Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja sovithan vierailusta etukäteen Attendo-kodin henkilökunnan kanssa.

Attendo Seinäjoen Aalto

Leimakirveentie 8 B, 60200, Seinäjoki

Tervetuloa meille

Mari Käpyaho, Yksikön johtaja

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Tehostettu palveluasuminen, Tukiasuminen, Palveluasuminen
Paikkojen määrä
20
Huoneen koko
24, 29 ja 40,5 m2
Valmistunut
2014
Puhelinnumero läheisten yhteydenottoa varten: 044 780 0458

Palvelumme

Yksilöllistä tukea

Attendo Seinäjoen Aalto on kuntouttavaa asumispalvelua kolmiportaisesti tarjoava yksikkö päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, 18-30-vuotialle nuorille aikuisille. Tavoitteena on osallistuttaa ja motivoida omaan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja löytää ratkaisuja elämässä eteenpäin pääsemiseen. Kuntoutusyksikössä tuetaan, ohjataan ja opetellaan arkielämän taitoja yhdessä yhteisön kanssa. Kuntoutusyksikön Aallon viikko-ohjelma ja rinnalla kulkeva nuoren aikuisen oma yksilöllinen viikko-ohjelma, mikä perustuu yhdessä laadittuun RAI-arviointiin perustuvaan kuntoutussuunnitelmaan, tukee yksilöllistä kuntoutumista asetettujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Yksikön toiminnassa painottuu toiminnallisuus, ratkaisukeskeisyys ja yhteisöllisyys.
Kuntoutusyksikkö Aallon Seinäjoen keskustan palvelu- ja harrastemahdollisuudet ovat lähellä, lisäksi julkisen liikenteen yhteydet kodilta ovat hyvät.

Omavalvontasuunnitelmamme (pdf)

Asuminen

Oma koti

Kuntoutusyksikkö on rakennettu 2014 huomioiden nuorten aikuisten yksityisyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöhoidolliset tarpeet. Seinäjoen Aalto tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua 15 nuorelle aikuiselle kolmessa viiden asukkaan solussa. Soluissa jokaisella kuntoutujalla on oma huone, jonka saa omilla huonekaluilla kalustaa mieleisekseen.

Aallon tehostetun palveluasumisen 15 paikan lisäksi pihapiirissä on mahdollisuus viiteen tehostetun tukiasumisen "Purjeen" asuntoon, jossa asutaan itsenäisesti, mutta tuki on lähellä. Palvelukokonaisuuden jatkona toimii lisäksi kotikuntoutus Lautturi. Tavoitteena on saattaen tarjota yhteisöasumisesta omilleen muuttavalle nuorelle aikuiselle sellainen tuki, että itsenäinen asuminen saadaan turvallisesti käynnistettyä tiiviissä yhteistyössä muun verkoston kanssa.

Arki ja aktiviteetit

Yhteisössä harjoitellaan elämän- ja arjenhallintataitoja tukemaan itsenäiseen asumiseen siirtymistä. Toimintaa suunnataan paljon myös kodin ulkopuolelle toimintoihin, joita kuntoutuja tarvitsee itsenäisessä elämässä. Kodissa opetellaan ja vahvistetaan erilaisia arjen taitoja, kuten itsestä huolehtiminen, siivous- ja ruoanlaittotaidot, hygieniasta huolehtiminen sekä erilaiset asioinnit. Harrastukset, opiskelut ja työt ovat kiinteänä osana arkea. Suunnitelmissa ja myös koko kodin toiminnassa painotetaan toiminnallisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":62.7603356,"lng":22.8653311},"content":"<h4>Attendo Seinäjoen Aalto</h4><p>Leimakirveentie 8 B, 60200 </br> 60200 Seinäjoki </br> Länsi-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=62.7603356,22.8653311' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Leimakirveentie 8 B, 60200,
60200 Seinäjoki
Länsi-Suomi

Löydä meille