Hyppää sisältöön

Mitä hoivakodeissa tapahtuu korona-aikaan

22.4.2020
Koronavirus on hyvin viheliäinen, vaarallinen ja voimakas vastustaja, sillä sitä ei voi nähdä, eikä siihen ole hoitoa tai rokotetta. Taistelu tätä vihollista vastaan on hyvin vaikeaa. Voitte uskoa, että jokainen työntekijämme ja johtomme tekee tällä hetkellä kaikkensa tässä taistelussa. Tämä kirjoitus on pitkä ja perusteellinen kuvaus arjestamme hoiva- ja palvelukodeissa koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Avaan myös poikkeuksellisesti tapahtumia entisessä hoivakodissamme Kiuruvedellä.

Jaa

Hoivakodit ovat tottuneet herkästi leviäviin viruksiin kuten rs- ja norovirukseen. Aloimme valmistautua jo maaliskuun alkupuolella koronavirusepidemiaan useilla uusilla ohjeilla ja toimintatapojen muutoksilla. Keskiviikkona 11. maaliskuuta kehotimme vahvasti välttämään vierailuja hoivakodeissamme. Emme voineet vielä tällöin kieltää vierailuja, sillä kiellon voi antaa vain viranomainen. Sittemmin Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta, että vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Tätä ja lukuisia muita viranomaisten ja kuntien antamia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan niin meidän, muiden palveluntuottajien ja kuntien omissa hoivakodeissa tiukasti. Tästä huolimatta hoivakodeissa on eri puolilla Suomea esiintynyt koronavirustartuntoja. Valitettavaa on, että lisäsairastumia ja kuolemantapauksia tulee vielä esiintymään tulevienkin viikkojen aikana.

Moni hauras ikäihminen on kuollut, mikä on hyvin surullista omaisten kannalta. Otan osaa meidän asukkaidemme omaisten suureen suruun.

Toivon, että niin meidän henkilökuntamme kuin kaikkien muidenkin suomalaisten hoivakotien väki saa työrauhan, ja heidän ammattitaitoaan arvostetaan tässä hyvin vaikeassa poikkeustilanteessa. Kerron tätä toivetta tukeakseni viime aikojen tapahtumista nyt hoivakotien näkökulmasta.

Hoivakoti ei ole sairaala, vaan ihmisten koti

Meidän tehtävämme on tarjota sosiaalihuoltona toteuttavaa asumispalvelua kuntalaisille, joiden kunta arvioi tarvitsevan tuettua ja tehostettua palveluasumista. Hoivakoti ei siis ole sairaala tai terveyskeskuksen vuodeosasto, vaan ihmisten koti, ja sen vuoksi siellä työskentelee enimmäkseen lähihoitajia, hoitoapulaisia ja ateria- ja puhtauspalveluiden ammattilaisia. Jokaisessa hoivakodissa työskentelee myös sairaanhoitaja ja hoivakodin johtaja. Terveyspalvelut asukkaillemme tuottaa aina kunta tai kuntayhtymä – käytännössä siis kaikki terveydenhuolto- ja lääkäripalvelut ovat kunnan vastuulla. Korona-aikaan hyvä yhteistyö asukkaiden lääkärin kanssa korostuu entisestään.

Viranomaiset ovat linjanneet, että hoivakodeissa asuvia usein monisairaita ja viruksille erittäin haavoittuvaisia ikäihmisiä ei lähtökohtaisesti siirretä sairaalan teho-osastoille, vaan heidän hoitonsa pyritään antamaan hoivakodeissa. Tällöin on tärkeää, että varsinkin kaikkein vakavimmissa ja nopeimmin edenneissä koronavirustilanteissa aloitetaan hyvä ja tiivis yhteistyö kunnan ja sairaanhoitopiirin kanssa tarvittavan vaativan sairaan- ja terveydenhuollon tuen saamiseksi.

Ohjeen mukaan oireenmukaista hoitoa voidaan toteuttaa jatkossakin sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä – siis hoivakodeissa - mutta kotisairaanhoidon, kotisairaalan ja liikkuvan sairaanhoitajahenkilöstön sekä ensihoidon tuella. Ohjeen mukaan hoivakodeilla tulee olla saatavissa riittävää ympärivuorokautista lääkäripalvelua potilaiden äkillisten tilanteiden vaatimaa konsultaatiota varten. Edellä mainitut tarkoittavat käytännössä sitä, että julkisen tuottajan velvollisuutena on avustaa vaativan terveydenhuollon tuottamisella sosiaalihuollon hoivakoteja.

