Hyppää sisältöön

Attendo Terapia Kaarina

Tarjoamme ammattitaitoista sekä yksilöllistä fysioterapiaa ja toimintaterapiaa Varsinais-Suomen alueella. Toteutamme terapiat toimitiloissamme Kaarinassa sekä koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä. Ole meihin yhteydessä ja sovitaan ensimmäinen käynti. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Tervetuloa!

Yhteystiedot

Unit contact image

Osoite

 • Niemeläntie 3 B

 • 20780 Kaarina

 • Varsinais-Suomi

 • Kartta

Tietoja

 • Erikoisosaaminen - Fysioterapia, Toimintaterapia

  Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja

Terapeuttimme

Eeva Bui

Fysioterapeutti

Eeva Bui

 • eeva.bui@attendo.fi
 • 041 7308028
 • Palvelukieli: suomi, englanti


  Olen iloinen ja innostava fysioterapeutti, jolla on kokemusta ikääntyneiden parissa työskentelystä. Tavoitteenani on, että kuntoutus tukee asiakasta hänelle merkityksellisten asioiden tekemisessä ja vastaa hänen arkensa haasteisiin. Toteutan fysioterapiaa asiakaslähtöisesti ihmisen kokonaistilanteen, voimavarat ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Otan terapeuttiseen harjoitteluun ideoita asiakkaan mieltymyksistä ja harrastuksista. Musiikki ja luonto ovat myös usein fysioterapiassa mukana. Ohjaan selkeästi ja pyrin tekemään harjoittelusta mukavan sosiaalisen tapahtuman. Koen ikääntyneiden parissa työskentelyn antoisaksi ja toivon, että fysioterapia tuo myös asiakkailleni hyviä hetkiä arkeen.

  Koulutukset: Rai-kouluttajakoulutus, THL 2023

Henna Mustala

Toimintaterapeutti

Henna Mustala

 • henna.mustala@attendo.fi
 • 044 781 5391
 • Palvelukieli: suomi, englanti

  Olen toimintaterapeutti Henna Mustala, toteutan yksilömuotoista toimintaterapiaa sekä vastaanotolla Kaarinassa, että asiakkaan arkiympäristöissä Varsinais-Suomen alueella. Työskentelen lasten ja nuorten parissa. Toimintaterapeutin työssä pidän sen ihmisläheisyydestä ja monipuolisuudesta. Toimintaterapiassa tärkeää on hyödyntää asiakkaalle merkityksellisiä ja motivoivia toimintoja ja luoda luottamuksellinen terapiasuhde. Keskeistä on yhteistyö asiakkaan perheen kanssa, terapian tavoitteet laaditaan yhdessä. Toimintaterapian avulla löydetään yhdessä keinoja sujuvaan arkeen 😊

Kaisa Jokelainen

Fysioterapeutti

Kaisa Jokelainen

 • kaisa.jokelainen@attendo.fi
 • 041 730 8078
 • Olen valmistunut v.2009 fysioterapeutiksi Turun Ammattikorkeakoulusta. Työkokemusta on kertynyt erityisesti neurologisten asiakkaiden parissa työskentelemisestä ja nyt muutamien vuosien ajalta hoivakotimaailmasta geriatristen asiakkaiden parista. Lisäksi toteutan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasterapioita. Olen käynyt täydentäviä opintoja muun muassa geriatriseen fysioterapiaan, neurologiseen fysioterapiaan sekä työergonomiaan liittyen. Mielenkiintoni on laajasti fysioterapian alalla. Tämänhetkisessä työssäni nautin onnistumisen elämyksistä ja liikunnan ilosta, joita asiakastyössä joka päivä kohtaan. Erityisen antoisaa on myös löytää erilaisia ratkaisuja asiakkaiden arjen haasteisiin jäljellä olevia voimavaroja hyödyntäen. Samalla saatetaan onnistua vähentämään ulkopuolisen avun tarvetta ja parantamaan asiakkaiden elämänlaatua. Asiakkaan omat tavoitteet etenkin arjen haasteita koskien ovat avainasemassa siinä, mihin suuntaan fysioterapiaa juuri kyseisellä asiakkaalla lähdetään rakentamaan. Yhdessä yhteisiä tavoitteita kohti!

