Hoivakotivierailuihin liittyvät käytännöt vaihtelevat alueellisesti. Vierailut sisätiloissa onnistuvat, jos kunta sen sallii. Voit tarkistaa paikkakunnan tilanteen Attendo-kodin henkilökunnalta samalla, kun sovit vierailusta.

Attendo Aarnisampo

Paimentie 7, 01900, Nurmijärvi

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Lastensuojelu
Paikkojen määrä
7
Huoneen koko
noin 12m2
Valmistunut
2009

Tervetuloa meille

KasvatusjohtajaKatja Vanonen

Attendo Aarnisampo on Nurmijärvellä, rauhallisella pientaloalueella, sijaitseva 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö. Aarnisampo tarjoaa kuntouttavaa sijoitusta 12–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lisäksi otamme nuoria vastaan kriisijaksoille. Sijoituksen jälkeen on nuorella ja hänen perheellään kauttamme mahdollisuus erilaisiin tukimuotoihin ja jälkihuollon tukitoimiin. Puhelinnumero läheisten yhteydenottoa varten: 0444943275

Palvelumme

Yksilöllistä tukea

Attendo Aarnisampo on kodikas asumisyksikkö seitsämälle nuorelle. Attendo Aarnisampon teoreettinen viitekehys on voimavarakeskeisyys; dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys. Me korostamme erityisesti dialogisuutta sekä lapsen ja nuoren osallisuutta. Attendo Aarnisampon kuntoutusprosessi perustuu hoidolliseen kasvatustyöhön yhdessä perheen kanssa, perhetyöhön, yhteisöllisiin menetelmiin ja yksilölliseen omaohjaajatyöskentelyyn. Attendo Aarnisampossa on käytössä työparillinen omaohjaajajärjestelmä ja ohjaajat saavat säännöllistä työnohjausta. Hoidollisen työn välineinä käytetään nuoren historian tarinallista dokumentointia ja koostamista, nykyhetken ja tarinoiden dokumentointia, tulevaisuuteen haaveilua ja merkittävää vuorovaikutussuhdetta omaohjaajiin. Yhteisöllisiä menetelmiämme ovat muun muassa viikoittainen nuorten kokous, yhteisentoiminnanpäivä kerran viikossa, avoimet kuukausikoosteet ja leiritoiminta.

Kuntoutusmallimme

  • Alkukartoitusjakso, jonka aikana nuori tutustuu ja asettuu yksikköön.
  • Etsiväjakso, jossa painottuu nuoren ymmärryksen lisääntyminen ja identiteetin löytyminen.
  • Kuntouttava jakso, joka painottuu nuoren minuuden koostumiseen, ratkaisumallien löytämiseen, narratiivisuuteen ja nuoren voimaantumiseen.
  • Itsenäistymisessä huomioidaan nuoren jatkuva oppimisprosessi ja sen kytkeytyminen psykososiaaliseen kehitykseen.
  • Jälkityö, joka voi olla tuettua asumista Aarnisampon tukiasunnossa tai jälkityötä muuhun kuin Aarnisampon tarjoamaan osoitteeseen tai yksilöllistä tukea nuorelle sijoituksen jälkeen.

Asuminen

Oma koti

Yksikkö sijaitsee omakotitalossa, rauhallisella pientaloalueella. Käytössämme ovat avarat ja valoisat yhteiset tilat sekä iso oma piha. Jokaisella nuorella on käytössään vähintään 12m2 kokoinen oma huone, jonka voi sisustaa mieleisekseen. Henkilökuntamme koostuu sosionomeista ja lähihoitajista. Henkilökunnalla on lisäkoulutusta psykiatriseen hoitotyöhön, perhetyöhön ja terapeuttiseen hoitotyöhön. Käytössämme ovat Attendon joustavat lapsi- ja nuorisopsykiatriset palvelut, mm. lastenpsykiatri ja psykologi. Kasvatustyömme perustuu nuoren kuulemiseen, ymmärtämiseen ja vuorovaikutukseen. Tavoitteemme on auttaa nuorta ymmärtämään toimintamallejaan, vahvistaa hänen voimavarojaan ja yhdessä etsiä uusia voimaannuttavia ratkaisumalleja.

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":60.473476,"lng":24.8293226},"content":"<h4>Attendo Aarnisampo</h4><p>Paimentie 7, 01900 </br> 01900 Nurmijärvi </br> Etelä-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=60.473476,24.8293226' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Paimentie 7, 01900,
01900 Nurmijärvi
Etelä-Suomi

Löydä meille