Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja sovithan vierailusta etukäteen Attendo-kodin henkilökunnan kanssa.

Attendo Valoharju

Kellarimäenkatu 2, 21200, Raisio

Tervetuloa meille

Irina Rätsep, Palvelukodin johtaja

Paikka- ja jonotilanteet, arkisin klo 9-16

Tietoja

Tarjoamamme palvelu
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Tehostettu palveluasuminen, Palveluasuminen, Kotiin vietävä tuki asiakkaan omaan asuntoon
Paikkojen määrä
26
Huoneen koko
24 m2
Valmistunut
2020

Palvelumme

Tavoitteellista tukea

Huhtikuussa 2020 avattu Valoharju tarjoaa sekä tehostettua että kuntouttavaa asumispalvelua aikuisille mielenterveyskuntoutujille. 15-paikkaisessa palvelukodissa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden. Palveluasumisen asunnot, 10 kaksiota, sijaitsevat kahdessa rivitalossa palvelukodin pihapiirissä. Tarjoamme myös kotiin vietävää tukea asiakkaan asunnolle Turun ja Raision alueella.

Hyödynnämme kuntoutujan voimavarojen sekä palvelutarpeen arvioinnissa RAI-CMH arviointeja. Arvioinnit ovat pohjana kuntoutussuunnitelman teossa, jossa huomioidaan ja määritellään kuntoutujan voimavarat yksilöllisesti. Kuntoutussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti sekä aina tilanteen vaatiessa.

Asiakkaan kotiin vietävässä tuessa huomioidaan asukkaita, joilla on haasteita asua omassa kodissa ja uhkana on laitokseen joutuminen tai asunnon menettäminen. Valoharju tarjoaa kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen tuen, jonka avulla vahvistetaan asiakkaan omia voimavaroja, kehitetään elämänhallinnallisia taitoja ja luodaan yhteistyöverkostoja.

Palvelumme piiriin pääsee kunnan sijoittamana.

Omavalvontasuunnitelmamme (pdf)

Toimintatapamme

Toimintatapamme Valoharjussa

Kunnioitamme ja arvostamme asukkaidemme elämäntarinaa. Toimimme Valoharjussa niin, että kuntoutujiemme elämässä on merkityksellisiä ja hyviä asioita. Henkilökuntamme pitää huolen kuntoutujien hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tarjoamme monipuolista ja yksilölliseen välittämiseen perustuvaa kuntoutusta. Asumisen alkuvaiheessa laadimme jokaisen asukkaamme kanssa toteuttamissuunnitelman ja viikkosuunnitelman, jota tehdään myös yhdessä läheisten kanssa, mikäli kuntoutuja antaa siihen luvan. Jokaisella asukkaallamme on omahoitaja, joka toimii yhteistyössä läheisten ja hoitotahon kanssa.

Osana jokapäiväistä toimintaamme on lääkehoidon toteutuminen, räätälöidyt mielenterveyskuntoutuksen interventiot, kuntouttava ryhmätoiminta sekä Green Care -mallin mukaan mukaisesti luonnossa retkeily ja eläinavusteinen toiminta. Päivän aterioihin kuuluu aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Tasainen ateriarytmi edistää hyvinvointiasi ja auttaa päivittäisessä jaksamisessasi. Huomioimme myös erityisruokavaliot. 

Viikon aikana tarjoamme erilaista vaihtuvaa toimintaa kuten peliryhmiä, musiikkia, liikuntaa, ulkoilua, yksilötapaamisia, keskustelua ja saunomista.

Pystymme järjestämään vaikkapa kokovartalohieronnan hierontatuolissa ja ohjatun mindfulness-relaksaatio -harjoituksen. Haluamme, että päivissäsi on kuntoutujalle mieluisia tapahtumia. Kuljemme asukkaamme rinnalla ja tuemme heidän läheisiään. 

Jokaiselle asiakkaallemme tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma ja viikkosuunnitelma. Kiinnitämme huomiota itsestä huolehtimisen taitoihin ja arjessa selviytymiseen. Järjestämme tarvittaessa verkostotapaamisia läheisten ja/tai eri viranomaisten kanssa.

