Hyppää sisältöön

Attendo Terapia Hämeenlinna

Attendon terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna palvelee asiakkaitaan joko koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä Hämeenlinnan seudulla tai terapiapalveluiden omissa vastaanottotiloissa. Hämeenlinnan terapia- ja kuntoutuspalveluissa asiakkaille tarjotaan monipuolisia, yksilöllisiä ja ammattitaitoisia terapia- ja kuntoutuspalveluita. Yksikössä työskentelevät terapeutit tekevät yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa.

Yhteystiedot

Unit contact image
Unit contact image

Osoite

 • Pollentie 23

 • 13500 Hämeenlinna

 • Kanta-Häme

 • Kartta

Palvelumme

Kotikuntoutus

Lue lisää kotikuntoutuksesta.

Lue lisää!

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja terapeuttien työskentely on aina asiakaslähtöistä ja luottamuksellista. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, elinympäristön asettamat vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Terapeuttien työskentelyä ohjaa Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoiduilla menetelmillä säännöllisesti.

Terapiaan voi saapua itsemaksavana, Kelan maksusitoumuksella, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Kelan sopimuskuntamme ovat kaikki Kanta-Hämeen alueen kunnat. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydän osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus.

Osaavat ammattilaiset

Attendon ammattitaitoisen terapeutit ovat saaneet koulutuksensa terapiatoimintaan. Terapeutit suunnittelevat asiakkaan kuntoutuksen aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tärkeässä osassa kuntoutuksessa on asiakkaan oman motivaation ja kiinnostuksen löytäminen ja ylläpitäminen. Jokainen asiakas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka toiveita ja tarpeita kuunnellaan ja kunnioitetaan. Toimintaterapian tarkoituksena on kehittää tai ylläpitää toimintakykyä asiakkaalle merkityksellisissä paikoissa ja tilanteissa.

Terapeuttimme

Satu Nieminen

Toimintaterapeutti, FM, ammatillinen opettaja

Satu Nieminen

 • satu.nieminen@attendo.fi
 • 044 494 1759
 • Kielitaito: suomi, englanti

  Kaikki lähtee tasavertaisesta kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, tarpeista ja yhdessä laadituista tavoitteista. Nämä ja asiakkaan mielenkiinnot, ympäristö ja muut merkitykselliset elämän asiat ovat raami terapian toteutumiselle. Minun tehtävänäni on kulkea rinnalla ja monipuolisin välinein rohkaista ja auttaa eteenpäin kuntoutumisen poluilla. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v. 1993, AMK-pätevyyden päivitin v. 2008 ja maisterin paperit v. 2018. Olen työskennellyt työikäisten ja nuorten psykiatrisessa ja neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa, maahanmuuttajien kanssa sekä reumatologian puolella.

  Koulutukset:
  Kirjallisuusterapiaohjaaja, 2001
  Ryhmänohjaaja, 2003
  SDI – Strength Deployment Inventory – valmentaja (motivaation ja vahvuuksien inventaari), 2011
  Voimauttava valokuva, 2012
  Maahanmuuttajatyö (Vapaaehtoistoiminnan koulutus, 2011; Ohjaajakoulutus maahanmuuttajien kanssa toimiville, 2012; monikulttuurisuus terveydenhuollossa, 2014; Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen, 2014; Ketju työssäoppiminen Tampereen maahanmuuttajapoliklinikka, 2016, Paloma-hanke 2016-18)
  Ammatillinen opettaja 2014
  Keho ja mieli, 2018
  Sensomotorinen valmentaja, 2019
  Tarinoiden maa -ohjaaja 2021
  Metsämieli-ohjaaja 2023

Anni Saarits

Toimintaterapeutti

Anni Saarits

 • anni.saarits@attendo.fi
 • 041 732 0643
 • Kielitaito: suomi, englanti

  Toimintaterapiassa koen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen terapeutin ja asiakkaan välille keskeisenä. Haluan toimia mahdollistajana, jonka kanssa asiakas yhdessä etsii ja kokeilee toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaalle mielekkään arjen. Erityisesti minua kiinnostaa luovat toiminnot, leikki ja luonnossa toimiminen. Valmistuin toimintaterapeutiksi keväällä 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen työskentelin hetken vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen yksikössä ja elokuusta 2015 lähtien olen työskennellyt toimintaterapeuttina. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa sekä arvioida ja kuntouttaa lapsia, joilla on pulmia syömisessä ja kasvussa.

