Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja noudatathan hyvää käsihygieniaa.

Attendo Aava

Ankkurikuja 2, 67300, Kokkola

Tervetuloa meille

Pia Hilli, Palvelukodin johtaja

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Tehostettu palveluasuminen, Palveluasuminen, Tukiasuminen
Paikkojen määrä
28
Valmistunut
2019

Palvelumme

Attendo Aava toimii uusissa tiloissa Kokkolassa, Vikån luonnonläheisellä alueella. Aava tarjoaa mielenterveyskuntoutujille tehostettua palveluasumista (15 asukaspaikkaa) ja pihapiirin rivitaloissa palveluasumista (13 asukaspaikkaa).

Tehostetun palveluasumisen palveluja tarjotaan 18 vuotta täyttäneille asiakkaille. Tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäkodissa, jossa henkilökuntamme on paikalla ympäri vuorokauden. Asumispalvelu on toipumisorientaatiolähtöistä ja vahvasti kuntouttavaa. Asumispalveluiden ensisijaisena tavoitteena on itsenäiseen palveluasumiseen opettelu ja siihen siirtyminen. Jos tämä ei ole mahdollista, on tavoitteena turvallinen asuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Asumispalvelua järjestetään yksilöllisesti, jokaisen asukkaan tarpeet ja elämäntilanne huomioiden. Asumispalvelujen asiakas tarvitsee intensiivistä ja pitkäjänteistä tukea ja ohjausta kuntoutumisensa tueksi sekä omatoimisuuden ja asumisen tiivistä harjoittelua.

Palveluasuminen on tuettua asumista, ja henkilökunta on paikalla 12 h päivässä. Palveluasumisen ensisijaisena tavoitteena on itsenäiseen asumiseen opettelu ja siihen siirtyminen.

Aava ohjaajat, p. 044 7800 453

Omavalvontasuunnitelmamme (pdf)

Asuminen

Toimintamme tavoitteena on varmistaa asukaslähtöinen toiminta, joka perustuu asukkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja asukasvaatimusten täyttämiseen palvelumme kaikissa vaiheissa. Korostamme toiminnassamme toipumisorientaatiota ja asukkaidemme osallisuutta, ja käytämme yhteisöhoidollisia menetelmiä (yhteiset kokoontumiset, joista pidetään muistiota) palvelukodin toiminnan yhteisessä suunnittelussa ja kehittämisessä. Kevään aikana käynnistyy myös DKT pohjainen taitoryhmä.

Visiomme on ”vahvistamassa ihmistä”, jonka eteen teemme joka päivä työtä. Kohtelemme ihmisiä lämmöllä ja kunnioituksella ja kannustamme heitä itsenäisyyteen siten, että turvallisuudentunne säilyy.   

Yhdessä määritellyt arvot ohjaavat käytännön työtä ja auttavat toteuttamaan visiomme. Arvomme osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen ohjaavat kaikkea tekemistämme ja suhtautumista toinen toisiimme ja asiakkaisiimme. Arvot luovat meille pohjan toimia yhteisten normien mukaisesti ja valmiuden kehittyä yhä paremmaksi.

Arki ja aktiviteetit

Asuminen on tavoitteellista ja jokaisen asukkaan kanssa laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Palvelut voivat sisältää apua, tukea ja ohjausta seuraavissa asioissa:

 • terveydenhuolto- ja kuntoutuspalvelut
 • raha-asiat
 • etuuksien hakeminen/omien asioiden hoitamiseen osallistuminen
 • lähipalveluiden hyödyntäminen ja mielekäs arki
 • harrastukset/koulutus
 • päivä-/työtoiminta
 • ystävyyssuhteet/verkostot
 • lääkehoito
 • ateriapalvelut/ruuanvalmistus
 • puhtaudesta ja pukeutumisesta huolehtiminen
 • asiointi ja henkilökohtaisista asioista huolehtiminen
 • vaatehuolto
 • asunnon siisteydestä huolehtiminen

Toiminnassamme on tärkeää pitää rytmiä yllä vuorokaudessa, pitää sovituista asioista kiinni, kuitenkin joustaen tilanteiden niin vaatiessa. Rautalankamalleja ei ole, vaan monet asiat on arvioitava tilanteen mukaan. Yhteisesti sovituista linjoista on kuitenkin hyvä pitää kiinni, se lisää myös asukkaiden turvallisuutta. Tärkeintä asukkaillemme on mielekkään sisällön ja ennen kaikkea mielekkään tekemisen löytäminen päiviin. Siinä asukkaamme tarvitsevat tukeamme, ohjaustamme ja kannustustamme, että he uskovat selviytyvänsä pienistä kodin askareista, ulkoilusta, oman ympäristönsä ja itsensä siistinä pitämisestä. Ja toisaalta näkevät itsensä osana ympäröivää yhteiskuntaa ja sen toimintaa. Arjen toiminnassa meillä pyörii säännöllisesti mm liikuntaryhmä, virikeryhmä, ruoanlaittoryhmä, musiikkiryhmä jne.

Asukkaiden mietteitä asumisesta Aavassa

"Ollaan kuin lintuemon siiven alla"
"Piha on viihtyisä ja siellä on mukava olla"
"Arki on turvallista ja on paljon tekemistä"
"Tavallisen arjen opettelua"

 

Seuraa arkea yksiköissämme!

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":63.866547,"lng":23.141194},"content":"<h4>Attendo Aava</h4><p>Ankkurikuja 2, 67300 </br> 67300 Kokkola </br> Länsi-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=63.866547,23.141194' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Ankkurikuja 2, 67300,
67300 Kokkola
Länsi-Suomi

Löydä meille