Attendo Terapia Vantaa

Attendo Terapia Vantaa tarjoaa eri ikäisille sekä eri elämäntilanteista tuleville asiakkaille yksilömuotoista toimintaterapiaa. Yksikön asiakkaiksi voivat tulla niin nuoret ja lapset kuin aikuiset ja ikääntyneet toimintaterapian asiakkaatkin. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Katso alhaalta yksikössä työskentelevien terapeuttien esittelyt ja tiedustele vapaita paikkoja suoraan toimintaterapeuteilta!

Yhteystiedot

Unit contact image

Osoite

 • Metsolantie 4

 • 01450 Vantaa

 • Uusimaa

 • Kartta

Tietoja

 • Palvelumme: Toimintaterapia, Seksuaaliterapia, Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja terapeutin työskentely on aina asiakaslähtöistä ja luottamuksellista. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, mahdolliset elinympäristön asettamat haasteet tai vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet terapialle. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Suunitelman toteutumista seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Terapian ja kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Toimintaterapeuttimme työskentelyä ohjaa Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoiduilla menetelmillä säännöllisesti. Terapeutin ja asiakkaan välinen luottamukseen ja avoimeen kommunikaatioon perustuva hoitosuhde luo perustan onnistuneelle terapialle ja kuntoutukselle. Terapeuttimme kohtaa jokaisen asiakkaan aina omana yksilönään ja keskittyy asiakkaan tarpeisiin

Ammattitaitoinen henkilökunta

Terapeuttimme toteuttavat terapiaa asiakkaiden omissa arkiympäristöissä, kuten kotona, päiväkodissa ja koulussa. Attendolla terapeuttien ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisillä lisä- ja täydennyskoulutuksilla, ryhmätyöskentelyllä, kollegiaalisella tuella ja työnohjauksella. Attendon arvoja ovat Osaaminen, Sitoutuminen ja Välittäminen - nämä arvot välittyvät asiakkaillemme terapeuttien jokapäiväisen työskentelyn kautta.

Hinnasto

Seksuaaliterapia

60 min

95 € (yksilö)

90 min

130 € (paritapaaminen)

Seksuaalineuvonta

45 min

65 € (yksilö)

60 min

75 € (yksilö)

90 min

110 € (pari)

Terapeuttimme

Anni Sarits

Toimintaterapeutti

Anni Sarits

 • anni.saarits@attendo.fi
 • 041 732 0643
 • kielet: suomi, englanti

  Toimintaterapiassa koen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen terapeutin ja asiakkaan välille keskeisenä. Haluan toimia mahdollistajana, jonka kanssa asiakas yhdessä etsii ja kokeilee toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaalle mielekkään arjen. Erityisesti minua kiinnostaa luovat toiminnot, leikki ja luonnossa toimiminen. Valmistuin toimintaterapeutiksi keväällä 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen työskentelin hetken vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen yksikössä ja elokuusta 2015 lähtien olen työskennellyt toimintaterapeuttina. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa sekä arvioida ja kuntouttaa lapsia, joilla on pulmia syömisessä ja kasvussa.

  Koulutukset:
  Neuropsykiatrinen valmentaja, 2017
  Eläinavusteinen valmentaja, 2018
  Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Approach to Feeding, 2018
  Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja 2018

Mimosa Bäckman

Toimintaterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti

Mimosa Bäckman

 • mimosa.backman@attendo.fi
 • 044 705 8611
 • Äitiyslomalla 17.12.2021 alkaen

  Kielet: suomi, englanti
  Olen kiinnostunut monista eri koulutuksista ja luovista menetelmistä terapiassa. Mielestäni terapiassa ovat tärkeitä onnistumisen kokemukset, mahdollisuus yhdessä asiakkaan kanssa etsiä ja löytää uusia toimintatapoja ja suuntia, sekä yksilöllisesti ja turvallisesti edetä omassa kuntoutumisessa. Minulla on kokemusta lastensuojelupuolelta, sekä aikuis- ja nuorisopsykiatrian asiakkaista. Koulutuksieni myötä minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista terapiaa, käytän mielelläni myös kuvataideterapian menetelmiä työssäni. Työskentelen lisäksi seksuaalineuvojana ja seksuaaliterapeuttina, joiden hinnasto löytyy sivun lopusta. Alkuvuodesta 2021 aloitin kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapian opinnot. Psykoterapiaa en vielä tarjoa asiakkaille.

  Koulutukset:
  Toimintaterapeutti (AMK) 2015
  Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), 2017
  Eläinavusteinen valmentaja, 2018
  Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, 2018
  Seksuaaliterapeutti 2019
  Psykoterapeuttiset valmiudet 2020
  Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti 2021
  Psykoterapeuttikoulutuksessa 2021->