Hyppää sisältöön

Turvateknologiasta tukea ikääntyneiden hoivaan – pilotit käynnistyivät Uudessakaupungissa ja Helsingissä

5.12.2023
Ikääntyneiden terveydenhuollon älykkäät ratkaisut voivat tarjota monia hyötyjä, kuten parantaa vanhusten unenlaatua ja turvallisuuden tunnetta, tuoda mielenrauhaa läheisille ja helpottaa hoivahenkilökunnan työstressiä. Suomalaisen Inlisol Oy:n kehittämää ratkaisua testataan parhaillaan Helsingin kaupungin palvelukeskuksessa ja hoivayhtiö Attendon Ilonakodissa Uudessakaupungissa.

Jaa

Inlisol asennutti äskettäin älykkäitä sensoreita ikääntyneille palvelua tuottavan Ilonakodin asukashuoneisiin. Meren rannalla sijaitsevan 15 ikäihmisen kodin viisi asukasta saa huoneeseensa laitteiston, joka välittää henkilökunnalle tietoa asukkaan liikkeistä ja elintoiminnoista.

– Suuret toiveet on, että tästä olisi apua, varsinkin yöhoitajalle. Henkilökunta odottaa mielenkiinnolla, miten sensorit ja ohjelmistot toimivat käytännössä ja onko niistä konkreettista apua, Ilonakodin johtaja Anne Seikola sanoo.

Älyratkaisujen piloteilla pyritään lisäämään hoivan laatua ja löytämään osittaista helpotusta henkilöpulaan.

– Haluamme omalta osaltamme vastata väestön ikääntymisen aiheuttamaan yhteiskunnalliseen haasteeseen ottamalla käyttöön älyteknologiaa. Tavoitteenamme on lievittää hoitajapulaa ja parantaa hoidon laatua ymmärtämällä, mitä asukkaan huoneessa tapahtuu vuorokauden jokaisena sekuntina ja pitämällä samalla yksityisyyden suojaamisen korkealla tasolla, sanoo Inlisolin toimitusjohtaja Aki Nummela.

Järjestelmä mittaa kehon liikkeitä, asentoja ja perustoimintoja

Inlisolin kehittämä turvaratkaisu käyttää radioaaltoteknologiaa, jolla seurataan huoneessa liikkuvan asukkaan liikkeitä ja asentoja. Se mittaa myös kehon perustoimintoja, kuten sydämen sykettä ja hengitystä. Järjestelmä havaitsee, jos huoneessa oleva henkilö kaatuu, ja hälyttää henkilökunnan välittömästi.

– Teknologian avulla henkilökunta voi myös ennakoida ja ehkäistä kaatumisia yöllä, sanoo Inlisolin tuotekehitysjohtaja Amin Torabi.

Kuva: Attendo ja Inlisol etsivät yhdessä tapaa, jolla voidaan tukea hyvinvointia sensoriteknologian avulla. Kuvassa Inlisolin Aki Nummela ja Attendon Anna Valtonen, Attendo-kodin johtaja Anne Seikola, Inlisolin tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava Federica Previtali ja Inlisolin tuotekehityjohtaja Amin Torabi.

Ilonakodin johtajan Anne Seikolan mukaan pilottihankkeen aikana yöhoitaja tekee hoitokodissa normaalit tehtävänsä, kuten kolme yö kierrosta ja tarvittavat asentohoidot ja tarvittavat muut avustavat käynnit.

Tulevaisuudessa sensoreita voitaisiin käyttää laajemmin.

– Tavoitteenamme on minimoida asukkaiden häiriöt käyttämällä ratkaisua, joka havaitsee, milloin he kääntyvät itse. Näin varmistetaan, että asukkaat voivat nukkua rauhassa ja henkilökunta voi keskittyä laadukkaan hoidon tarjoamiseen, Torabi sanoo.

Helpotusta työtaakkaan ilman ylimääräistä työtä

Aki Nummelan mukaan käyttäjäystävällisyys ja asiakaslähtöisyys on olennainen osa Inlisolin filosofiaa.

– Ratkaisumme on kehitetty niin, että se ei vaikuta ihmisten elämään millään tavalla, koska se ei vaadi mitään puettavia elementtejä. Ymmärrämme, että ihmiset, joilla on esimerkiksi muistiongelmia, saattavat kokea rannekkeen tai kellon ahdistavana, koska he eivät aina muista, mikä se on. Tavoitteenamme on myös vahvistaa tunnetta siitä, että hoitajat voivat tehdä työnsä tehokkaammin ilman, että heidän arkirutiineihinsa lisätään ylimääräistä työtä tai taakkaa, Nummela sanoo.

Myös Ilonakodin johtaja Anne Seikola toteaa, että huonokuntoisena ikääntynyt ei välttämättä enää osaa soittaa ranteessa olevaa hälytyskelloa. Sensoriteknologia tekee hälytystyön heidän puolestaan.

