Hyppää sisältöön

Sensori- ja tekoälytekniikka tuo turvaa ja helpottaa hoitajien työn suunnittelua

5.4.2023
Attendo on pilotoinut hoivakodeissaan yöhoivaan soveltuvia teknologiaratkaisuja. Piloteissa käytettiin sensori-, tekoäly- ja kameratekniikkaan perustuvia teknologioita. Henkilökunnan mukaan työtehtävien priorisointi ja työkuormituksen ja voimavarojen jakaminen helpottui. Turvallisuus lisääntyi niin työntekijöiden kuin asukkaiden läheisten mielestä.

Jaa

Teknologiaa kokeiltiin pilottina keväällä 2022 kahdessa ikääntyneiden hoivakodissa Porvoossa Attendo Laamannissa ja Kouvolassa Attendo Kankaronpuistossa. Pilottijakson jälkeen teknologian käytön hyötyjä kartoitettiin asukkaiden, henkilökunnan ja läheisten näkökulmasta. Teknologia jäi käyttöön pilotin jälkeen molemmissa hoivakodeissa.

Työtapoja uusiksi, kuormitus väheni

Kankaronpuistossa käytössä on virtuaalinen yökierto hoivakameran avulla. Asukkaiden näkökulmasta virtuaalikierto parantaa turvallisuutta ja hoivan yksilöllisyyttä ja laatua. Aiemmin asukkaiden yöajan turvallisuudesta huolehdittiin vain aistinvaraisesti eli käymällä asukkaan huoneessa. Nyt asukkaat voivat nukkua rauhallisemmat ja keskeytyksettömät yöunet.

”Asukkaat rauhoittuneet, kun ovia ei avata. Virtuaalinen yökierto nopea, luo turvallisuutta, kun näkee asukkaan nukkumassa ei esim. kaatuneena. Rauhattoman touhuiluja voi seurata huoneessa.”

Virtuaaliset kierrot auttavat priorisoimaan työtehtäviä ja ohjaamaan voimavaroja oikeisiin paikkoihin. Osa työtavoista on mennyt uusiksi ja työn kuormitus vähentynyt. Nämä hyödyt lisäävät osaltaan työntekijöiden kokemusta työn mielekkyydestä, joka puolestaan on omiaan vahvistamaan alalla viihtymistä.

”Työn organisointi helpompaa, huoli valvovien asukkaiden tilasta huoneissa vähentynyt.”

”Selkein asia on, että kun hoitaja tekee jossain jotakin, tulee hälytys, pystyy katsomaan puhelimesta mikä tilanne asukkaalla on toisessa huoneessa. Onko tilanne akuutti vai ei kiireellinen.”

Tekoäly hälyttää ennen asukasta

Attendo Laamannissa asukkaiden huoneissa on tekoälyä hyödyntävät kamerasensorit. Tekoäly tunnistaa ennakoivasti hälytystarpeen. Ennakointi voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tekoäly hälyttää liikkeelle lähtevästä asukkaasta jo ennen kuin asukas itse hälyttää hoitajan paikalle.

Myös sensorit lisäävät pilottipalautteen mukaan turvallisuutta ja myös luottamuksen ja työn hallinnan tunnetta.

”Fyysisesti isossa talossa yöhoitaja ei voi koko ajan nähdä muutoin jatkuvasti, mitä tapahtuu. Turvateknologia auttaa priorisoimaan toimintaa, tuo lisää turvallisuutta ja luottamusta. Jos joku asukas esimerkiksi lattialla niin tiedetään nopeasti. Uskoisin, että tämä on helpottanut myös yöhoitajan työkuormitusta ja stressiä. Luottavaisuuden tunne on lisääntynyt.”

”Hyötyä myös jos oikeasti näkee, että asukas poistuu huoneesta, pääsee puuttumaan tilanteeseen nopeasti.”

”Hyviä puolia on, että se mahdollistaa asukkaan tilan seuraamisen ja mitä huoneessa tapahtuu öisin. Jos asukas on liikkeellä tai lattialla voi puuttua ajoissa.”

Myös asukkaiden läheisiltä tuli pilotista myönteistä palautetta.

”Uusien asukkaiden kohdalla tämä on nähty positiivisena asiana ja turvallisuutta lisäävänä.”

”Ratkaisun käyttö vaan tuo lisää, ei vie mitään pois.”

”Turvallisuus on lisääntynyt.”

”Hyvä, että teillä on tällainen teknologia yöhoitajien apuna.”

Henkilökunnalta tuli palautetta teknologian käyttäjäystävällisyydestä.

”Aikaisemmin turvaranneke systeemi käytössä. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat eivät niinkään pysty itse painamaan. Tämä uusi teknologiaratkaisu toimii huomattavasti paremmin.”

Testaamisella arvokasta tietoa vaikuttavuudesta

Pilotit ovat yksi tärkeä tapa kerätä kokemustietoa esimerkiksi ratkaisujen toimivuudesta, kipukohdista ja vaikuttavuudesta.

Vaikuttavuutta on selvitetty myös esimerkiksi Aalto yliopiston HEMA-instituutin ja Business Finlandin yhteistyönä. Hankkeessa osoitettiin, että digitaaliset ratkaisut vähentävät kustannuksia, helpottavat hoitohenkilöstön työajan suunnittelua ja mahdollistavat yksilöllisemmän hoidon.

Lue lisää:

Hoivatyön aikasyöpöt kuriin älyllä ja automaatiolla

Manifesti: Ikäihmiset ansaitsevat hyvän ja toimintakykyisen elämän - ratkaisut ovat olemassa

Nollaseiska on ratkaistava nyt