  Koulutuksia:
  Neurologinen fysioterapia: liikkuminen ja kliininen päättely fysioterapian tukena.
  Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu (VoiTas)-kouluttajakoulutus
  Potilassiirtojen Ergonomiakortti-kouluttajakoulutus
  Kaatumisten ehkäisy-verkkokoulutus
  Ensiavun peruskurssi/ Attendo

Katariina Hoikkanen

Fysioterapeutti

Katariina Hoikkanen

 • katariina.hoikkanen@attendo.fi
 • 041 732 3425
 • Olen valmistunut fysioterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2015. Minulla on työkokemusta erityisesti ikääntyvien ja neurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta niin yksilö- kuin ryhmäterapiasta. Työnkuvaani on kuulunut myös apuvälineiden parissa työskentely. Terapiasuhteessa lähtökohtanani on asiakkaan aito kohtaaminen sekä lämmin ja arvostava vuorovaikutus. Kokonaisvaltainen lähestymistapa asiakkaan tilanteeseen on myös itselleni merkittävää. Työskentelen Turun seudulla ja toteutan yksilöfysioterapiaa kotikäynteinä.

  Koulutuksia:
  Muistikuntoutuksen perusteet –verkkokurssi, 1op, FysioGeriatria 2020
  Fysioterapian merkitys palliatiivisessa- ja
  saattohoidossa. Voinko "kuntouttaa" kuolevaa
  potilasta?, 1pv, Tampereen ammattikorkeakoulu 2020
  Kaatumisten ehkäisyn -verkkokoulutus, 8-10h, UKK-instituutti 2020
  Faskiaaliset käsittelyt fysioterapiassa, 18h, Art Fysio Oy 2018
  Alaselän liikekontrollin häiriöiden tutkiminen ja
  fysioterapia, 2pv, Lahden ammattikorkeakoulu 2017
  VoiTas –kouluttajakoulutus – iäkkäiden voima- ja
  tasapainoharjoittelu, 3pv, Ikäinstituutti 2017

Laura Ketonen

Fysioterapeutti

Laura Ketonen

 • laura.ketonen@attendo.fi
 • 041 730 8080
 • Palvelukieli: suomi, englanti

  Olen Lappeenrannasta valmistunut reipas ja rempseä fysioterapeutti. Usean vuoden työkokemus on opettanut minulle paljon geriatrisesta fysioterapiasta ja ikääntyneiden kohtaamisista. Olen lempeä ja samalla kannustava ohjaaja, ja minulla on keinot tuoda asiakkaiden parhaimmat puolet ja täyden fyysisen potentiaalin esiin. Kaikki lähtee asiakkaiden ja omaisten toiveista ja tavoitteista, ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan yhteistä päämäärää. Työskentelen Varsinais-Suomen alueella. Syksyllä -22 olen aloittanut Vanhustyön YAMK-opinnot, joista saan taas uusia eväitä ikääntyneiden parissa työskentelemiseen.

  Koulutuksia:
  Vanhustyö YAMK 90op. Metropolia ammattikorkeakoulu 2022-
  Hätäensiapukurssi 4t. Punainen risti 2021
  Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 1op. Laurea-ammattikorkeakoulu 2021
  Back to basics -päivityskoulutus 4op. Suomen Fysioterapeutit 2019
  Kinesioteippauskoulutus. Pälkäneen Fysikaalinen Hoitolaitos Ismo Niemi Ky.

