Hyppää sisältöön

Sinnikäs työ näkyy: Attendon tyytyväisyysluvuissa huikea nousu

23.11.2023
Attendo Suomi on viimeisen kolmen vuoden aikana oivalluttanut henkilöstöä valmentaen ja keskustellen, parantanut useita toimintamalleja sekä investoinut merkittävästi henkilöstö- ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Tämä sinnikäs työ näkyy nyt parantuneena henkilöstön, asukkaiden ja heidän läheistensä tyytyväisyytenä. 

Jaa

Henkilökunnan, asukkaiden ja läheisten tyytyväisyys on nyt Attendon historian korkeimmalla tasolla.  Attendo Suomen henkilöstökyselyn NPS tulos on 31 (vuodesta 2019 parannus on +47 pykälää), asukastyytyväisyys NPS 46 (vuodesta 2019 parannus +17 ) ja läheistyytyväisyys rNPS 48 (vuodesta 2019 parannus +33). 

NPS-luku kertoo asiakkaiden suositteluhalukkuudesta eli siitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen. Asteikko on välillä -100 ja +100. 

– Iloitsen valtavasti siitä, että yhtiömme kulttuurin muutos näkyy valtakunnallisesti tyytyväisyyden parantumisena. Samaan aikaan tiedän, että vaihtelua Attendo-kotien välillä on paljon. Teemme oikeita asioita ja meidän täytyy jatkaa niiden tekemistä sinnikkäästi, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Yrityskulttuurin muutos alkoi neljä vuotta sitten

Tyytyväisyyskyselyt ovat meille Attendolla tärkeä keino arvioida, teemmekö oikeita asioita ja missä voimme vielä parantaa. Nyt tulokset kertovat, että asukkaiden, heidän läheistensä ja työntekijöiden luottamus Attendoa kohtaan on vahvistunut.

Attendo aloitti mittavan toimintatapoja ja toimintakulttuuria koskevan muutoksen neljä vuotta sitten. Muutos oli väistämätön, sillä hoivakriisin aikana luottamus yhtiötä kohtaan oli romahtanut. Syksyllä 2020 yhtiö julkaisi uuden strategiansa ja nimesi sen Attendon muutosmatkaksi. Pelkästään vuosien 2021–2023 aikana vuorovaikutuksen valmennuksiin on käytetty yhteensä 112 000 työtuntia ja johtamiskoulutuksiin yhteensä 25 760 työtuntia. Yksistään vuonna 2022 tämä tekee palkkakuluina reilut kolme miljoonaa euroa. 

Attendon muutosmatka sisältää keskeisten toimintamallien uudistamisen lisäksi tärkeimmät yrityskulttuurinmuutoksen elementit: inhimilliset kohtaamiset, 100 prosentin vastuun asioista, joista tulee tietoiseksi – puuttuminen epäkohtiin on välittämistä, sekä palautteen antamisen eli kuuntelen, kehun, kiitän, kannustan ja myös korjaan.

Muutos näkyy useilla mittareilla mitattuna

Muutos näkyy myös muilla mittareilla: Henkilökunnan vaihtuvuus on vähentynyt kuluvana vuonna 7 prosenttiyksikköä. Myös vetovoima on kasvanut merkittävästi: työhakemuksia on jätetty 22 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Lisäksi iso osa työntekijöistä, jotka lähtevät pois Attendolta, palaa vuoden kuluessa. Vuonna 2022 heistä palasi noin kolmasosa. Vuoden 2023 tammi–syyskuussa palaajia oli 16,5 prosenttia eli 1 226 henkilöä. Kun palaajilta keväällä 2023 kysyttiin, mikä saa heidät valitsemaan Attendon uudelleen, vastauksissa korostuivat seuraavat kolme asiaa: joustavuus työvuorosuunnittelussa, hyvä työilmapiiri ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. 

Suuren toimijan, kuten Attendon, muutos tarkoittaa satojen tuhansien yksittäisten kohtaamisten parantamista päivittäin. Osa kohtaamisista valitettavasti epäonnistuu edelleen. 

– Arvioimme, että muutosmatka kestää noin kolmesta viiteen vuotta. Hienoa että vaikutukset näkyvät jo näin selvästi. Tehtävää on silti edelleen, Holmqvist sanoo.

  Attendolla on noin 400 hoiva- ja palvelukotia, joissa työskentelee noin 17 000 työntekijää ja he hoitavat yli 12 000 asukasta. Suurin osa kohtaamisista onnistuu, mutta inhimillisiä virheitä ja epäonnistumisia sattuu edelleen. Näiden epäkohtien puuttumisen ja korjaamisen eteen teemme edelleen hartiavoimin töitä.

Lue lisää:

Attendon kulttuurinmuutos on Vuoden Vaikuttavuusteko -finalisti

Hoivatyöntekijöiden sitoutumista tukee läsnäoleva johtajuus ja yhteen hitsautunut työyhteisö

”Kuin toiseen kotiin tulisi” - Toimiva työyhteisö on suuri voimavara ja hyvä tiimihenki heijastuu asukkaille ja läheisille