Hyppää sisältöön

Hoivakotiemme henkilöstötilanne on nyt riittävä, mutta kilpailu työvoimasta on kovaa

3.4.2023
Yhdenkään ikääntyneen Attendo-kodin asukkaan ei ole tarvinnut muuttaa pois hoivakodista henkilöstömitoituksen nostamisen vuoksi. Onnistuimme hyvin haastavassa tilanteessa rekrytoimaan tarpeeksi henkilökuntaa huhtikuun alkuun mennessä, mutta kilpailu työvoimasta koko sote-alalla jatkuu kovana emmekä pärjää ilman kansainvälistä työvoimaa.

Jaa

Laissa säädetty välittömän työn henkilöstömitoitus nousi 1. huhtikuuta tasolle 0,65 eli tarvitsemme nyt välitöntä asiakastyötä tekevää henkilökuntaa aiempaa enemmän samaa asukasmäärää kohden. Attendo-kodeissa tilanne on rauhallinen, vaikka haasteitakin edelleen on. 

– Aloitimme rekrytointitoimenpiteet hyvissä ajoin, ja valtakunnallisesti kokonaistilanteemme hoivakodeissa on nyt riittävä. Alueellisia haasteita on silti edelleen, ja niitä tulee olemaan myös jatkossa. Meillä on myös edelleen 1 500 hoivapaikkaa vapaana, koska tarvittavaa henkilöstöä ei ole. Siksi on erityisen tärkeää, että jatkamme osaajapulan ratkaisemista esimerkiksi sujuvoittamalla kansainvälistä rekrytointia, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist. 

Henkilöstömitoituksen nousu tuo haasteita niin työntekijöiden saatavuuteen kuin toiminnan kannattavuuteen. Joissakin Attendo-kodeissa olemme joutuneet jättämään vapautuneen hoivapaikan täyttämättä, jotta asetettu mitoitus varmuudella saavutetaan. Tilanne aiheuttaa inhimillistä kärsimystä hoivapaikkaa esimerkiksi sairaalassa tai turvattomaksi käyneessä kodissaan odottaville vanhuksille. Tilanne on kohtuuton myös hoivan tuottajan näkökulmasta. 

Yksityisenä hoivan tuottajana perustamme toimintamme muun muassa palkkaratkaisuissa sovittuihin palkkakehyksiin. Julkisten palveluntuottajien keinot työntekijäpulan purkamiseen ovat laajemmat kuin yksityisen palveluntarjoajan, jonka toiminta perustuu markkinaehtoisesti kestäviin keinoihin. Tämä luo turhaa vastakkainasettelua julkisten ja yksityisten työnantajien välille esimerkiksi henkilöstön palkkaustilanteissa. Julkisen sektorin oman tuotannon kustannus on Hyvinvointiala Halin selvityksen mukaan jopa 50 prosenttia nyt kilpailutettuja kovempi, joka on alalla toimiville kilpailullisesti kestämätön tilanne. 

Virpi Holmqvist korostaa, että haastavassa rekrytointitilanteessakin hoivakodeissa pidetään huoli siitä, ettei asukkaiden asukas- ja potilasturvallisuus vaarannu ja hyvä arki ja omannäköinen elämä toteutuu.  Pidän isona onnistumisena sitä, että yhdenkään asukkaan ei ole tarvinnut muuttaa pois Attendo-kodista henkilöstöpulan vuoksi. Suomalaiset ikäihmiset ovat oikeutettuja hyvään, laadukkaaseen hoivaan. Meidän on otettava käyttöömme kaikki mahdolliset osaajapulan ratkaisut, jotta onnistumme tässä, Holmqvist sanoo. 

Holmqvistin mukaan kansainvälisten osaajien houkuttelu Suomeen on yksi tärkeä keino. Muita ovat esimerkiksi teknologian huomioiminen henkilöstömitoituksessa ja muiden kuin sote-ammattilaisten hyödyntäminen aiempaa enemmän hoivatyössä.

Lue lisää:

Nollaseiska on ratkaistava nyt

Ikäihmisten on saatava laadukasta hoivaa myös tulevina vuosina