Korona tuli hoivakotiin

Ylä-Savon sotekuntayhtymän sijoittama, lyhytaikaiseen hoitoon tullut asiakkaamme oli ollut jo yli viikon pois hoivakodistamme, kun saimme sotekuntayhtymän lääkäriltä perjantaina 27. maaliskuuta tiedon asukkaan koronavirustartunnasta. Tämä näkymätön vihollinen oli saanut levitä yksikössämme yli 14 päivää tietämättämme asiasta, eikä meillä ollut mitään syytä olettaa, että tämä oireeton asukas kantoi tartuntaa.

Osa asukkaistamme oli alkanut oireilla, joten Ylä-Savon sotekuntayhtymän lääkäri päätti torstaina 26.3. testata heidät. Päätös koronavirustestin tekemisestä sekä testin ajankohdasta on aina lääkärin vastuulla, ei hoivakodin henkilökunnan.

Suojatoimet ja -varusteet oli otettu ohjeidemme mukaisesti oireiden alkaessa käyttöön. Ohjeidemme mukaisesti myös kaikki yhteisissä tiloissa tapahtunut toiminta, kuten ruokailu, päättyi ja kaikki asukkaat pyrittiin pitämään jatkuvasti huoneissaan. Muistisairaiden asukkaiden erillään pitäminen ja turvaväleistä huolehtiminen on vaikeaa. Tilanne hoivakodissa eteni hyvin nopeasti. Myös puolet vakituisesta henkilökunnastamme sairastui itse koronaviruksen seurauksena. Osa vakavasti.

Hyvin nopeasti kävi selväksi, että tarvitsemme normaalista toiminnastamme, eli hoiva- ja asumispalveluista, poikkeavaa, vaativaa sairaanhoidollista osaamista hoivakotiimme. Kävimme ensimmäisistä oireista lähtien jatkuvasti vuoropuhelua Ylä-Savon sotekuntayhtymän lääkärin kanssa, sillä asukkaiden perusterveydenhuolto kuuluu kuntien vastuulle. Keskustelimme tarvittaessa läheisten kanssa, mikäli asukkaan terveydentilassa tapahtui muutoksia. Näin toimimme luonnollisesti myös normaalitilanteessa.

Järjestimme nopeasti tukea hoivakodin johtamiseen tässä poikkeustilanteessa. Tarvitsimme apua myös siivouksen tehostamiseen, joten otimme avuksi ulkopuolisen yrityksen siivoojan heti huhtikuun alussa. Pian ulkopuolisia siivoojia oli käytössämme kaksi. Konsultoimme myös hygienia-asioissa sotekuntayhtymää useasti: saimme neuvoja puhelimitse.

Kun Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Ylä-Savon sotekuntayhtymää käymään hoivakodissamme tarkastuskäynnillä, heidät vastaanottivat iltavuorossa olleet työntekijät. Tarkastuskäynnin tuloksena hoivakotiin tuli mm. ensihoitoyksikkö, joka totesi, että yhtäkään asukasta ei ole tarvetta siirtää sairaalaan. On myönnettävä, että hoivakodin jokaisessa huoneessa ei oltu ehditty järjestellä tavaroita kunnolla ja että suojavarusteille ei vielä oltu ehditty tehdä omaa hyllyä. Henkilökuntaa oli paikalla asukkaiden sosiaalihuollon palveluiden (hoivan) kannalta tarvittava määrä, ja hoivakodin palvelut toimivat sovitusti. Sairaalatasoista toimintaa ei ollut tarjolla, kuten ei pitänytkään ja kuten ei edellytetty.

Neuvotteluissa asiakkaamme ja aluehallintoviraston kanssa tulimme 8.4. siihen tulokseen, että asukkaat tarvitsevat niin paljon sairaanhoidollista apua, että keskeytämme toiminnan ja siirrämme sen Ylä-Savon sotekuntayhtymän vastuulle. Siirto tapahtui torstaina 9. huhtikuuta klo 12:00.

Hoivakodin henkilökunta on tehnyt parhaansa pelon ja paineen alla. On muistettava, että heistäkin yli puolet sairastui itse. Hoivakodin johtaja taakka on ollut raskas. Hän on saanut johtamiseen tukea, mutta kukaan ei tiedä, minkälaiset jäljet tämä pyöritys jättää. Koko henkilökunnalle on tarjottu kriisitukea, sekä meidän oman HR:n että työterveyshuollon puolesta.

