Attendo Sairionranta

Attendo Sairionranta

Attendo Sairionranta tarjoaa portaittaittaisia, yksilöllisesti räätälöitäviä sekä yksilön mukana kehittyviä asumis-, kuntoutus- ja tukipalveluja mielenterveyskuntoutujille.

Attendo Villa Häitilä

Attendo Villa Häitilä

Attendo Villa Häitilä tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Toimintamme tarkoituksena on vahvistaa asukkaiden itseluottamusta ja valmiuksia omaehtoisempaan elämään. Asukkaiden apuna ja tukena on ammattitaitoinen henkilökunta ympärivuorokautisesti.