Hyppää sisältöön

Kokemusasiantuntijat auttavat uuden asukkaan tai työntekijän alkuun Attendo-kodin arjessa

24.5.2023
Mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoavissa Attendo-kodeissa uusien asukkaiden tukena toimii nykyisin kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat perehdyttävät uudet tulokkaat ja auttavat heidät alkuun Attendo-kodin arjessa. Attendon ensimmäisiä, virallisen koulutuksen suorittaneita kokemusasiantuntijoita juhlistettiin näyttävästi toukokuussa Helsingissä.

Jaa

Ajatus Attendon omasta kokemusasiantuntijoiden koulutuskokonaisuudesta oli itänyt mielenterveys- ja päihdepalveluiden liikkuvan johtajan Marjo Takkusen mielessä jo pitkään.

–  Olen työskennellyt mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa vuodesta 2006. Kävin hetkisen töissä järjestöpuolella, jossa kokemusasiantuntijat olivat vahva osa toimintaa. Kun viime keväänä palasin liikkuvan johtajan rooliin Attendolle, sain ilokseni tilaisuuden lähteä luomaan ja toteuttamaan tätä kokonaisuutta. Kiitos mahdollisuudesta kuuluu myös aluejohdolle ja esihenkilöille, jotka näkevät asian tärkeyden, Marjo kertoo.

Kokemusasiantuntijan rooli Attendo-kodin arjessa on merkityksellinen

Kokemusasiantuntija on nimensä mukaisesti oman Attendo-kotinsa asiantuntija. Kokemusasiantuntija keskittyy omaan kokemukseensa Attendo-kodin asiakkuudesta: siihen, millaista Attendo-kodissa on asua sekä millaista arkea kodissa eletään ja jakaa tätä eteenpäin Attendo-kotiin astuvalle uudelle asukkaalle tai työntekijälle. Kokemusasiantuntija voi perehdyttää uuden tulokkaan Attendo-kodin toimintatapoihin ja käytäntöihin. Halukkaat voivat myös osallistua yhteiskehittämiseen tai vaikkapa kodin tarkastuskäynneille.

– Tällaisessa toiminnassa ja yhteistyössä vain taivas on rajana, Marjo kiteyttää.

Varsinaisen kokemusasiantuntijakoulutuksen ytimessä on asukkaan näkökulma ja oman asiantuntijuuden tunnistaminen. Kokemusasiantuntijaksi valmistavassa koulutuksessa käsitellään niin asukkaiden perusarkea kuin Attendo-kodin laatutyötä. Esimerkiksi kaikissa Attendo-kodeissa koottava lakisääteinen omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, johon myös asukkaiden toivotaan perehtyvän. Tämänkaltaisten dokumenttien sanoittaminen asukkaan äänellä luo sisällöille uutta merkitystä. Samalla herätellään ajatuksia siitä, miten uudelle henkilölle esitellään vaikkapa alalla tehtävien kirjausten tärkeys.

Koulutuspilotti oli menestys ja sitoutuminen valtavaa

Kokemusasiantuntijoiden koulutuspilotti esiteltiin mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjoavissa Attendo-kodeissa tammikuussa 2023, jonka jälkeen kiinnostuneiden oli mahdollista ilmoittautua mukaan koulutukseen. Koulutukseen valittiin yhteensä 24 asukasta, joista jokainen suoritti koulutuksen yhdessä Attendo-kodin työntekijän kanssa. Kaikki osallistujat suorittivat koulutuksen loppuun, joka kertoo todellisesta kiinnostuksesta ja sitoutumishalusta tärkeän aiheen äärellä.

Koulutuskokonaisuuteen otettiin mukaan asiakasyhdistys Mielendo Ry, jonka myötä mukaan saatiin puolueeton viestintäkanava.

Osallistujia lähti mukaan yhteensä 19:sta Attendo-kodista ympäri Suomen. Nyrkkisääntö koulutussisältöjen suunnittelussa oli ennen kaikkea yksilöllisyys. Tavoitteena oli, että jokainen pystyy osallistumaan koulutukseen omalla tavallaan. Koulutus järjestettiin osin etänä ja osin kasvotusten. Koulutuksen laajuus oli yhteensä 36 tuntia, josta osa oli itsenäistä opiskelua.

Kokemusasiantuntijakoulutuksessa käytiin läpi oman roolin oppimista ja tunnistamista. Keskeisenä työvälineenä on perehdytysvihko, johon on koottu tärkeitä läpikäytäviä sisältöjä teemoittain, kuten Attendo-kodin tilat ja turvallisuus, toiminta ja tavoitteellinen arki. Lisäksi tukimateriaalina toimiva perehdytyslomake ja sen sisältö sanoitettiin omiin kokemuksiin ja omaan Attendo-kotiin sopivaksi.

Kuva: Kokemusasiantuntijakoulutuksen materiaali heijastettuna seinälle

Koulutuspilottiin osallistuneet valitsivat itselleen myös yhteisen kutsumanimen: Komppis. Sanassa yhdistyy Marjon mukaan kokemusasiantuntijuus, ystävyys ja kompetenssi. Komppisten tärkeä panos tulee näkymään Attendo-kotien arjessa vahvana. Komppikset eivät kuitenkaan ole tehtävässään yksin, vaan Attendo-kotien työntekijät tukevat jokaista yksilöllisesti tarpeiden ja toiveiden mukaan.

