Attendo Naava

Mielenterveyskuntoutus · Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut · Palveluasuminen · Tukiasuminen · Tukiasunnot · Kuntouttava päivätoiminta

Attendo Naava on 16 -paikkainen mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoava koti. Kodin asukkaat tarvitsevat portaittain sovellettavaa yksilöllistä tukea arjessa selviytymisessään ja kuntoutumisessaan kohti itsenäistä elämää.

Kuntoutusyksikön päällikkö

Mia Välimaa

Puhelin: 040 558 7420

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

 

Ohjaajat: 044 494 2622 

Päivystys:
Ohjaajat: 044 494 2622
Päivystys:
Ohjaajat: 044 494 2622

Osoite

Naavakuja 1, 61800 Kauhajoki

Lisätietoja

Oma koti

  • Koti on suunniteltu mielenterveyskuntoutujien  kuntoutusmisyksiköksi.
  • Yhteiset tilat kuten olohuone, ruokailutila ja saunaosasto ovat viihtyisät ja toimivat.
  • Jokaisella asukkaalla on oma kylpyhuoneellinen huone.
  • Huoneet ovat kalustettuja tai nuori voi kalustaa sen itse.

  • Attendo Naavan henkilökunta on ammattitaitoista, kokenutta ja työstään innostunutta. Kaikilla kodin ohjaajilla on terveydenhuolto- tai sosiaalialan koulutus.
  • Henkilökunta on paikalla tukemassa ja ohjaamassa asukkaita ympäri vuorokauden.
  • Läheiset ja ystävät ovat aina tervetulleita kotiin vierailulle.

Toimintaa kodissa ja sen ulkopuolella

Toimintaa suunnataan paljon myös kodin ulkopuolelle toimintoihin, joita kuntoutuja tarvitsee itsenäisessä elämässä. Kodissa opetellaan ja vahvistetaan erilaisia arjentaitoja, kuten itsestä huolehtiminen, siivous- ja ruoanlaittotaidot, hygieniasta huolehtiminen sekä erilaiset asioinnit. Harrastukset, opiskelut ja työt ovat kiinteänä osana arkea. Yksikössä tehdään myös TutKA-jaksoja (tutkimus, arviointi ja konsultointi), kuntoutujan kokonaisvaltaisen tilanteen selvittämiseksi.

 

Voimavaralähtöistä kuntoutusta

Tavoitteena on motivoida kuntoutuja osallistumaan omaan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja löytämään ratkaisuja elämässä eteenpäin pääsemiseen. Yhteisössä harjoitellaan elämän- ja arjenhallinnantaitoja tukemaan itsenäiseen asumiseen siirtymistä. Naavassa kuntoutujan voimavarojen arvioinnissa käytetään RAI- ja Oma -arviointeja, joita hyödynnetään kuntoutussuunnitelmien teossa. Suunnitelmissa ja myös koko kodin toiminnassa painotetaan toiminnallisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja yhteisöllisyyttä.