• Tuokko_ruokailutila
  • Tuokko olohuone
  • Tuokko ulkokuva

Attendo Tuokko

Mielenterveyskuntoutujat · Asumispalvelut

Attendo Tuokko on 18- paikkainen mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen palvelukoti, jonka asukkaalla voi lisäksi olla päihdeongelmaa tai kehitysvammaisuutta. Tuokkoon voi tulla myös päiväkäyntiasiakkaaksi. Palvelukoti sijaitsee palveluiden välittömässä läheisyydessä; terveyskeskus on lähes vieressä sekä kauppa, apteekki ja R-kioski ovat kävelymatkan päässä. Palvelukoti on myös resursoitu vahvemmin, jolloin me pystymme paremmin vastaamaan haastavampienkin asukkaiden hoidosta.

Palvelukodin johtaja

Heikki Santala

Puhelin: p. 044 780 8073

Hei, olen Heikki Santala ja vastaan Attendo Tuokon palvelukodista.

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

 
   
Ohjaajat: p. 044 780 0447
Ohjaajat: p. 044 780 0447

Osoite

Tuokkolantie 14 64700 Teuva

Ruoka

Ruokailu on tärkeää niin fyysisen hyvinvoinnin ja jaksamisen kuin sosiaalisen aktiivisuuden kannalta. Palvelukodissamme on yhteiset ruokailutilat, joissa tarjoillaan terveellisiä ja maittavia aterioita: aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen sekä iltapala.

Lisätietoja

Tilat

Toimitilamme ovat rakennettu ja suunniteltu tehostetun palveluasumisen tarpeisiin. Toimitilat ovat avarat ja viihtyisät ja jokaisella asukkaalla on oma 20- neliön huone, jossa jokaisessa on oma suihku ja WC.  Asukkaat saavat sisustaa huonettaan oman viihtyvyytensä mukaisesti. Yhteisten isojen oleskelutilojen sekä erillisen rentoutumistilan ympäriltä asukashuoneet jakautuvat kolmeen eri siipeen. Tämän ansiosta pystymme tarjoamaan jokaiselle hoidollisesti tarkoituksenmukaisen asukashuoneen. Tuokossa on myös hyvät isot saunatilat sekä keittiö, että pyykkihuone.

Henkilökunta

Henkilökuntamme on pitkän kokemuksen omaavia hoitotyön ammattilaisia. Henkilökuntamme muodostuu niin lähihoitajista kuin sairaanhoitajista ja sosionomeista. Talomme toiminnassa ovat myös tukitoimet järjestetty niin, että hoitajien työpanos kohdentuu mahdollisimman hyvin hoitotyöhön. Tuokossa on oma siivooja ja keittiöapulainen ja ruoka valmistuu Attendon oman keittiön valmistamana. Tuokon liinavaatehuolto on järjestetty pesulan kautta, eikä vie hoitajien työaikaa hoitotyöstä. Työntekijöillä on myös erilaisia täydentäviä koulutuksia, joiden avulla ylläpidetään hyvää osaamista.

Kuntoutus

Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma yhdessä asukkaan ja omaisen sekä sosiaaliviranomaisen kanssa. Asukkaan omaohjaaja seuraa muun hoitotiimin kanssa asukkaiden kuntoutumista. Asukkaan toimintakykyä arvioidessa voidaan tarvittaessa käyttää apuna erilaisia mittareita, kuten RAI- arviointia, MMSE- arviointia tai muuta sosiaalityön käytössä olevaa arviointitapaa. Asukkaita motivoidaan omassa kuntoutumisessaan löytämään omat vahvuutensa. Kognitiivisella lähestymistavalla pyritään löytämään keinot ja ajatusmallit oman elämän parempaan hallintaan.

Yhteisöhoito

Tuokossa toimimme yhteisöllisesti ja talon yhteisiä säveliä nuotitamme viikoittaisissa asukaskokouksissa, joissa myös käydään läpi asukkaiden viikon vastuualueet. Asukkaiden toimintakykyä ja kuntoutumista ylläpidetään osallistuttamalla asukkaita talon toimintaan oman kunto ja vointi huomioiden. Asukkaita ohjataan ja opastetaan oman hygienian hoidossa sekä huoneensa siisteyden ylläpitämisessä ja vaatehuollossa. Lenkillä käynti on yksi tärkeä ja koko talon toimintaan kuuluva kuntoutumisen muoto. Erilaiset ryhmät ja toimintatuokiot rytmittävät päivää ja luovat sisältöä viikkoon. Kuntoutuksessa käytetään myös talon ulkopuolelta tulevia palveluita, kuten erilaisia esiintyjiä ja vierailijoita. Näistä esimerkkeinä mm. säännöllisesti Tuokossa käyvä jalkahoitaja sekä kaverikoirat vetäjiensä kanssa. Toiminnassa suunnataan myös talon ulkopuolelle harjoittelemaan erilaisten asioiden hoitamista sekä virkistymään vaikka elokuvissa tai retkellä käymällä.

Tuokossa pyrimme laadukkaisiin palveluihin ja meille on tärkeää saada jatkuvaa palautetta niin asukkailta kuin omaisilta ja yhteistyötahoilta. Mittaamme myös toimintaamme erilaisilla laatumittareilla ja niistä muodostuvalla laatuindeksillä. Toimintaamme mitataan myös Attendo Quality laatujärjestelmällä.

Attendo Tuokko on vähän paree yksikkö.