Hyppää sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyö antaa tekijälleen paljon: omaa luovuutta saa hyödyntää monipuolisesti ja asukkaat ovat työn suola

21.2.2023
Sanna ja Merja ovat molemmat työskennelleet pitkään mielenterveyskuntoutujien parissa. Mielenterveystyö vei molemmat mennessään jo vuosia sitten. Näiden vuosien aikana ohjaajien ja asukkaiden välille on ehtinyt rakentumaan syvä luottamus.

Jaa

Pietarsaarelainen Attendo Castrén vietti loppuvuodesta 15-vuotissyntymäpäiväänsä. Castrénin syntymäpäiviä juhlittiin tietysti kakun kera ja asukkaille järjestettiin erityistä syntymäpäiväohjelmaa. Säännölliset aktiviteetit ja yhteinen tekeminen ovatkin tärkeä osa Castrénin arkea. Talo on avattu vuonna 2007 ja se tarjoaa mielenterveyskuntoutusta ja päivätoimintaa 22 asukkaalle sekä kotikuntoutusta omissa asunnoissaan asuville.

Merja ja Sanna ovat molemmat työskennelleet Castrénissa pitkään ja tuntevat talon kuin omat taskunsa. Merja on valmistunut mielenterveyshoitajaksi ja työskennellyt sairaalamaailmassa ennen siirtymistään yksityiselle hoivapuolelle. Hän on kerryttänyt kokemusta niin kehitysvammaisten parissa kuin psykiatrisessa hoivakodissa. Aiemmalta koulutukseltaan Merja on kudonnan artesaani. Töitä ei kuitenkaan alalta tuntunut löytyvän, joten kun mielenterveyshoitajalinjalle haettiin opiskelijoita, Merja päätti lähteä kokeilemaan alaa, joka oli ollut hänelle alun perin lähes ehdoton ei.

– Ajattelin aiemmin, että hoitotyöhön en missään nimessä lähde, nimittäin sellaiseen kliiniseen hoitotyöhön. Mielenterveyspuoli kuitenkin kiinnosti. Niin sitten hain ja tällä tiellä sitä sitten ollaan, Merja kertoo.

Myös Sannan urapolku on vienyt lopulta mielenterveystyöhön. Sanna valmistui lähihoitajaksi vuonna 2002 ja valmistumisen jälkeen hän teki sijaisuuksia ikäihmisten ja kehitysvammaisten parissa sekä kotihoidossa. Hän on opinnoissaan aiemmin suuntautunut lasten ja nuorten huolenpitoon, mutta mielenkiinto mielenterveyspuolelle on aina vetänyt puoleensa. Kun Castréniin haettiin työntekijöitä, kiinnostus vakinaisesta työpaikasta mielenterveyskuntoutujien parissa heräsi kunnolla.

– Ja tässä sitä nyt on oltu jonkin aikaa, naurahtavat Sanna ja Merja yhteen ääneen.

Attendo Castrénin työntekijät pihalla

Kuva: Attendo Castrénissa työporukassa yhteinen huumori yhdistää. 
Kodin arkea ja juhlaa jaetaan aktiviisesti Instagramissa: @attendocastren

Somen kautta työtä näkyvämmäksi

Työ mielenterveyspuolella on antanut pitkän uran tehneille konkareille paljon. Kun ikäihmisten hoivaa koetteli hoivakriisi vuonna 2019, samat ongelmat eivät niinkään heijastuneet mielenterveys- ja päihdetyöhön. Merja toimii työnsä ohessa luottamusmiehenä ja käy paljon koulutuksissa, jossa tapaa muiden organisaatioiden työntekijöitä. Tapaamisissa on noussut ylpeys omaa työnantajaa kohtaan. Tapaamiset ovat antaneet perspektiiviä omaan työhön ja Attendoon työnantajana.

– Epäkohdista puhuttaessa on ollut hienoa todeta, että omassa työpaikassa tällaisia ongelmia ei ole, Merja sanoo.

Myös Sanna on viihtynyt Attendolla hyvin. Toki ulkopuolisten tietämättömyys Castrénin toiminnasta tai ylipäätään mielenterveys- ja päihdetyöstä näkyy jonkin verran arjessa. Pietarsaaren kaltaisella pienellä paikkakunnalla ei läheskään kaikilla ole tietoa siitä, mitä Attendo tekee, tai millaista työ mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa todellisuudessa on. Sanna ja Merja toivoisivatkin enemmän näkyvyyttä Castrénille ja omalle työnkuvalleen. Sosiaalinen media on ollut yksi merkittävä keino nostaa Castrénia ihmisten tietoisuuteen. Castrénin Instagram-tilille päivitetään somepäivittäjien toimesta aktiivisesti kodin elämää.

”Pienilläkin asioilla on suuri merkitys”

Castrénissa asukaskunta koostuu pääasiassa ruotsinkielisistä asukkaista. Työntekijöistä suuriosa puhuu sujuvasti sekä suomea että ruotsia, mutta myös heikommalla ruotsin kielen taidolla pärjää vallan hyvin. Työntekijöitä Castrénissa on myös naapurikunnista, eli työyhteisö ei koostu ainoastaan paikallisista pietarsaarelaisista.