Hoitomenetelmät

Valoharjussa tarjottavat monipuoliset hoitomenetelmät

Attendo Valoharjussa asiakkaiden ja henkilöstön muodostaman yhteisön arki on organisoitu niin, että se tukee yksilöllisen elämän mukaista arkea. Ilmapiiri on kiireetön, arvostava ja positiivinen. Yhteisöhoito lisää yksilön turvallisuuden tunnetta yhteenkuulumisen kokemuksella, joka tukee elämäntapojen, arvojen ja mielikuvien rakenteita.

Attendo Valoharjun kuntoutusideologia on jaettu teemoittain seuraavasti: tunne-elämän tukeminen, merkityksellisten kokemusten tukeminen, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen hallinnan tukeminen, luovuuden tukeminen, Green Care ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä liikunnan tukeminen päivittäin.

Tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä ja löytää jo menetettyihin kykyihin korvaavia taitoja.

Psykososiaalinen ja toipumiskeskeinen lähestymistapa

  • yhteisöllisyys, sosiaalisten taitojen opettelu, vertaistuki, yhteisöryhmät

Psykoedukatiivinen työote

  • yksilökeskustelut, ryhmätoiminta, itsehoitoryhmät

Luovat menetelmät

  • runo, maalaus,-, musiikki-, kuvalliset ryhmät

Kognitiivinen menetelmä

  • yksilö- ja ryhmätoiminta; uskomusten, asenteiden ja ajattelun muuttaminen
  • tavoitteena tunteiden ja käyttäytymisen muuttuminen

Ratkaisukeskeinen menetelmä

  • yksilökeskustelut, konkreettinen toimintatapojen muuttaminen, viikkosuunnitelmat

Vaihtoehtoiset hoitomuodot

  • 5-pisteen korva-akupunktio (tulossa), kokovartalon 0 gravity hierontatuoli, sauna, rentoutus aromiterapian ja mindfulness menetelmillä ohjatusti

Omaohjaajan menetelmä

  • yksilökeskustelut, asiakkaan voimavarat ja arvot voimavarana

Asuminen

Asuminen

Attendo Valoharjun päärakennuksessa on 15 asukaspaikkaa tehostetun asumispalvelun asukkaille. Jokaisella kuntoutujalla on oma 21 m2 huone. Huoneissa on tilavat wc/suihkutilat ja asukashuoneiden yksityisyyttä kunnioitetaan. Palvelukodissa on yhteiset kodikkaat oleskelu- ja ruokailutilat, sauna, laaja ulkoterassi sekä viihtyisä sisäpiha.

Valoharjuun palvelukotiin kuuluu lisäksi kaksi rivitaloa tukiasujille. Rivitalot sijaitsevat samassa pihapiirissä palvelukodin kanssa. Kahdessa rivitalossa on 10 palveluasumisen hyvin varusteltua kaksiota, joissa henkilökuntamme on asukkaan tukena 10-12 h päivässä. Asunnot ovat 32 m2 kokoisia kaksioita, joissa on hyvin varusteltu tupakeittiö, makuuhuone, wc ja suihku sekä oma ulkovarasto. Rivitaloissa on yhteinen ruokailu- ja oleskelutila henkilökunnan toimiston yhteydessä.

Tarjoamme myös asiakkaan omaan vuokra-asuntoon vietävää palvelua kevyestä tuesta tehostettuun tuen.

Ammattilaisemme

Valoharjun ammattilaiset

Olemme moniammatillinen tiimi. Kaikki ohjaajat ovat sosiaali- ja/tai terveysalan rautaisia ammattilaisia. Tuemme sinua arjen haasteissa voimavaralähtöisesti. Valoharjussa asiakastyö perustuu toipumisorientaatioon ja vuorovaikutus pyrkii dialogisuuteen. Työotteemme on asiakasta kunnioittava ja arvostava, sillä jokainen asiakas oman itsensä asiantuntija. Ohjaajan asiakastyöhön kuuluvat omaohjaajan työ, asiakkaan kotikäynnit, kodin ulkopuoliset ohjauskäynnit, puhelimitse tapahtuva neuvonta, kuntouttavaa työote käyttäen erilaisia näyttöön perustuvia menetelmiä. Tuemme sinua myös tarvittaessa kodinhoidossa ja erilaisissa asioinneissa. Valoharjun tiimissä on valmiuksia kohdata erilaisia mielenterveyshäiriöstä kärsiviä asukkaita myös kaksoisdiagnoosi näkökulmasta.

