• vuolinko

Attendo Vuolinko

Mielenterveyskuntoutuja · Mielenterveyskuntoutujat · mielenterveyskuntoutujat Mikkeli

Attendo Vuolinko tarjoaa tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Attendo Vuolinko on moderni, hiljattain valmistunut yksikkö joka sijaitsee Mikkelissä, monipuolisten palvelujen ja kulkuyhteyksien läheisyydessä. Kodissa asukaspaikkoja on yhteensä 21. Näistä 10 asukaspaikkaa on tehostetun palveluasumisen asukkaille ja 11 palveluasumisen asukkaille.

Vastuuhenkilö

Heidi Kauppinen

Puhelin: p. 044 494 1392

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Heidi Kauppinen, p. 044 494 3946

Osoite

Ylännetie 4, 50600 Mikkeli

Lisätietoja

 Attendo Vuolinko

Kodin jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä. Vuolingossa jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä kuntoutujan itsensä, omaisten sekä muun mahdollisen verkoston kanssa. Suunnitelmaan kirjataan muun muassa tavoitteet, toiveet sekä elämäntilanne ja -tarina. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan yhdessä kuntoutujan kanssa säännöllisesti sekä aina tilanteen muuttuessa.

Moniammatillinen työtiimi

Moniammatillinen henkilökunta koostuu mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneista lähihoitajista, sairaanhoitajista ja sosionomeista. Lisäksi kodilla asukkaiden käytettävissä on psykiatrin palvelut. Henkilökunta tukee ja ohjaa asukkaita kuntouttavalla työotteella arkipäivän toiminnoissa. Kuntouttavalla arjen tekemisellä pyritään vahvistamaan ja parantamaan kuntoutujien toimintakykyä, itseluottamusta sekä omatoimisuutta. Kuntoutumisen tavoitteena voi olla esimerkiksi siirtyminen kevyemmin tuettuun tai kokonaan itsenäiseen asumiseen. Kodilla opetellaan aktiivisesti muun muassa hygienia-asioita, ruuanlaittoa, erilaisia asioiden hoitoja sekä sosiaalisia taitoja.

 

Virikkeillä sisältöä elämään

Vuolingon palvelukodin asukkaat osallistuvat päivä- ja työtoimintaan voimavarojensa mukaan. Tarkoituksena on toimintakyvyn vahvistumisen lisäksi sitoutuminen tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen toimintaan. Virkistystoimintaa, esimerkiksi erilaisia retkiä, järjestetään säännöllisesti. Virkistystoiminta katkaisee arkea ja tuo lisää sisältöä elämään, elämänlaatua parantavasti. Retkillä ja tutustumiskäynneillä voi mielekkäällä tavalla harjoitella toimimista sosiaalisissa tilanteissa. Virkistystoiminnan tavoitteena on saada mukaan myös sellaisia kuntoutujia, joita ei ole tavoitettu muun ryhmätoiminnan keinoin.

Oma koti

  • Talossa on 21 asuinhuonetta
  • 11 tehostetun palveluasumisen huonetta, 10 palveluasumisen paikkaa
  •  Huonekoot vaihtelevat 20 ja 25 neliömetrin väliltä
  • Jokaisessa asunnossa on tilava, invamitoitettu WC ja suihku
  • Vuolingossa on myös asukkaille sauna