Kiitos teille teidän ammattitaidostanne ja rohkeudestanne! Osaamisenne ei ole jäänyt huomaamatta myöskään asukkaidemme omaisilta. Kallionsydämessä koronavirukseen menehtyneen asukkaan omaiset ovat kertoneet oman kokemuksensa isänsä hoivasta Kiuruvesi-lehteen: http://www.kiuruvesilehti.fi/uutiset/1299/

Suojaimia, ohjeita, testauksia – ja paljon muuta

Kiuruveden surullisten tapahtumien jälkeen halusimme kaikkien suomalaisten ymmärtävän, että korona tarttuu myös oireettomilta ihmisiltä. Kannustimme kaikkia hoiva-alan toimijoita ottamaan käyttöön kasvosuojaimet, vaikka hoivakodissa ei olisi vielä yhtään tartuntaa. Henkilökuntamme menee koronavirustestiin pienimmänkin oireen ilmaantuessa ja jää pienellä kynnyksellä kotiin. Sairauspoissaolojen määrä on näistä epäilyistä johtuen kasvanut, mutta olemme saaneet avuksi sijaisia. Meille on hakenut yli 800 ihmistä sijaisiksi niin ateria- ja puhtauspalveluihin kuin hoivatyöhönkin. Näihin työtehtäviin palkkaamme koulutettuja ammattilaisia, mutta hoitoapulaisen tehtäviin hyväksymme mielellämme myös muiden alojen osaajia.

Hoivakotiemme asukkaita testataan koronaviruksen varalta aina kunnan terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin päätöksellä. Näitä testejä on tehty viime viikkoina paljon. Onneksi valtaosa testeistä on tuottanut negatiiviisen tuloksen.

Maaliskuun alun jälkeen olemme tehneet ja jakaneet hoivakotiemme työntekijöille suuren määrän uusia ohjeita. Kaikissa ikäihmisten hoivakodeissamme hoitajat käyttävät kasvosuojia jatkuvasti, eivät vain lähikontaktissa asukkaan kanssa ollessaan. Asukkaat ruokailevat porrastetusti, eivätkä istu ruokapöydän ääressä rinnakkain. Uudet asukkaat ovat ensimmäiset kaksi viikkoa vain omissa huoneissaan, jolloin voimme varmistua siitä, että korona ei pääse heidän mukanaan hoivakotiin.

Ohjeemme kattavat kymmeniä asioita, kuten esimerkiksi yhteistyötä kunnan terveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin infektiolääkärin kanssa, asukkaiden hoitamista koronaa epäiltäessä, hoivakodin yhteisten tilojen uudelleen järjestämistä tartuntojen ehkäisemiseksi, suojavarusteiden käyttämistä ja niiden pukemisohjeita, siivoamisen tehostamista ja läheisviestintää. Viimeksi mainittuun liittyen voit halutessasi lukea kaikki jokaiselle Attendo-kodissa asuvan läheiselle huhtikuussa lähettämämme kirjeet täältä: https://www.attendo.fi/laheisille

Seuraamme kaikissa ohjeissamme STM:n, kuntien ja sotekuntayhtymien ohjeita. Omat ohjeemme ovat joissakin tapauksissa olleet voimassa jo ennen näiden toimijoiden ohjeistuksia ja ohjeemme ovat olleet osin jopa tiukempia kuin viralliset ohjeistukset. Noudatamme aina tiukinta ohjetta suojellaksemme hoivakodeissamme asuvia, hyvin hauraita ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuuluvia. Olemme kertoneet jo huhtikuun alussa valmistautumisesta ja ohjeistamme blogissamme: https://www.attendo.fi/arkisto/artikkelit-ja-blogit/tarkein-tehtavamme-on-suojella-riskiryhmia/

Mitä tästä eteenpäin?

Kokoonnumme päivittäin valmiusryhmässämme kuulemaan päivittäisen tilanteen eri puolilta Suomea. Kun Attendo-kodissa epäillään koronavirustartuntaa, käynnistyy tiedotusjärjestyksemme mukainen ketju, johon kuuluu mm. Teams-kokous lokikirjan tehtävälistan läpikäynteineen. Listalla on kymmeniä asioita, joista jokaiseen paneudutaan tarkasti.

Teemme jatkuvasti erinomaista yhteistyötä kuntien, sotekuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien, sekä valvovien viranomaisten kanssa.

Tämä virus ja sen aiheuttama virustaistelu eivät ole kenenkään syytä. Kukaan ei ole tässä taistelussa yksin. Tätä taistelua ei voiteta yksin. Me tarvitsemme kaikki nyt toisiamme selvitäksemme mahdollisimman hyvin. Sinä voit auttaa meitä kannustamalla ja tukemalla työntekijöitämme, jotka työskentelevät tämän taistelun eturintamassa.

Virpi Holmqvist
toimitusjohtaja
Attendo Suomi