Hyppää sisältöön

Attendo Castrén är en tvåspråkig boendetjänstenhet i Jakobstad för personer med psykiska problem som behöver individuell hjälp och stöd i sitt dagliga liv. Hos oss på Castrén styrs rehabiliteringen av ett återhämtningsorienterat tänkande med tonvikt på klientens engagemang, resurser och upplevelse av ett meningsfullt liv.

Yhteystiedot

Unit contact image
Unit contact image

Osoite

 • Castréninkatu 10 A

 • 68600 Jakobstad

 • Pohjanmaa

 • Kartta

Tietoja

 • Paikkojen määrä: 22

  Huoneen koko: 11,9-20,9 m2

  Palvelua kielillä: suomi, svenska

  Valmistunut: 2007

  24/7 hoitaja: Kyllä

 • Omavalvontasuunnitelma
Story image

Individuellt stöd

Attendo Castrén är en dygnet runt boendetjänstenhet med 18 platser för personer med psykiska problem. Vi har personal på plats på enheten dygnet runt.

Boendetjänstenheten har ett helt höghus i sin användning, och på de två översta våningarna finns platserna för boendetjänster dygnet runt. På bottenvåningen finns fyra platser för stödboende för självständiga klienter, enhetens bastu och tvättstuga. Castréns dagverksamhetscenter för våra klienter ligger i ett intilliggande höghus. Vi erbjuder också hemrehabilitering för klienter som bor i sitt eget hem i Jakobstads region.

Vårt mål på Castrén är att tillsammans med klienten hitta sätt att öka hens funktionsförmåga inom olika områden i livet. Att stärka och lära dig vardagliga färdigheter och hitta dina egna resurser i en trygg gemenskap är ett steg mot att klara dig självständigt i vardagen.

Hos oss kan klienten stärka sina nätverk och sociala relationer. Vi fokuserar på klientens resurser och på att stärka de saker som är viktiga för hen. Vi tar hänsyn till klientens livshistoria, vanor och behov.

På Castrén talar vi både finska och svenska.

Du kan också hitta oss på Instagram!
Story image

Ett eget hem och ett liv som ser ut som en själv

Varje klient har ett eget rum som hen kan inreda som hen vill. Vi respekterar integriteten i klientrummen. Alla grundläggande tjänster, såsom en närbutik och en hälsovårdscentral, finns i närheten. Området erbjuder också goda och säkra möjligheter till friluftsliv och fritidsaktiviteter. Havsstranden ligger på promenadavstånd från oss.

I stödboende har du ditt eget kök med vardagsrum och en rymlig toalett. Klienten kan fritt inreda sin bostad med sina egna personliga föremål och möbler. Vi uppmuntrar till att vistas och umgås med andra, men vi möjliggör och respekterar också om du vill söka lugn och ro. När det gäller stödboende finns personalen på plats 12 timmar om dygnet. Det primära målet med stödboende är att lära sig och övergå till ett självständigt boende.

I vårt dagliga liv ingår att stärka viktiga livskunskaper och lära sig ärenden i vardagen. Vi tar hänsyn till varje klients individualitet i vår vardag. Den individuella rehabiliteringsplanen bygger på klientens egna resurser och förmågor samt på att möjliggöra och uppmuntra till att lära sig nya saker. Vi står på våra klienters sida med att stödja, handleda och träna olika livskunskaper med dem på lång sikt. Vårt mål är att uppmuntra klienterna i deras holistiska återhämtning och hitta lösningar för att gå vidare i livet.

I vår verksamhet är det viktigt att hålla en dygnsrytm, att hålla sig till det som vi har kommit överens om, men att vara flexibla när situationen kräver det. Det finns inga enkla modeller, utan många saker måste bedömas från fall till fall. Det är dock bra att hålla sig till gemensamt överenskomna linjer, vilket också ökar klienternas säkerhet. Det viktigaste för våra klienter är att hitta meningsfullt innehåll och framför allt meningsfulla saker att göra under sina dagar.

Varje tisdag anordnar vi ett tisdagsmöte där våra klienters röster och åsikter hörs. På tisdagsmötena får klienterna planera ett meningsfullt program för de följande dagarna. Hos oss har varje klient möjlighet att påverka sitt eget liv. Vi finns här för våra klienter.

Story image

Dagverksamhet och rehabilitering

På Castrén har vi utvecklat dagverksamhet och hemrehabilitering i flera år. Aktiviteterna är en del av bostadsenhetens verksamhet, men är belägna i separata lokaler.


I dagverksamheten får klienterna själva i små grupper planera verksamheten i de olika grupperna enligt deras behov och vilja. Inom dagverksamheten är det viktigt att förverkliga klienternas önskemål och drömmar tillsammans med stöd av dagverksamhetshandledaren. Handledaren planerar ramarna och ansvarar i större skala för att genomföra verksamheten. Vi ordnar bland annat följande grupper: matlagnings-, kvinno-, mans-, natur- och temagrupper.

När rehabiliteringen fortskrider erbjuder vi hembesök för klienter som bor självständigt i sina egna hem. Syftet med hemrehabilitering är att hjälpa och stödja personen att leva ett självständigt liv i sitt eget hem. På hembesök genomförs målinriktad verksamhet, sköts sysslor, uträttas ärenden eller andra saker som är relevanta för klientens liv.

Läs mer om de anställdas erfarenheter på Castrén!

Castrén-teamet

Castréns utmärkta arbetsteam består av en sjukskötare, en socionom, närvårdare och en enhetschef. Vår styrka är intensivt teamarbete, mångsidig kompetens, empati och förtroende. I vår arbetsgemenskap får alla chansen att förverkliga sin potential.

Vi investerar i regelbunden yrkesutbildning för våra anställda, till exempel har varje anställd möjlighet att delta i en utbildning om återhämtningsorientering. Vi använder de kunskaper och färdigheter som vi fått under utbildningarna i vårt dagliga arbete till förmån för våra klienter. Vi arbetar återhämtningsorienterat och med ett starkt rehabiliterande förhållningssätt.

Quote

''Jag har trivts på Castren på grund av det mycket intressanta arbetet och de underbara klienterna jag får arbeta med. Kollegor, stöd och uppmuntran från chefen.''

Devider

Liisa Handledare på Castrén