Tavoitteemme on olla alan halutuin ja arvostetuin työ- ja asuinpaikka sekä ansaita kansalaisten luottamus.

Julkaisemme verojalanjälkemme avoimesti vuosittain. Esimerkiksi täällä Suomessa maksamme vuosittain yli sataviisikymmentä miljoonaa euroa valtiolle erilaisina veroina ja veroluonteisina maksuina, kuten työnantajamaksuina, arvonlisäveroina, kiinteistö-, varainsiirto- ja yhteisöveroina. Attendo Groupin verojalanjäljestä Pohjoismaissa voit halutessasi lukea lisää konsernimme vastuullisuusraportista, joka löytyy osoitteesta attendo.com 

Kaikkia työntekijöitämme sitovat Attendon eettiset ohjeet ja niiden kiteytys, 10 eettistä periaatettamme. Nämä on uudistettu ja otettu käyttöön syksyllä 2022. Kaikki työntekijät suorittavat virtuaalisen koulutuksen omaksuakseen ohjeet. Lisäksi ohjeista keskustellaan ASKO-karttakeskusteluissa ja työnteon lomassa aina sopivan tilaisuuden tullen. Eettiset ohjeet ovat saaneet attendolaisten keskuudessa erittäin hyvän vastaanoton. Hankinnan kumppaneille olemme tehneet oman Supplier code of conductin, joka on lanseerattu vuonna 2023. 

Koska toimimme julkisten palveluiden tuottajana, toimintaamme valvovat niin hyvinvointialueet, aluehallintovirastot kuin Valvirakin. Viranomaisvalvonta on osa arkeamme, eikä valvontatapauksen käsittely välttämättä tarkoita, että toiminnassa olisi korjattavaa. Julkaisemme säännöllisesti avoinna olevien valvontojen määrän ja laadun. 

Mielestämme suuren toimijan vastuullisuustyöhön kuuluu myös vaikuttaminen lainsäädäntöön ja lakien tulkintaan. Olemme iloisia, että saamme kutsun lausua näkemyksemme alaamme koskeviin lakialoitteisiin. Järjestämme myös säännöllisesti keskustelutilaisuuksia valvontaviranomaisten ja päättäjien kanssa kasvattaaksemme yhteistä ymmärrystä alamme haasteista – ja mikä tärkeintä – ratkaisuista. Uskomme siihen, että keskustelemalla syntyy yhteinen todellisuus.

Työvoimapula vaivaa – ratkaisut ovat olemassa 

Yksi suurimmista kaikkia suomalaisia koskevista haasteista on alamme vaikea työvoimapula. Samaan aikaan kun palvelua tarvitsevien määrä lisääntyy kymmenillä prosenteilla nykyisestä, jää suuri määrä ammattilaisia eläkkeelle. Yhtälö on vaikea. Ratkaisut ovat kuitenkin nähdäksemme olemassa. Alan mainetta tulee yhteistyöllä toimijoiden kesken parantaa, jotta uudet sukupolvet haluavat hakeutua alalle töihin. Lisäksi johtamista, perehdyttämistä ja koulutusmahdollisuuksia on parannettava.  

On lisäksi selvää, että kansan ikääntyessä nopeasti mikään määrä rekrytointeja Suomesta ei tule riittämään. Tämän vuoksi työperäisen maahanmuuton esteitä on karsittava. Esimerkiksi ulkomailla suoritettuja hoitoalan tutkintoja on voitava tunnustaa, jotta ammattilaisten ei tarvitse kouluttautua suomalaisten tutkintonimikkeiden saamiseksi täällä uudestaan. Attendo osti vuonna 2022 pitkäaikaisen kansainväliseen rekrytointiin erikoistuneen kumppaninsa Silkkitien helpottaakseen paitsi omaa, myös muiden työnantajien työvoimapulaa. Kansainvälisen rekrytoinnin osalta teemme jatkuvaa kehitystyötä, toimimme vain luotettavien kumppanien kanssa ja auditoimme näiden toimintaa. 

Työvoimapulaa voidaan helpottaa myös satsaamalla teknologiaan ja robotiikaan. Ihmisille jää enemmän aikaa ihmisten väliseen kohtaamiseen, kun robotti jakaa lääkeet annospusseihin. Uskomme, että teknologiaa hyödyntämällä voidaan paitsi lisätä turvallisuutta, myös keventää työntekijöiden arkea.