Aleksi Ahokas

Fysioterapeutti

Aleksi Ahokas

 • aleksi.ahokas@attendo.fi
 • 041 730 8033
 • Olen Aleksi Ahokas, vuonna 2021 Kuopion Savonia ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti. Koulutuksen aikana ja valmistumisen jälkeen olen tehnyt töitä Attendon Terapiapalveluissa ikääntyneiden parissa hoivakodeissa. Toimin pääasiassa Attendo Peiponhovin fysioterapeuttina, jonka lisäksi teen lääkärin lähetteellä kotikäyntejä Turun alueella ja sen lähistöllä. Olen huumorintajuinen ja kannustava, sekä tarvittavan päämäärätietoinen, jotta jokaisen fyysinen potentiaali saadaan esille. Terapiasuhteesta on tärkeää luoda luottamuksellinen ja yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin tähtäävä, unohtamatta kuitenkaan rentoa ilmapiiriä, jossa on myös huumorille tilaa. Jokainen asiakas tulee kohdata yksilönä ja tätä kautta rakennettaan terapiasta jokaiselle mahdollisimman mielenkiintoinen, motivoiva ja yksilöllinen. Terapiasuhteen alussa luodaan asiakkaan ja omaisen kanssa yhdessä tavoitteet ja suunnitelma terapialle. Jos sinulla herää jotain kysyttävää niin ole rohkeasti yhteydessä!

  Koulutukset:
  Ergokorttikoulutus
  Urheiluhieroja

Saara-Maria Nurminen

Toimintaterapeutti

Saara-Maria Nurminen

 • saara-maria.nurminen@attendo.fi
 • 041 730 7625
 • Palvelukieli: suomi, englanti

  Toimintaterapiassa minulle merkityksellistä on asiakkaan hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistäminen ja se, että pystyn vaikuttamaan omalla työlläni asiakkaideni hyvinvointiin positiivisesti. Valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta, olen työskennellyt kehitysvammaisten aikuisten asumisyksiköissä ja lasten toimintaterapeuttina. Eniten työkokemusta minulla on neuropsykiatrisista lapsiasiakkaista ja heidän kuntoutuksestaan. Vahvuuksiani toimintaterapeuttina ovat ratkaisukeskeisyys, heittäytymiskyky ja musiikin käyttö terapian välineenä. Työskentelen Varsinais-Suomen alueella. Tulevaisuuden haaveenani on kouluttautua SI-terapeutiksi ja päästä toteuttamaan SI-terapiaa toimintaterapian rinnalla.

  Koulutukset:
  Kehityspsykologian perusteet 5 op. Turun avoin yliopisto 2015.
  Puheterapian perusopinnot 25 op. Tampereen avoin yliopisto 2015 - 2016
  Erityispedagogiikan perusteet 5 op. Turun avoin yliopisto 2015.
  Johdatus kasvatustieteisiin 4 op. Turun avoin yliopisto 2014.

Tiia Kulmala

Toimintaterapeutti

Tiia Kulmala

 • tiia.kulmala@attendo.fi
 • 041 731 9380
 • Palvelukieli: suomi, englanti

  Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Turun Ammattikorkeakoulusta v. 2017. Työkokemusta minulla on kertynyt eniten lasten ja nuorten parissa työskentelystä niin yksilö- kuin ryhmäterapiankin muodossa. Teen sekä toimintaterapia-arviointeja että toteutan terapiaa vastaanotolla ja asiakkaan arkiympäristössä (koti- päiväkoti- ja koulukäynnit). Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen on perusta toimivalle terapiasuhteelle. Lisäksi asiakaslähtöinen ote ja yksilöllisten mielenkiinnonkohteiden ja tarpeiden huomioiminen ovat tärkeä osa terapiaa. Terapian tulisi olla asiakkaalle mielekästä ja motivoivaa. Tavoitteiden luominen ja arvioiminen mahdollistaa myös kuntoutuksen vaikuttavuuden seurannan. Lasten kanssa työskentelyssä parasta on heidän aitous, innokkuus ja leikkisyys 😊

  Koulutukset:
  PRT (Pivotal Response Training) – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa? 2020
  Tunteet Hukassa – Metsäseikkailu, 2021
  Strategiaohjaaja koulutus ADHD- lasten vanhemmille, 2021
  Ohjauksen keinoin sujuvaan arkeen, 2023
  Valta-Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa, 2023

Seuraa meitä somessa

Attendo Terapia Kaarinaa ja yksikön tapahtumia voit seurata myös Instagramissa!

Klikkaa tästä meidän Instagram-tilillemme