– Me Inlisolissa kehitämme palvelua vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Esimerkiksi hoivakodissa tutkimme parhaillaan, mikä olisi tehokkain tapa tuoda sensoreiden keräämät tiedot henkilökunnalle. Tämä voisi tapahtua tarjoamalla esikäsitelty tieto työntekijöiden älylaitteisiin, taukohuoneen näyttötaululle tai suoraan asukastietojärjestelmään, Nummela sanoo.

Tietoturvasta keskustellaan läheisten kanssa

Hoivakodeissa käsitellään ihmisten terveystietoja ja kunnioitetaan tiukasti yksityisyyttä. On varmistettava, että teknologioiden keräämät tiedot ovat turvallisia ja että niitä käytetään asianmukaisesti.

Johtaja Anne Seikolan mukaan osa Ilonakodin asukkaiden läheisistä on esittänyt huolen teknologian turvallisuudesta. Heidän läheistensä kanssa on keskusteltu siitä, että Ilonakodissa käytetyissä laitteissa ei käytetä kameraa, eikä niihin tallenneta muita yksilön tunnistetietoja. Asukkaat ovat järjestelmässä vain numerokoodeja.

– Järjestelmän keräämiä tietoja ei jaeta ulkopuolisille tahoille, eikä numerokoodeja voida yhdistää tiettyihin henkilöihin. Suhtaudumme tietosuojaan vakavasti ja olemme sitoutuneet siihen, että keräämämme tiedot ovat turvallisia ja niitä käytetään asianmukaisesti, Seikola sanoo.

Turvateknologia voi vapauttaa aikaa hoitajien ja asukkaiden kohtaamisiin

Tähän saakka ikäteknologialla on tuettu pääosin kotona asumista ja kotihoitoa. Helsingin palvelukeskus pilotoi viiden kotihoidon asiakkaan kotona Inlisol Oyn kehittämää radioaaltosensoreita hyväksikäyttämää turvajärjestelmää, joka tekee kaatumisen havaitessaan automaattisen hälytyksen Palvelukeskus Helsingin turvapuhelinpalveluun. Siellä terveydenhuollon ammattilainen arvioi asiakkaan hoidontarpeen.

– Aina esimerkiksi turvapuhelinasiakkaan ei ole mahdollista painaa hälytysnappia itse, esimerkiksi jos turvaranneke on unohtunut pukea käteen tai henkilö on menettänyt kaatuessaan tajuntansa. Tällaisiin tilanteisiin etsimme ratkaisua radioaaltoteknologiasta. Kun hälytys saapuu turvapuhelinpalveluun, kaatunut saa tarvittaessa apua nopeasti, kertoo projektipäällikkö, järjestelmäsuunnittelija Jenni Hautojärvi.

Teknologiasta on tullut olennainen osa monia aloja, ja sillä on mahdollisuus parantaa työmäärää ja lisätä palvelujen, myös ikääntyneiden hoidon, saatavuutta. Tarjoamalla sujuvampia, käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia palveluja teknologia voi auttaa vähentämään kustannuksia ja varmistamaan tasapuolisen palvelutarjonnan eri alueilla.

– Alan isona toimijana Attendo etsii jatkuvasti keinoja, joilla voidaan tukea henkilöstön ja asukkaiden hyvinvointia teknologian avulla. Yhdessä Inlisolin kanssa Attendo tutkii tapoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ja kehittää samalla ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Pilotointi on luonteva tapa luoda pohjaa pitkäjänteiselle yhteistyölle, sanoo kehityspäällikkö Anna Valtonen Attendon kehitystiimistä.

Jo nyt Attendo-kodeissa on käytössä erilaisia teknologisia ratkaisuja ja uusia pilotoidaan jatkuvasti. Esimerkkejä näistä ovat virtuaalinen yökierto hoivakameran avulla, koneellinen lääkkeiden annosjakelu sekä puheentunnistus kirjaamisen ja tiedonsiirron välineenä.

Attendon kokemusten perusteella teknologiset ratkaisut vaikuttavat myönteisesti asiakas- ja potilasturvallisuuteen, riittävään hoitoon ja huolenpitoon, asukkaiden hyvään elämänlaatuun, henkilökunnan huolelliseen työskentelyyn, työhyvinvointiin ja yhteiskunnallisesti kestäviin työaika- ja taloudellisiin resursseihin. Hoivan ammattilaisille tämä tarkoittaa työn mielekkyyden lisääntymistä, työtyytyväisyyden parantumista ja työn fyysisen ja eettisen kuormittavuuden vähentymistä.

Lue lisää:

Sensori- ja tekoälytekniikka tuo turvaa ja helpottaa hoitajien työn suunnittelua

Olemme kiitollisia hyvästä, inhimillisestä ja ihmistä kunnioittavasta hoidosta ja erittäin osaavasta ja ystävällisestä läheisten kohtaamisesta