Hyppää sisältöön

Tutorin puoleen voi aina kääntyä – pilottikokeilu toi Attendo-kotiin seesteisyyttä ja lisäsi arjen mielekkyyttä

9.5.2023
Attendo Aavattaressa kiinnitetään erityistä huomiota uusien asukkaiden sopeutumiseen heidän muuttaessaan Attendo-kotiin. Alkuvuodesta toteutetussa pilottihankkeessa pyrittiin suunnittelemaan asukkaan polku hoivakotiin siten, että uusi asukas koki olevansa mahdollisimman tervetullut ja sopeutuminen uuteen kotiin sujuvaa. Tukena toimi nimetty tutor-henkilö.

Jaa

Ikäihmisten palveluita tarjoavassa Attendo Aavattaressa Lahdessa uudet asukkaat toivotetaan tervetulleeksi yhteisessä tilaisuudessa, jossa sekä asukkaat että hoitajat esittäytyvät. Uuden asukkaan saavuttua on tavoitteena järjestää myös moniammatillinen palaveri, jossa mukana ovat asukkaan läheiset, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja niin sanottu tutor-henkilö. Tapaamisessa käydään läpi asukkaan toiveita ja tarpeita mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Attendo Aavataressa toimii nimettynä tutor-henkilönä lähihoitaja Johanna Kankainen. Hän vastaa siitä, että asukkailla on toiminnallista ohjelmaa pitkin viikkoa. Kankainen suunnittelee ja toteuttaa asukkaiden viikko-ohjelman yhdessä geronomi Mari Sivosen kanssa. Usein myös fysioterapeutti on mukana toiminnan suunnittelussa.

– On tärkeää, että tutorina oleva henkilö voi keskittyä pelkästään toiminnan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen, kertoo Aavattaren johtaja Mari Räsänen.

Tutorin nimeäminen sai alkunsa Aavataressa viime marraskuussa tehdystä asukastyytyväisyyskyselystä, jossa asukkaat toivoivat entistä enemmän hoitajien läsnäoloa ja kohtaamista. Kyselyssä toivottiin myös, että asukkaat voisivat itse osallistua paremmin arjen toimintoihin. Attendo-kodeissa toteutetaan säännöllisesti asukas-, läheis- ja työntekijätyytyväisyyskyselyitä. Näin kodeissa varmistutaan siitä, että asukkaat voivat hyvin ja elävät mieltymysten mukaista arkea, läheiset ovat tyytyväisiä yhteydenpitoon ja hoivan laatuun sekä työntekijät viihtyvät. Aavattaressa on kuunneltu tyytyväisyyskyselyiden tuloksia herkällä korvalla ja näin päädyttiin kokeilemaan myös tutor-toimintaa.

Tutor vahvistamassa asukkaiden mielekästä ja aktiivista arkea

Tutorina toimivalla Kankaisella oli vahva oma halu lähteä mukaan tutor-toimintaan. Hänet on tutorina irrotettu varsinaisesta hoivatyöstä keksimään asukkaille erilaisia arjen aktiviteetteja. Hän on muun muassa toteuttanut hoivakodin monitoimitilaan kioskin, josta asukkaat voivat ostaa herkkuja tai hygieniatarvikkeita.

– Meillä oli myös aistihuone, jossa sai haistaa, kosketella ja kuunnella erilaisia asioita. Aistihuoneesta saimme paljon positiivista palautetta.

Näiden lisäksi Kankainen on suunnitellut yhdessä fysioterapeutin kanssa pelejä ja kilpailuita asukkaille, sekä sisällä että ulkona. Asukkaille järjestetään säännöllisesti myös askartelua, jumppia ja kauneudenhoitoa. Kaikkeen voi osallistua oman kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan.

– Tarkoitukseni on aktivoida myös asukkaiden saunassa käyntiä niin, että voin itse osallistua niihin hoitajien apuna, Kankainen kertoo.

Kuva: Attendo Aavattaressa järjestetään aktiivisesti viikko-ohjelmaa asukkaille. 
Nimetty tutor-henkilö suunnittelee yhdessä fysioterapeutin kanssa asukkaille esimerkiksi
erilaisia pelejä ja kilpailuja. Kuva Attendo Aavattaren Instagram-tililtä: @attendo.aavatar

Tutorin nimeäminen rauhoitti työyhteisöä

Ohjelman suunnittelun lisäksi tutor on tuki ja turva, johon asukkaat voivat tukeutua.

– On tärkeää, että asukas voi kokea koko matkan ajan, että hänellä on ihminen, jolta voi aina kysyä, sanoo Aavattaren johtaja Mari Räsänen.

Aavataressa on huomattu, että tutorin nimeäminen on rauhoittanut työyhteisöä ja selkiyttänyt koko työyhteisön toimintaa. Hoitajat ovat voineet keskittyä hyvään perushoitoon, kun he tietävät, että viikko-ohjelma on aina suunniteltu valmiiksi ja ohjelmasta vastaa tietyt henkilöt.

– Jo tämä puolen vuoden kokeilu on osoittanut, että hoivakodin aktiviteetit ja ulkoilu ovat lisääntyneet todella paljon, Aavattaren geronomi Mari Sivonen kuvailee.

Asukkaiden mieli on ollut virkeämpi ja vaeltelu on jäänyt vähemmälle. Moni odottaa jo edellisiltana innolla seuraavan päivän ohjelmaa.

– On tärkeä, että ohjelmaa on tarjolla, mutta pitää muistaa, että iäkkäille riittää usein pienikin ohjelma. Se voi olla vaikka kukkien istuttaminen pihalla, sanoo Räsänen.

Räsäsen mielestä on tärkeää, että tutorin toiminta voidaan vakiinnuttaa luonnolliseksi osaksi Attendo-kodin arkea. Tavoitteena on, että ohjelmaa voitaisiin järjestää myös viikonloppuisin. Ulkoilu on Aavattaressa ehdoton ykkönen, kun sää sen vain sallii. Myös asukkaiden läheisiä osallistetaan aktiivisesti mukaan ulkoiluun.

Askeleita kohti parempaa ikääntymistä

Nyt Attendon Aavattaren pilotti on valmis, eikä vastaavaa tutor-käytäntöä ole ainakaan vielä muissa Attendo-kodeissa.

– Pilotissa on koettu erityisen hyvänä se, että työyhteisössä hoitajat saavat keskittyä hoivatyöhön, kun on nimetty erikseen ihminen, joka vastaa ohjelmallisesta toiminnasta, kertoo toteutetun pilotin projektipäällikkö Anu Torvelainen.

Torvelaisen mukaan uuden asukkaan toivottaminen tervetulleeksi on erittäin tärkeää. Sitä voi hänen mukaansa verrata siihen, kun uusi ihminen aloittaa uudessa työpaikassa.

– Molemmissa on tärkeä tuntea uuden ihmisen historia ja hänen tarpeensa. Silloin saa arjen sujumaan mutkattomammin.

Kurkista Attendo Aavattaren mielekkääseen arkeen Instagramissa!

 

Lue lisää

RAI-arviointi nostaa hoiva-asukkaan koko persoonan esiin

Manifesti: Ikäihmiset ansaitsevat hyvän ja toimintakykyisen elämän

Ikäihmisten on saatava laadukasta hoivaa myös tulevina vuosina