Hyppää sisältöön

Maija-Liisa pääsi muuttamaan ikäihmisten Attendo-kodista takaisin omaan kotiin

27.3.2024
Maija-Liisan toimintakyky heikentyi huomattavasti, jonka vuoksi hän muutti ikäihmisten Attendo-kotiin Koivulaan. Attendon ammattitaitoinen henkilökunta ja johdonmukainen kuntoutusohjelma kuitenkin paransivat hänen toimintakykyään niin, että hän pääsi muuttamaan takaisin omaan kotiinsa.

Jaa

Maija-Liisa muutti Attendo Koivulaan maaliskuussa 2023 heikentyneen toimintakyvyn vuoksi, joka oli huonontunut useiden kaatumisten takia. Hänellä ei ollut kykyä kävellä ja puheen tuottaminen sekä kirjoittaminen oli hankalaa. Kuntoutus ennen Attendolle tuloa oli ollut vähäistä.

- Olin paljolti vuoteessa, ja avusta riippuvainen. Ruokahaluni oli kokonaan poissa, huonoimpina hetkinä minua täytyi auttaa syömisessä.

Attendo Koivulassa korostetaan kuntoutuksen ja aktiivisen arjen merkitystä. Asukkaille laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka takaa sen että jokainen asukas saa tarvitsemaansa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa sekä tukea.

Fysioterapeutin vastuulla on varmistaa, että kuntouttava hoitotyö on osana arjen toimintoja ja perustuu asukkaan omiin voimavaroihin. Maija-Liisan kuntoutuksessa fysioterapeutti on ollut korvaamaton.

- Jos minulla ei olisi ollut näin hyvää fysioterapeuttia, eteneminen ei olisi välttämättä ollut näin nopeaa. Fysioterapeutti on ollut tehokas ja positiivisessa mielessä vaativa.

Millainen on Maija-Liisan toimintakyky nyt?

Maija-Liisan toimintakyky parani merkittävästi täsmällisen hoitosuunnitelman, sitoutuneen fysioterapeutin ja henkilökohtaisen motivaation avulla. Ennen siirtymiset tehtiin pahimmillaan nosturilla ja peseytymiset suihkuvuoteessa. Itsenäinen liikkuminen ei onnistunut ilman apuvälinettä, mutta nykyään Maija-Liisa liikkuu itsenäisesti pyörätuolilla.

- Nykyään siirtymiset onnistuvat omatoimisesti. Peseytymiset istuen lähes omatoimisesti, ja tarvitsen vain toisen henkilön vähäisen avun.

Fyysisillä harjoitteilla on ollut vaikutusta myös Maija-Liisan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hän pystyy lukemaan, ja syöminen sekä puhe sujuvat hyvin. Lisäksi yläraajojen liikkuvuus ja niiden käyttö ovat kehittyneet huomattavasti.

Toimintakyvyn kohentumisen myötä Maija-Liisan mieliala on noussut ja hän suhtautuu tulevaisuuteen innostuneesti. Muutos on heijastunut positiivisesti myös hänen läheisiinsä.

- Toimintakyvyn muuttuminen on vaikuttanut positiivisesti myös omiin lapsiin, aviomieheeni, koko sukuun ja ystäviin. Eräs sukulainen on kyyneleet silmissä videolta katsonut iloiten, kun minä taas kävelen.

Maija-Liisa toivoo, että hänen henkilökohtainen tarinansa innostaa kaikkia uskomaan kuntoutusprosessiin. Hän haluaa toimia esimerkkinä ja rohkaista muita samanlaisessa tilanteessa olevia pysymään motivoituneina.

- Olen kovin tyytyväinen kohteluun ja hoitoon Attendo Koivulassa. Henkilöstö on ollut kannustavaa, ja he ovat suhtautuneet positiivisesti toimintakyvyn edistämiseen.

 

Attendo Koivulassa on avoimien ovien päivät 6.4. klo 13-17

Tervetuloa tutustumaan meihin!