Hyppää sisältöön

Attendo Lapinjärven Tyrsky

Attendo Lapinjärven Tyrsky tarjoaa yksilölliseen suunnitelmaan pohjautuvaa Asunto Ensin -periaatteen asumispalvelua ihmisille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia.

Yhteystiedot

Osoite

 • Ruhantie 2

 • 07820 Porlammi

 • Uusimaa

 • Kartta

Tietoja

 • Paikkojen määrä - 25

  Huoneen koko - 20-25 m2

  Erikoisosaaminen - Päihdetyö, Asunto Ensin -yksikkö, Haittoja vähentävä työ

  Hyvinvointialue - Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

 • Omavalvontasuunnitelma

Toiminta-ajatuksemme

Attendo Lapinjärven Tyrsky tarjoaa yksilölliseen suunnitelmaan pohjautuvaa Asunto Ensin -periaatteen asumispalvelua ihmisille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Yksikkö tarjoaa mahdollisuuden parempaan elämän hallintaan ja mahdollistaa näin myös päihteettömämpää elämää. Työtämme ohjaa toipumisorientaatio-mallin viitekehys sekä haittoja vähentävä työote. Yksikössä on paikalla henkilöstöä ympärivuorokautisesti. Tiimiämme johtaa yksikön johtaja ja tiimiin kuuluu sairaanhoitaja, sosiaaliohjaajia ja ohjaajia sekä avustavaa henkilökuntaa. 

Lapinjärven Tyrsky sijaitsee Uudellamaalla, keskeisellä paikalla Porlammin luonnonkauniissa keskustassa. Asukaspaikkoja rakennuksessa on yhteensä 35. Asunnot jakautuvat kahteen siipeen niin, että toisessa siivessä on 20 ja toisessa 15 kotia. Siipien välille jää yhteiset tilat ja ruokailutila, sekä keittiö. Lisäksi molemmissa siivissä on oma oleskelutila asukkaille.

Asunnot on sijoitettu niin, että 10 asuntoa voidaan käyttää tukiasuntoina henkilöille, joilla elämän hallinta on jo itsenäistä. Asunnoista 15 soveltuvat tehostettuun asumiseen ja 10 palveluasumiseen. Kodit ovat yksiöitä ja niissä on henkilökohtaiset wc- ja suihkutilat. Tukiasunnoissa on myös keittiö.

Toiminnan kulmakivet

Lapinjärven Tyrskyn ideologisena pohjana ja toiminnan neljä kulmakivenä ovat toipumisorientaatio, haittoja vähentävä- työote, ratkaisukeskeisyys ja yhteisöhoito. Arvoina toiminnassa ovat ihmisarvon kunnioittaminen, tasavertaisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. 

 • Työskentelemme toipumisorientaation viitekehyksessä. Olemme asukkaiden rinnalla kulkijoita, tukien, kannustaen ja toivoa ylläpitäen. Työntekijät kuuntelevat ja kuulevat herkällä korvalla asukkaan tarpeita ja toiveita.
 • Haittoja vähentävä työote antaa asukkaalle mahdollisuuden parempaan elämänlaatuun, itsemääräämisoikeutta ja asukkaan toiveita kunnioittaen.
 • Tuemme päihteitä käyttävää ihmistä muuttamaan toimintaa itselleen ja ympäristölleen vähemmän haitalliseksi ja elämän laatua kohentavaksi. Toiminnalla pyritään myös aktiivisesti vaikuttamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan niin, että päihteiden käytön haitat olisivat mahdollisimman vähäiset ja päihteitä käyttävillä ihmisillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet osallisuuteen yhteiskunnassa​. 

Tarjoamme parempaa elämänlaatua yhdessä kulkien

Asumispalveluiden ensisijaisena tavoitteena on tarjota mahdollisuudet elämänlaadun parantamiseen ja turvallisempaan päihteiden käyttöön sekä päihteiden käytöstä johtuvien ongelmien vähentämiseen. Osallistamme asukkaat arkeen ja löydämme yhdessä ratkaisuja oman elämän haasteiden ratkaisemiseksi. Meillä on tärkeää, että asukas kokee itsensä tervetulleeksi jo tutustumiskäynnistä lähtien ja että asukas kokee Tyrskyn kodikseen. Haluamme kohdata asukkaat ystävällisesti ja kunnioittavasti sekä osoittaa turvallisia rajoja ja tarjota rinnalla kulkijan, aikuisen ammattilaisen, tuen matkalla kohti oman näköistä elämää.  

Usein asukkaat tarvitsevat intensiivistä ja pitkäjänteistä tukea ja ohjausta elämänsä ja terveytensä tueksi sekä omatoimisuuden ja asumisen tiivistä harjoittelua. Vahvistamme asukkaiden itsetuntoa ja yhdessä rakennamme myönteistä minäkuvaa, tarjoamme onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden päihdehaittojen vähenemiseen ja mielenterveyden eheytymiseen. Läheiset ja ystävät ja yhteistyötahot ovat tervetulleita ja heidät otetaan aktiivisesti mukaan asukkaan elämään ja asumiseen, asukkaan näin halutessaan. 

Tavoitteena on, että asukkaat saavat asumisen aikana elämäntilanteensa sellaiseksi, että he kykenevät selviytymään mahdollisimman itsenäisesti tai kevyemmällä tuella. Meillä on mahdollisuus tukea asukkaan itsenäistymistä portaittaisesti, tehostetusta palveluasumisesta, palveluasumiseen ja sitä kautta tuettuun asumiseen. Heille, joilla on toiveita päihteettömään elämään, tarjoamme myös mahdollisuuden siirtyä päihteiden käytön sallivasta yksiköstä päihteettömään yksikköön. 

Asuminen on tavoitteellista ja toiminnan vaikuttavuutta seurataan. Jokaisen asukkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen toteuttamissuunnitelma tukemaan heidän toiveistaan ja tarpeistaan lähtevien tavoitteiden saavuttamista. Suunnitelmaa arvioidaan yhdessä asukkaan, läheisten ja kunnan viranomaisen kanssa säännöllisesti. 

Lapinjärven yksikössä keskitymme aktiivisesti yhteistyöhön alueen muiden toimijoiden kanssa suuntaamalla toimintaa myös ulospäin. Yleishyödyllinen toiminta on esimerkiksi työtoimintaa, jossa keskitytään lähialueen siisteyteen ja turvallisuuteen. Järjestämme myös säännöllisesti tapahtumia, joihin koko kylän väki ovat tervetulleita. Tavoitteena olisi osallistua Porlammilla tapahtuvaan toimintaan aktiivisesti järjestäjien ehdoilla. 

Tyrskyn toiminnasta ja tapahtumista sekä arjesta ja juhlasta viestimme sosiaalisessa mediassa.

Miten asukkaaksi?

Asumispalveluiden tarpeen arvioi hyvinvointialueen viranhaltija. Asukasvalinnassa teemme tiivistä yhteistyötä asukkaan sijoittamista harkitsevan alueen kanssa. Myös palveluseteliä käyttävät asukkaat eri hyvinvointialueilta sekä täysin itsenäisesti maksavat asukkaat ovat tervetulleita. Hyvinvointialueiden ohjaamat asukkaat saavat alueilta kirjallisen päätöksen kotipaikan saamisesta. Asiakasmaksut määräytyvät tuolloin myös alueen normaalin linjan mukaisesti. 

Tärkeää tietoa muuttajalle

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa tukiasuminen, voinko tulla asumaan lemmikin kanssa, miten palvelukotiin pääsee asukkaaksi? Olemme koonneet yhdelle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä.

Lue lisää