  Koulutukset

  Neuropsykiatrinen valmentaja, 2017
  Eläinavusteinen valmentaja, 2018
  Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Approach to Feeding, 2018
  Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja 2018
  Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, 2021

Kadri Roosmäe

Fysioterapeutti

Kadri Roosmäe

 • kadri.roosmae@attendo.fi
 • 044 4944956
 • Valmistuin 2020 urheiluhierojaksi ja 2023 jouluna fysioterapeutiksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta. Oman työurani Attendo Terapiapalveluilla olen aloittanut 2023 kesäsijaisena. Nykyisin työskentelen Attendon Hämeenlinnan kotihoidon fysioterapeuttina sekä vastaanotollamme avofysioterapiapalveluissa. Toteutan myös kotikäyntejä Kanta-Hämeen alueella.

  Kokemusta minulla on geriatrisesta fysioterapiasta sekä poliklinikka työskentelystä tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa. Vahvuuteni on rauhallisuus, jonka avulla pyrin luomaan rennon ilmapiirin asiakaskohtaamisissa. Pyrin aina terapian suunnitteluvaiheessa ottamaan huomioon asiakkaan toiveet ja tavoitteet. Fysioterapeuttina annan tilaa asiakkaan mielipiteille, jotta käynnin lopputulema miellyttäisi meitä molempia. Tulevaisuudessa haluan lisäkoulutusten avulla kehittyä asiantuntijana, etenkin neurologinen fysioterapia kiinnostaa.

Lauri Kauppinen

Toimintaterapeutti

Lauri Kauppinen

 • lauri.kauppinen@attendo.fi
 • 041 7313229
 • Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Turun AMK:sta 2018. Työkokemusta on karttunut erityisesti psykiatrisista ja neuropsykiatrisista asiakkaista. Työskentelen pääasiassa aikuisten ja nuorten aikuisten parissa. Vaikuttavan terapian ja kuntoutuksen kulmakiviä ovat motivaatio, oikea-aikaisuus sekä luottamuksellinen ja toimiva terapiasuhde.

Katri Tuhkanen

Toimintaterapeutti

Katri Tuhkanen

 • katri.tuhkanen@attendo.fi
 • 041 730 7624
 • Kielitaito: Suomi ja Englanti

  Terapiassa minulle tärkeää on asiakkaan kohtaaminen hänenä itsenään ja toimintaterapian rakentaminen hänen näköisekseen. Tavoitteenani on asiakkaan oman äänen kuuluminen terapiatyöskentelyssä, onnistumisen kokemukset ja luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde. Terapiatyössäni vahvuuteni ovat luovat menetelmät, kuten tarinan kerronta, sekä liikunnalliset menetelmät ja kehollisuuden mukaan tuominen toiminnallisuuteen. Valmistuin terapeutiksi vuonna 2023 Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Eeva Eliander

Toimintaterapeutti

Eeva Eliander

Riina Kartano

Toimintaterapeutti

Riina Kartano

Hoivayksiköissä työskentelevät terapeuttimme

Kata Pulkka

Fysioterapeutti

Kata Pulkka

Niina Tiainen

Fysioterapeutti

Niina Tiainen

Tiina Savusalo-Forsander

Fysioterapeutti

Tiina Savusalo-Forsander

Tanja Saloranta

Fysioterapeutti

Tanja Saloranta

Satu Lahtinen

Fysioterapeutti

Satu Lahtinen

Minna Aro

Fysioterapeutti

Minna Aro

Löydä meille