014-2015
  Näkökulmia positiiviseen psykologiaan 4 op, 2014
  Kasvatustieteen perusopintoja 11 op, 2015-2016
  Housing enabler 2 op, 2019
  Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät 5 op, 2019
  Tuntoaisti ja liike – Haptinen tutkiminen ja kosketusviestien käyttö tukemassa oppimista 15h, 2020
  Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Lauri Kauppinen

Toimintaterapeutti

Lauri Kauppinen

Katri Tuhkanen

Toimintaterapeutti

Katri Tuhkanen

Löydä meille