Hyppää sisältöön

Kun päihteistä riippuvainen muuttaa naapuriin

19.6.2024
Päihde- ja mielenterveysongelmista puhutaan nykyään enemmän kuin aikaisemmin ja asenteet ongelmia kohtaan ovat muuttuneet suvaitsevaisimmiksi. Silti aina ajoittain naapurustoissa, joihin on suunniteltu asumispalveluita päihderiippuvaisille, herää huoli ja kysymyksiä. Halusimme koota yhteen neljä tärkeintä asiaa, jotka on hyvä tietää, kun päihderiippuvainen henkilö muuttaa naapurustoon.

Jaa

Kun asumispalveluita suunnitellaan päihderiippuvaisille, moni naapurustossa voi olla uuden äärellä ja huolissaan esimerkiksi asuinalueensa turvallisuus- ja siisteyskysymyksistä. Ennakkoluulot ottavat helposti vallan ja uusi pelottaa sekä huolestuttaa. Naapurustossa voikin törmätä niin kutsuttuun "not in my backyard -ilmiöön”. Tämä tarkoittaa sitä, että asuinalueen asukkaat eivät halua naapuriinsa esimerkiksi päihdeyksikköä. 

Attendolla on useita asumisyksiköitä ympäri Suomea. Kokosimme tärkeimpiä huomioita, jotka on hyvä tietää, kun päihteistä riippuvainen henkilö muuttaa naapuriin. 

1. Tahtotilana on parempi elämä 

Päihteistä riippuvaisten ihmisten asumispalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa, mutta eivät selviydy arjessaan vielä täysin itsenäisesti. Kaiken työmme lähtökohtana on parempi arki, jossa myös unelmille annetaan tilaa. Moni haaveilee esimerkiksi työelämään palaamisesta ja itsenäisemmästä elämästä. Tätä kohti kuljemme yhdessä asukkaan kanssa. 

2. Vuoropuhelua naapuruston kanssa 

Aina ennen uuden yksikön aukeamista järjestämme tutustumistilaisuuden, johon voi tulla kuulemaan ja keskustelemaan uudesta yksiköstä sekä sen arjesta. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme järjestämään tilaisuuden tavata myös yksikössä työskenteleviä työntekijöitä, jotta kasvot tulisivat tutuiksi. Näin kynnys olla yhteydessä mahdollisista huolista on matalampi. 

Toivomme, että keskustelu ei jää vain yhteen kertaan. Meihin voi olla yhteydessä aina, kun tuntuu siltä. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että vuoropuhelu toimii ja kaikille syntyy kokemus siitä, että tulee kuulluksi. 

3. Arki asumisyksiköissä 

Asumisyksiköissä eletään monipuolista arkea, johon kuuluu normaalien arjen velvollisuuksien lisäksi myös yhdessä ideoidut vapaa-ajan aktiviteetit ja harrastukset. Kannustamme ja tuemme pitämään yllä tärkeitä sosiaalisia suhteita. Asukkaiden vieraat ovat lämpimästi tervetulleita yksikköön. Jokaista asukasta kannustetaan osallistumaan yksikössä järjestettävään työtoimintaan. Asukkaalle nimetään yksiköstä omaohjaaja, jonka kanssa vietetyt viikottaiset asukashetket tukevat asukkaan oman näköisen elämän toteutumista askel kerrallaan. 

Jokaisen asukkaan kokonaistilanne arvioidaan yksilöllisesti ja asukkaan näköinen polku kohti omannäköistä elämää mahdollistetaan diagnooseista riippumatta. Asukas osallistuu oman yksilöllisen suunnitelmansa laatimiseen.   

Voit tutustua tarkemmin Jonin tarinaan täältä

4. Turvallisuus on kaikille tärkeää  

Väkivallaton ja turvallinen elämä on tärkeää meille kaikille. Ympäristön ja muiden huomioon ottamista harjoitellaan yksikön arjessa. Keskustelemme naapuruston huomioimisesta ja naapurustossa heränneistä huolista säännöllisesti. Mietimme yhdessä yhteisön kanssa, miten voisimme toimia siten että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja turvatuksi. Yksiköissämme asukkaita ohjataan kunnioittamaan ja toimimaan yhteiskunnan normien mukaisesti.  

Jokaisella on oikeus saada apua haastavassa elämäntilanteessa 

Ihmiselämään kuuluu myös erilaiset kriisit ja menetykset. Olennaista on kuitenkin tämä: Ihan jokaisella on oikeus saada apua, kun elämä heittelee ja omat voimat eivät riitä. Mahdollisuus muutokselle on se, että pääsee kiinni arkeen turvallisessa ympäristössä yhteisön tukemana.  
 
Lue lisää Attendon mielenterveys- ja päihdepalveluista