Valoharjun henkilökunnassa on dialektisen käyttäytymisterapiaan, motivoivaan haastatteluun, kognitiivis-käyttäytymisterapian, ryhmäterapiaan ja ratkaisukeskeisen terapiaan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Attendon muutoslinjan mukaan kaikki työntekijät käyttää toipumis- ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa. Vuoden 2022 koulutussuunnitelmaan on lisätty neuropsykiatrisen valmennuksen sekä NADA akupunktio koulutukset. Lisäksi on Valoharjussa mahdollisuutta eläinavusteiseen terapiaan sekä puutarhassa puuhailemiseen.

Riitta

Riitta on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja erikoistunut Turun AMK:ssa päihde- ja mielenterveystyöhön. Riitalla on lisäkoulutusta aggressiivisen asiakkaan kohtaamisesta, mielenterveyden ensiavusta ja motivoivasta haastattelusta. Riitalla on kokemusta epävakaan persoonallisuushäiriön ja neuropsykiatrisen asiakkaan hoidosta sekä mielenterveyskuntoutuksessa käytettävistä interventiomenetelmistä. Riitan vahvuuksina on rauhallinen ja empaattinen työote sekä toipumiskeskeinen orientaatio. Riitta on kouluttautunut myös diabeteshoitajaksi ja parhaillaan kesken ovat vielä opinnot dialektisesta käyttäytymisterapiasta sekä lähiesimiestyön ammattitutkinnosta. Valoharjussa Riitta toimii tiiminvetäjänä, laatu- ja asiakaskokemusvastaavana sekä lääkevastaavana.

Saana

on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja seksuaaliterapeutti. Saanan vahvuutena on asiakkaan toimijuuden tukeminen voimavaralähtökohtaisesti asiakkaan kokonaisuutta huomioiden. Saanan tehtävään Valoharjussa sisältyy asukkaiden apuvälineohjaus, seksuaalineuvonta, ryhmien vetäminen ja toimintaterapeuttiset arvioinnit. Toimintaterapian tavoitteet määritellään Valoharjussa asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan asiakkaalle terapiasuunnitelma. Suunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään säännöllisesti asiakas case palaverissa. Saanan työskentelyä ohjaa Kelan avoterapiastandardi ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoiduilla menetelmillä säännöllisesti. Saana suunnittelee ja toteuttaa yksilö-sekä ryhmätoimintaa toimintaterapeutin keinoin. Saanan työvälineet ovat Valoharjussa OSA, OPH-II; MOTTO -ST ja MOCA arviointeja. Saana opiskelee tällä hetkellä dialektista käyttäytymisterapiaa, vetää puhetta seksuaalisuudesta ryhmä. Saana saa olemaan jatkossa yksi DKT taitoryhmän vetäjästä.

Ville

on koulutukselta sosionomi. Hän on suorittanut koulutuksen aikana MindSpring - koulutuksen, joka auttaa maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen kulttuuriin. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu sosiaalietuuksien käsitteleminen, tietoa ja taitoa graafisesta designista ja Canva – ohjelman käytöstä. Villellä on kokemusta mielenterveysasukkaiden kuntoutuksesta, hän on kaksikielinen, sillä hän puhuu äidinkielenään ruotsia sujuvasti. Villeltä löytyy myös kokemusta mm. puutarhatöistä. Villen ammatillisena osaamisena tulee esille täsmällisyys ja suunnitelmallisuus. Ville varmistaa, että asiakkaiden etuusasiat tulee hoidettua ja taloustilanteet pysyvät kunnossa.

