Hyppää sisältöön

Harjoitteluni Attendon terapiapalveluissa

10.3.2022
Toimintaterapeuttiopiskelija Katri kertoo blogitekstissään kokemuksia harjoittelustaan Attendon terapiapalveluissa.

Jaa

Harjoittelu on yksi tärkeimmistä keinoista oppia omasta alasta käytännössä, ja siksi hyvä harjoittelupaikka on arvokas. Harjoittelupaikassa tulee huomioida opiskelijan osaamisen ja harjoittelun tavoitteet, tukea opiskelijaa oppimisessa ja auttaa kohtaamaan asiakkaita. Nämä kohtaamiset ovat merkityksellisiä tulevaisuuden kannalta, sillä ne rakentavat pohjan omalle ammattiminälle. Olen toimintaterapeuttiopiskelija Metropoliasta. Toimintaterapeuttina kohtaaminen on ammatin keskeinen ydin, ja siksi harjoittelussa saatu ohjaus on korvaamatonta. Osaaminen siirtyy näin eteenpäin. Harjoitteluohjaajat ovat tässä keskeisessä asemassa ja hyvät sellaiset tekevät kokemuksesta onnistuneen.

Luottamus valaa pohjan oppimiselle

Minun harjoitteluni oli onnistunut. Sain kahdelta mahtavalta toimintaterapeutilta tukea ammatilliseen kasvuuni, he vastasivat jatkuviin kysymyksiini ja kertoivat niistäkin asioista, joista en osannut kysyä. Ohjaajani loivat minulle turvallisen ympäristön oppia ja kohdata asiakkaat. He mahdollistivat sen, että uskalsin tuoda omia ehdotuksiani esille toimintaterapian sisällöstä ja auttoivat minua toteuttamaan näitä ehdotuksiani. He lisäsivät tarvittaessa oman ammattiosaamisensa suunnitteluun ja perustelivat valintansa minulle, jotta ymmärsin, millainen toiminta tukee asiakkaan kuntoutusta ja millainen ei. Opin valtavasti tulevasta ammatistani. Tämä oli mahdollista keskinäisen luottamuksen takia. Luottamus syntyi, koska ohjaajani varasivat minulle aikaa.

Heti ensimmäisestä päivästäni koin itseni tervetulleeksi. Ajatella, jos näin ei olisi. Miten se olisi vaikuttanut kokemukseeni, oppimiseen tai asiakassuhteisiini harjoittelun aikana? Kiitos kaikesta kuuluu Satu Niemiselle ja Jenny Partaselle. Heidän ammattitaitonsa ja avoimuutensa mahdollisti sen, että opin valtavasti harjoitteluni aikana niin toimintaterapiasta yleisesti kuin lapsiasiakkaista ja heidän kohtaamisestaan. Ohjaajani auttoivat minua vaikeissa tilanteissa ja sain heiltä tukea, kun joku asiakaskohtaaminen jäi minua mietityttämään. En jäänyt ikinä yksin mietteideni kanssa.

 

Attendo_lainauskuva_Katri_toimintaterapeuttiopiskelija_terapiapalvelut.png

Tiimi otti minut ilolla vastaan

Myös työyhteisön henki vaikuttaa harjoitteluun ja Hämeenlinnan yksikössä se oli hyvä. Kaikki tiimin jäsenet ottivat minut ilolla vastaan ja kuuluin osaksi työyhteisöä. Harjoitteluun oli helppoa ja mieluista tulla joka päivä. Tietysti sitä on itsekin vastuussa siitä, miten otetaan työyhteisöön ja miten opiskelijana ottaa oman roolinsa siellä, mutta jos jo alussa otetaan hyvin vastaan, niin on helpompi löytää oma paikkansa. Työyhteisö ja ohjaajat myös auttoivat minua jaksamaan harjoittelussa. Vaikka koin harjoittelun miellyttäväksi, ovat harjoittelut myös hyvin kuormittavia. Harjoittelussa oppii jatkuvasti uutta, ja rytmi muuttuu koulurytmistä. Useammalla opiskelijalla, kuten minullakin, oli koulun puolelta tehtäviä, joiden työmäärät ja palautuspäivät kulkivat harjoittelun kanssa samanaikaisesti. Tehtävien tekeminen vaatii joustoa sekä minulta että harjoittelupaikalta, mutta onneksi ohjaajani ymmärsivät tämän. He osasivat ottaa huomioon harjoittelun kuormittavuuden.

Koen, että olin onnekas harjoitteluni suhteen. Pääsin oppimaan paljon uutta, vahvistamaan asiakaskohtaamistaitojani ja osaamistani toimintaterapiasta, tutustuin mahtaviin ihmisiin ja sain nauraa paljon. Itselle jäi niin hyvä kuva Hämeenlinnan terapiapalveluista, että olen suositellut sitä luokkakavereilleni. Hyvä kuva johtuu myös siitä, että asiakaskunta on monipuolinen, kuntoutuksen välineet kattavat ja jokaisella terapeutilla on laaja ammattiosaaminen lisäkoulutuksineen.  

Katri Tuhkanen

Kirjoittaja suoritti työharjoittelun Attendon terapiapalveluissa

Lue lisää:
Terapiapalvelut mukana muutosmatkalla asiakkaan, läheisen ja hoitohenkilökunnan tukena
Fysioterapia osana hyvää hoivaa
Avoimet työpaikat: terapeutti
Attendon terapiapalvelut
Opiskelijana Attendolla