– Minun tehtäväni on ollut sanoittaa asukasnäkökulman tärkeyttä ja tukea oman asiantuntijuuden tunnistamisessa. Käytännössä olen tsemppari, joka esittelee aiheita yleisellä tasolla ja innostaa jokaista tutkimaan aihetta omasta, yksilöllisestä näkökulmastaan, Marjo kuvailee.

Tärkeä työ palkittiin valmistujaisissa

Toukokuussa 2023 Attendo-kotien asukkaiden ja työntekijöiden iso työ tärkeän aiheen äärellä palkittiin, kun koulutuksen suorittaneet kokemusasiantuntijat kokoontuivat Helsinkiin juhlistamaan valmistumistaan. Valmistujaisjuhlassa ympäri Suomea osallistuneet kokemusasiantuntijat myös tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa kasvotusten.

Valmistujaispäivä aloitettiin lounaalla, jonka jälkeen käytiin läpi kokemuksia ja palautetta koulutuksesta. Keskustelu oli vilkasta ja samalla myös suunniteltiin tulevaa ja yhteisiä tapaamisia tulevalle syksylle. Palaute on Attendolle erittäin arvokasta, sillä seuraava vastaavanlainen kokemusasiantuntijakoulutus on jo suunnitteilla. Pilotin aikana tulleita huomioita pystytään palautteiden pohjalta hiomaan seuraavaan koulutukseen.

Antoisien keskustelujen jälkeen koitti juhlallinen hetki, kun jokainen valmistunut sai käteensä todistuksen sekä ruusun. Todistusten jaon jälkeen juotiin juhlakahvit sekä otettiin yhteiskuva.

Kuva: Ruusu ja todistus kokemusasiantuntijakoulutuksesta

Kuva: Valmistujaisjuhlien herkkupöytä

Kuva: Valmistuneet kokemusasiantuntijat yhteiskuvassa

Kokemusasiantuntijakoulutus oli monelle merkityksellinen saavutus. Koulutus toi asukkaille kokemuksen siitä, että heitä ja heidän näkemystään arvostetaan. Koulutukseen osallistuneet ovat kertoneet yllättyneensä positiivisesti siitä, että koulutuksen äärellä ei oltu ”vain puuhastelemassa”, vaan todella tärkeiden asioiden äärellä.

– Lisäksi kokemus vertaisuudesta ja yhteisöllisyydestä on ollut mahtavaa. Porukka on kannustanut ja rohkaissut toisiaan, Marjo sanoo.

Mikä parasta, kokemusasiantuntijakoulutus on tarjonnut sekä valmistuneille kokemusasiantuntijoille, että tämän mahdollistaneille työntekijöille mahtavia onnistumisen kokemuksia.

–  Oikeastaan suurin on se kiitollisuuden määrä mitä tunnen, kun olen tällaista saanut toteuttaa.   Asiakkaiden kommentit ovat antaneet paljon uutta näkökulmaa ja käytössä olevaa perehdytysvihkoa on muokattu koulutuksen edetessä lopulliseen muotoonsa. Päiviin on kuulunut hyvää keskustelua, lämpöä, iloa ja naurua.

Onnittelemme vielä kerran kaikkia valmistuneita kokemusasiantuntijoita upeasta työstä!

 

Ajatuksia kokemusasiantuntijakoulutuksesta

Tuoreen kokemusasiantuntijan mietteitä:

"Olen Kaarina Attendo Tuokosta.

Tämä kokemusasiantuntijakoulutus on ollut minulle tosi tärkeä. Siellä oli paljon asiaa ja sain oppia paljon uutta. Koulutuspäivissä on ollut hyvä ilmapiiri asukkaiden ja ohjaajien kesken. Ohjaaja Mari on ollut minulle hyvä tuki koko koulutukseni ajan. Oli myös mukava tutustua muihin attendolaisiin. Kiva kun ensimmäisellä koulutuskerralla sai tavata muita, joilla oli samanlaisia kokemuksia."

Ohjaajan mietteitä:

”Olen ohjaaja ja ASKO- eli asiakaskokemusvalmentaja Mari Attendo Tuokosta.

Tämä koulutus on ollut mukava kokemus myös ohjaajan näkökulmasta. Erityisen mukavaa on ollut nähdä koulutuksessa mukanaolevien innostus koulutuksen suhteen. Monet ovat varmasti kokeneet koulutuksen merkityksellisenä ja voimauttavana. On todella hienoa, että tällainen pilottikoulutus on järjestetty ja toivonkin sen jatkuvan ja laajenevan kaikkiin yksiköihin myöhemmin.

Koulutus oli myös erittäin hyvin järjestetty. Ensimmäinen koulutuspäivä oli live-tapaaminen, joka oli erittäin lämminhenkinen ja mukava kokemus sekä asukkaille että ohjaajille. Hienoa on myös, kun pääsimme viimeisenä koulutuspäivänä Helsinkiin tapaamaan toiset koulutuksessa mukana olleet ympäri Suomen. On ollut hienoa aistia mukana olleiden asukkaiden innostus reissuun pääsemisestä.”