Sosionomina Ville on Valoharjussa yksikön asiantuntija näihin asioihin liittyen, johon asiakkaat ja tarvittaessa muut hoitajat voivat tukeutua. Tällöin hoitajien ei tarvitsisi käyttää ylimääräistä aikaa ja energiaa näiden asioiden selvittelyyn esimerkiksi internetistä tai puhelimitse. Ville on ammattilainen, joka osaa sujuvasti toimia eri palveluntarjoajien ja yhteistyötahojen (esim. Kela, mielenterveys- ja päihdetyön järjestöt, työ- ja päivätoiminta) kanssa. Ville toteuttaa yksikössä palveluohjausta ja sosiaalista kuntoutusta omaohjaajan työn lisäksi.

Lilja

on vastavalmistunut lähihoitajaksi ja hän on erikoistunut mielenterveys-päihdetyöhön. Hän toimii Valoharjussa liikuntavastaava. Hän on hyvin motivoitunut työhön ja aina halukas oppimaan uutta. Liljan ominaisuutena on asiakaslähtöinen ja empaattinen työote. Lilja on Valoharjussa liikuntavastaava.

Jonna V.

on koulutukseltaan lähihoitaja ja hän on erikoistunut mielenterveys-päihdetyöhön. Jonnalla on kokemusta nuorten epävakaiden asiakkaiden kuntoutuksesta sekä Pilke ryhmän vetämisestä. Jonna toimii omaohjaajan tehtävän lisäksi Valoharjussa hygieniavastaavana ja aktiviteettivastaavana. Jonnalla on kokemusta Nepsy asiakkaan kohtaamisesta ja hän on käynyt Attendo sisäisen koulutuksen ” johdanto neuropsykiatriseen kuntoutukseen”. Jonna opiskelee tällä hetkellä Attendo järjestämässä dialektisen käyttäytymisterapian koulutuksessa. Hän saa olemaan jatkossa yksi DKT taitoryhmän vetäjistä. Jonnan V ominaisuutena on kärsivällisyys ja empaattinen työote.

Jonna L.

on koulutukselta mielenterveys- ja päihdepuolen osaamisalan lähihoitaja. Toiminut päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa mm. Turun Nittykodissa, Turun Vieroitushoitoyksikössä sekä Psykoosiosasto P1. On suorittanut HFR-koulutuksen (hallittu fyysinen rajoittaminen) sekä Ensiapu1 ja Ensiapu2 -koulutukset. Hänellä on taitoa ja tietoa asioista, jotka liittyvät pankkiasiointiin. Hän on ollut rahoitusalalla n. 10v.

Vahvuuksina Jonnalla on rauhallisuus ja empaattisuus, aito läsnä olemisen sekä kuuntelemisen taito. Hänellä on vahva kiinnostus alaa kohtaan sekä innostus oppia lisää aina kehittyvästä psykiatrisesta kuntoutuksesta.

Heidi

Heidi on koulutukseltaan lähihoitaja, erikoistunut mielenterveystyöhön. Heidillä on takana runsaasti kokemusta mielenterveysasukkaiden parissa työskentelystä. Hänellä on osaamista päihdesairaudesta kärsivän asukas hoidosta kun myös mielenterveyshäiriöstä kärsivän asiakkaan hoidosta. Heidi on toiminut Sairaanhoitopiirissa Mielialatyöryhmässä mielenterveyshoitajana. Kokemusta Heidillä löytyy myös tukiasunto-ohjaajana mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parista, eri päihdeyksiköistä, päiväkeskuksesta, kuntouttavasta erityisnuoriso- ja perhekodeista. Heidin työnantajina ovat toimineet julkinen- ja yksityinen taho. Hänellä on lisäosaamisena mm. toiminta Waihtoehto ry -Päihdeongelmaisten tuki-yhdistyksen hallituksesta, Martat ry:ssä (hyvät kotitalous- ja käsityötaidot), romanityön osaamisalue, vapaaehtoistyöstä asunnottomien parissa, sijaisäitinä toiminnasta aikoinaan lastensuojelun perheeseensä sijoitetuille nuorille. Aiemmin Heidi on toiminut monipuolisesti markkinoinnin ja myynnin parissa. Vahvuuksina on Heidillä on tasapuolisuus niin asiakkaiden kuin työtoverien suhteen, sekä vahva kuntouttava työote.

