Hyppää sisältöön

Fysioterapiasta apua stressiin ja sen hallintaan

13.2.2024
Alta pääset lukemaan fysioterapeuttimme Jenna Silvasvuoren tekstin fysioterapiasta ja sen keinoista stressin lieventämiseen ja hallintaan liittyen.

Jaa

 

 


Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jolloin ihmiseen kohdistuvat haasteet ja vaatimukset ylittävät sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat. Tutkimusten mukaan mikä tahansa myönteinen tai kielteinen muutos voi aiheuttaa stressireaktion, joka riippuu ihmisen vastustus- ja sietokyvystä. Stressi voi olla tilapäistä tai jatkuvaa eikä kaikki stressi ole haitallista. Kauan jatkuessaan stressi voi aiheuttaa kuitenkin vakaviakin seurauksia. (Terveyskirjasto) 

Stressiä elämässämme voivat aiheuttaa mm. kiire, sopimaton työ, melu, liiallinen vastuu, perheongelmat tai muut äkilliset tilanteet mitä koemme arjessamme. Myös akuutteja ja traumaperäisiä stressihäiriöitä voivat aiheuttaa suuret muutokset sekä äkilliset traumaattiset kokemukset. (Terveyskirjasto) Myönteinen stressi taas voi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja arjessa selviytymisessä. (mieli.fi) 

Stressin oireet ovat moninaisia ja alkavat usein lievinä, jolloin elimistö on jo hälytystilassa. Stressi oirehtii fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina oireina, jotka voivat vaihdella ihmisten välillä. Tyypillisimpiä fyysisiä oireita ovat sydämen tykytys, päänsärky, vatsavaivat ja huimaus. Elimistön vastustuskyky voi laskea ja flunssan oireita esiintyä enemmän. Psyykkiset stressin oireet esiintyvät muistin pätkimisenä, ahdistuneisuutena, ärtyneisyytenä sekä unen häiriöinä. Pitkittyessä stressi voi altistaa masentuneisuudelle sekä lisätä riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin. Sosiaalisia oireita ovat ongelmat perheessä tai parisuhteessa sekä eristäytyminen ystävistä ja muista läheisistä. (Turunen, T., Terveystalo.) 

 

 

Fysioterapiasta, tarkemmin psykofyysisestä fysioterapiasta, voi löytää apua stressin hallintaan sekä keinoja purkaa sitä. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on lieventää stressin oireita kokemuksellisen oppimisen avulla, jolloin ihminen saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Työvälineinä voidaan käyttää erilaisia liikeharjoitteita, hengitys- ja kehontietoisuusharjoituksia, rentoutusmenetelmiä, pehmytkudoskäsittelyitä sekä vuorovaikutusta vahvistavia harjoitteita. Näitä työkaluja voidaan käyttää niin yksilö- kuin ryhmäfysioterapiassa. Keskeistä fysioterapiassa on, että ihminen oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita, oppii rentoutumista, tasapainottumista sekä stressinhallintaa. Myös itsensä ilmaisu ja itsetuntemuksen vahvistaminen sisältyvät siihen. Kannustaminen ja tukeminen ovat suuressa roolissa sekä erityisesti vuorovaikutus terapeutin ja asiakkaan välillä luottamuksellisen suhteen löytymiseksi. (psyfy.net)  

 

 

 

Lähteet: 
Terveyskirjasto. Stressi. Stressi - Terveyskirjasto 
Mieli ry. Stressin hallinta. Stressin hallinta - MIELI ry 
Turunen, T. Terveystalo. Stressi auttaa toimimaan, mutta voi pitkään jatkuessaan uuvuttaa. Stressi – syyt, oireet ja stressinhallinta | Terveystalo 
Psyfy.net. Mitä on psykofyysinen fysioterapia? | Psyfy