Hyppää sisältöön

Attendon kulttuurinmuutos Vuoden Vaikuttavuusteko -finalisti

12.12.2023
Vaikuttavuusseura ry ja Mediuutiset valitsivat Attendon kulttuurinmuutoksen Vuoden vaikuttavuusteko -finalistien joukkoon. Tuomariston perusteluiden mukaan Attendon kulttuurinmuutos on ollut vaikuttavaa ja vahvasti näyttöön perustuvaa ja se tukee monipuolisesti niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin hyvinvoinnin positiivista muutosta.  Raadin mukaan Attendolla on ollut uskallusta tarttua havaittuihin ongelmakohtiin systemaattisesti, moniammatillisesti ja moniulotteisesti.

Jaa

Attendon kulttuurinmuutos aloitettiin vuoden 2019 hoivakriisin jälkimainingeissa. Sekä yhtiön toimintamalleihin ja kulttuuriin oli välttämätöntä tehdä uudistuksia. Näkökulman oli muututtava hoivasuoritteiden tuottamisesta ihmisten näkökulmalle. Pienetkin epäkohdat oli tuotava rohkeasti esiin, jotta niihin voitaisiin puuttua. Tämä puolestaan vaati parempia kohtaamisen ja palautteen taitoja.

Onnistuakseen kulttuurinmuutoksessa Attendo on investoinut runsaasti aikaa koulutuksiin ja valmennuksiin. Fasilitoituihin muutosvalmennuksiin on käytetty kolmen vuoden aikana yli satatuhatta työtuntia.

Johtamiskoulutuksiin puolestaan on käytetty noin kolmekymmentätuhatta työtuntia. Muutoskeskusteluiden teemoina ovat olleet kulttuurinmuutoksen avainasiat: sadan prosentin vastuu omasta työstä ja asioista, joista tulee tietoiseksi, palautteen arvostaminen ja hyvät kohtaamiset ihmisten kesken.

– Tärkein asia kulttuurinmuutoksessamme on ajattelun muuttaminen. Ilman sitä teot eivät voi muuttua. Meidän työmme vaikuttaa päivittäin 12 000 kansalaiseen ja heidän kymmeniin tuhansiin läheisiinsä. Puhumattakaan 17 000 attendolaiseen paremman työilmapiirin muodossa. Muutoksemme tuottaa tulosta: tyytyväisyysmittaustemme tulokset ovat Attendon historian korkeimmalla tasolla. Esimerkiksi henkilöstökyselyn NPS on nyt 31. Se on parantunut neljässä vuodessa 47 pykälää, mikä kertoo muutostyömme vaikuttavuudesta, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Kulttuurinmuutos vie useita vuosia, ja ajoittain käy ilmi, että muutos ei kaikissa Attendon työyhteisöissä ja hoivakodeissa ole vielä edennyt toivotusti. Epäkohtien esiin nouseminen alleviivaa muutoksen välttämättömyyttä ja perusasioiden äärelle palaamista.

– Mielestämme koko sotealalla tarvitaan näkökulman muutosta sekä toimintatapa- ja kulttuurinmuutosta, josta Attendolla on nyt mitatusti tulokselliset näytöt. Jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa avun tai tuen tarpeessa. Attendon mallissa tuen tarpeessa oleva yksilöllinen ihminen on kaiken toiminnan lähtökohta, eikä erillisten osastojen, virastojen tai työntekijöiden toimien kohde. Uskallamme väittää, että työmme henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden eteen vaikuttaa hoiva-alan palveluiden laatuun sekä alan veto- ja pitovoimaan paljon enemmän kuin esimerkiksi henkilöstömitoituksen nostaminen nykyisestä 0,65 tasosta tasolle 0,7, Holmqvist jatkaa.

Lisätietoja ja toimitusjohtaja Virpi Holmqvistin haastattelupyynnöt pyydämme osoittamaan Attendon viestintään viestinta@attendo.fi tai p. 041 732 45 68.

Attendo on Pohjoismaiden johtava julkisten hoivapalveluiden yksityinen palveluntuottaja. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja olimme ensimmäinen julkisia hoivapalveluja ikäihmisille tarjonnut yksityinen yhtiö Ruotsissa. Ikäihmisille suunnattujen palvelujen lisäksi Attendo tarjoaa hoivapalveluja kehitysvammaisille ja vammautuneille ihmisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Tuotamme myös lastensuojelu- ja terapiapalveluita. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.

Vaikuttavuusseura on jakanut vuodesta 2021 alkaen vuosittain Vuoden vaikuttavuusteko -palkinnon. Vuoden vaikuttavuusteko -kilpailuilla Vaikuttavuusseura ry haluaa nostaa esiin niitä asioita, toimia, innovaatioita ja onnistumisia, joilla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta Suomessa. Tarkoitus on herättää valtakunnallista vaikuttavuuskeskustelua ja erilaisin esimerkein tehdä konkreettiseksi, miten vaikuttavuutta parannetaan tuloksellisesti. Vaikuttavuudella tarkoitamme ensisijaisesti palvelun asiakkaalle tai potilaalle aikaansaamaa hyötyä esimerkiksi hyvinvoinnissa, toimintakyvyssä tai terveydessä.

Lue lisää:

Sinnikäs työ näkyy: Attendon tyytyväisyysluvuissa huikea nousu

Monimuotoisuuden vahvistaminen vaatii avointa mieltä ja työkaluja