Pertti

on koulutukseltaan lähihoitaja, hän on erikoistunut mielenterveys-päihdetyöhön. Pertilla on kokemusta vaativasta lastensuojelun työstä.

Maarit

on koulutukselta lähihoitaja ja hän on erikoistunut mielenterveys-päihdetyöhön. Hänellä on kokemusta mielenterveysasiakkaiden ryhmien vetämisestä ja häneen vahvuutena on askartelu ja luovat menetelmät. Maaritilla on pitkäaikainen kokemus psykoosisairaudesta kärsivien asiakkaiden kuntoutuksesta. Hän on Valoharjussa askarteluvastaava .

Kariina

toimii Valoharjussa hoitoapulaisena ja häneen vastuullaan on elintarvikkeiden tilaus, ruokien esillepano, sekä keittiön siisteys. Kariina huolehtii myös mm. kakkujen hankkimisesta tai leipomisesta asukkaiden syntymäpäiville. Tiistaisin Kariina ja Susa pitävät asukkaille leivontaryhmää, jossa valmistuu kahville hyvää naposteltavaa. Kariina on loistava tekemään ruokaa ja leipomaan, ja kesäisin onnistuu myös puutarhan hoito.

Susa

huolehtii tilojen ja asukkaiden huoneiden siisteydestä. Tarvittaessa tuurailee myös keittiössä ja tekee kaikenlaisia pieniä tehtäviä, huonekalujen kasaamisesta kukkien kasteluun. Susa auttelee Kariinaa leipomisien, ryhmien ja puutarhanhoidon kanssa. Susalla on myös taiteellisia vahvuuksia, kuten maalaus, valokuvaus ja ompelu.

Irina

on koulutukselta sairaanhoitaja. Hän on hankkinut lisäosaamista psykologian ja sote- johtamisen opinnoilla yliopistossa ja päivittänyt sairaanhoitajan kuntoutusosaamista Turun ylemmässä ammattikorkeakoulussa. Hänellä on erikoisosaamista kognitiivisen-käyttäytymisterapian ja ratkaisukeskeisen terapian interventiomenetelmistä, perheterapian intervention käyttämisestä hoitotyössä, kriisiterapiasta, sekä kaksoisdiagnoosi asiakkaan kuntoutuksesta ja hoidosta sekä psykoterapeuttisen ryhmän vetämisestä.

Sijaiset

Valoharjussa on käytössä pitkäaikaiset sijaiset, jotka tuntevat asiakkaita ja osallistuvat mielellän ja suurella sydämellä asiakastyöhön. Sijaiset ovat työkokemukselta erikoistunut psykoosisairaudesta kärsivien asukkaiden kuntoutukseen, neuropsykiatrisiin häiriöihin sekä kaksioisdiagnooseihin.

Oppisopimusopiskelijat

Julia

opiskelee Valoharjussa oppisopimusopiskelijana lähihoitajaksi. Julia erikoistuu opinnoissa mielenterveys-päihdetyöhön. Julia on ammatinvaihtaja ja hänellä on melkein 15 vuotta kokemusta ravintola-alalta. Julia on luova ja empaattinen ohjaaja. Julia on harrastanut kuvataidetta, täten hänellä onnistuu hyvin mielenterveyskuntoutujan ajatusten, tunteiden, havaintojen, toiveiden, muistojen ja tietojen saattamisen ohjaus näkyvään muotoon. Julian avulla ryhmissä erilaisten materiaalien ja tekniikoiden avulla onnistuu niin maalaus, piirtäminen kuin muovaileminenkin. Julia vahvuutena on empaattisuus, huumorintaju ja kärsivällisyys.

 

Seuraa yksiköittemme arkea somessa!

Kartan käyttö vaatii, että JavaScript on on käytössä selaimessasi.

{"markers":[{"position":{"lat":60.502519,"lng":22.153133},"content":"<h4>Attendo Valoharju</h4><p>Kellarimäenkatu 2, 21200 </br> 21200 Raisio </br> Etelä-Suomi</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=60.502519,22.153133' target='_blank' >Avaa kartta</a>"}]}

Käyntiosoite

Kellarimäenkatu 2, 21200,
21200 Raisio
Etelä-Suomi

Löydä meille