Hyppää sisältöön

Ikäihmisellä on oikeus vaikuttaa hoivakodin valintaan

20.3.2024
Ikäihmisellä on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun eli esimerkiksi siihen, mihin hoivakotiin hän muuttaa alkuperäisestä kodistaan. Lain mukaan hoivaa ja tukea tarvitsevia on kuunneltava ja heidän mielipiteensä ja toivomuksensa on asetettava etusijalle.

Jaa

Etsitkö itsellesi tai läheisellesi paikkaa lähiseudun hoivakodeista? Tiesitkö, että kun olet saanut päätöksen palveluntarpeesta, voit kertoa mielipiteesi hoivakotivalinnasta ja sinua on kuunneltava?

Kun etsit palvelua, on sinun toivomuksesi, mielipiteesi ja yksilölliset tarpeesi  ensisijaisia asioita, joiden perusteella tarvittavat palvelut etsitään. Saat osallistua ja vaikuttaa palvelujesi suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämä määritellään laissa sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista. Lain mukaan ratkaisussa painaa ensisijaisesti asiakkaan eli sinun etusi.

Lue lisää: Miten hoivakotiin pääsee ja miten maksut määräytyvät?

Esimerkiksi asiakkaan etu ei useinkaan ole se, että hoivakotipaikkaa joutuu odottamaan pitkään tai että sen saadakseen on muutettava kauas kotiseudulta, jos omalla kotipaikkakunnalla on hoivapalveluja saatavilla.

Palvelut on turvattu meille kaikille laissa

Ympärivuorokautinen hoiva on sosiaalipalvelu, josta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Omat hyvinvointialueemme huolehtivat siitä, että kaikki ikäihmiset saavat tarvitsemaansa sosiaalipalvelua kaikissa tilanteissa.

Hoivakodin valinnassa sinua ja läheistäsi auttavat hyvinvointialueen työntekijät, jotka arvioivat ja tekevät päätöksen palvelutarpeesta. Kun olet saanut päätöksen, voit kertoa mielipiteesi siitä, missä hoivakodissa haluat asua.

Kotiseudullasi voi olla tilaa useassa hoivakodissa

Vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa hyvinvointialueet ostavat noin puolet palvelusta ostopalveluna. Näin ollen kotiseudullasi voi toimia esimerkiksi hyvinvointialueen, yritysten ja säätiöiden ylläpitämiä hoivakoteja. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla kaikki alueen hoivakodit ja niiden yhteystiedot löytyvät yhdestä paikasta listattuna hoivakotiportaalista.

Asuinpaikka vaikkapa Attendo-kodissa voi tulla kyseeseen, jos esimerkiksi hyvinvointialueen omista hoivakodeista ei löydy sopivaa asuinpaikkaa sinulle tai läheisellesi. Alueesi Attendo-kotien yhteystiedot löydät verkkosivultamme.

Asiakkaan asema ja oikeudet laissa

  • Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.
  • Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan.
  • Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan.
  • Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu.

Lähde: laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, §4, §5, ja §8

Lue lisää

Miten hoivakotiin pääsee ja miten maksut määräytyvät?

Läheiset antoivat yli 3 000 kommenttia hoivan laadusta

Mitä hoivakodeissa on tehty läheisvuorovaikutuksen parantamiseksi? 

"Esihenkilöt kuuntelevat, toimivat ja puuttuvat epäkohtiin" - uusi johtamismalli saa kiitosta