Sanna ja Merja ovat yhtä mieltä siitä, että hyvä työyhteisö on yksi tärkeimmistä voimavaroista. Castrénin työyhteisöä on hitsannut yhteen etenkin yhteinen huumori ja tunne siitä, että ollaan samalla aaltopituudella. Näin toisia on helppo ymmärtää.

– Meidän työyhteisö on sellainen energinen ja valmis kehittämään asioita – intoa riittää. Meillä on hyvä keskinäinen luottamus ja puhalletaan yhteen hiileen. Työkaveria autetaan aina, Sanna kehuu.

Jokaisessa Attendo-kodissa käydään ASKO-valmentajien johdolla ASKO- eli asiakaskokemuskeskusteluja. Tuoreimmat ASKO-keskustelukartat lanseerattiin viime syksynä ja tämän myötä Attendo-kodeissa on kiinnitetty entisestään huomiota kohtaamisten merkitykseen, palautteen antamiseen ja sen vastaanottamiseen. Myös Castrénissa työyhteisön keskinäiset ASKO-keskustelut ovat hyvässä vauhdissa ja keskusteluja uusien karttojen ympärillä on ehditty jo viritellä.

– Nämä ASKO-asiat ovat niin vakiintuneet meillä täällä, Merja sanoo.

Sanna yhtyy tähän ja jatkaa:

– Nämä kohtaamiset ja kaikki ovat meillä niin hallinnassa ja tulevat meiltä luontevasti.

Kohtaamisiin kiinnitetäänkin Castrénissa erityistä huomiota. Läheiset ovat asukkaiden ja työtovereiden rinnalla tärkeässä roolissa päivittäisissä kohtaamisissa. Tietoa jaetaan Attendo-kodista mielellään läheisille.

– Tärkeintä on, että esimerkiksi läheistä kohdatessa läheinen saa kertoa oman mielipiteensä ja asiansa. Me kuuntelemme häntä ja hänen toiveitaan. Vaikka vain ovenraossa ohimennen voi kysyä, mitä kuuluu ja vaihtaa kuulumisia puolin ja toisin, Merja kuvailee.

Kiireettömyys nousee yhdeksi onnistuneen kohtaamisen kulmakiviksi Castrénissa. Vaikka kohtaaminen olisi vain se pieni hetki ovenraossa, pienilläkin asioilla on suuri merkitys, Sanna muistuttaa.

Työntekijät ASKO-karttakeskustelujen äärellä

Kuva: Jokaisessa Attendo-kodissa käydään asiakaskokemukseen perustuvia 
ASKO-karttakeskusteluja. Uusimmilla keskustelukartoilla tärkeässä osassa
ovat myös Attendon eettiset ohjeet. Kuvassa Castrénin työntekijät tutkivat
eettisten ohjeiden pohjalta tehtyä Attendon kulttuurin kivijalka-piirroskuvaa.

Jokainen asukas huomioidaan yksilönä

Sanna on toiminut Castrénin virikevastaavana nyt useamman vuoden. Hän ja hänen työparinsa suunnittelevat yhdessä asukkaille säännöllisesti erilaisia aktiviteetteja ja tekemistä. Etenkin yhteiset retket, vaikkapa luontoon makkaraa grillaamaan, ovat asukkaiden keskuudessa odotettuja.

Castrénin asukkaat ovat fyysisesti hyvin erilaisessa kunnossa. Kuitenkin aina tuolijumpasta lähtien yhteiset aktiviteetit suunnitellaan ja toteutetaan kunkin toimintakyky huomioiden. Viikoittain vietetään omaohjaajahetkiä, jossa asukas ja omaohjaaja saavat viettää kahdenkeskistä aikaa. Aina ohjelman ei tarvitse näissä hetkissä olla erikoista, välillä voidaan vain keskustella ja suunnitella vaikkapa tulevaa yhteistä shoppailureissua. Omaohjaajahetkissä lähdetään aina siitä, että asukas saa tuoda toiveensa kuuluviin. Omaohjaajahetket ovat asukkaille erityisen tärkeitä myös siksi, että näissä hetkissä ohjaaja on läsnä vain ja ainoastaan hänelle.

–  Asukas saa huomion siinä niin, että siinä ole ketään muuta. Tuntee itsensä tärkeäksi ja että juuri hänet huomioidaan nyt, Merja sanoo.

Yhteinen luottamus asukkaan ja ohjaajan välille syntyykin juuri näissä hetkissä. Etenkin mielenterveys- ja päihdetyössä luottamuksen rakentaminen voi ottaa aikaa, mutta kantaa lopulta toivottua hedelmää.

– Kyllä se luottamus on asukkaille tärkeää, kun on vuosiakin saman ohjaajan kanssa. Tuntuu, että on tosi tärkeä näille omille asukkaille, Sanna kiteyttää.

Mielenterveys- ja päihdetyö tarjoaa monipuolisen työnkuvan

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille säännöllinen päivärytmi arjessa on avainasemassa. Perusasiat, kuten ruokailu- ja lääkeajat, luovat päiviin tietyn rytmin. Näiden lisäksi asukkailla voi olla esimerkiksi hammaslääkärikäyntejä tai siivous- ja pyykkivuoroja, joiden mukaan päivät rakennetaan.

Attendo Castrénissa toimii lisäksi oma päivätoiminnanohjaaja. Hän vetää asukkaille sovittuja ryhmiä tiettyinä päivinä ja pitää huolta asukkaiden säännöllisistä ohjatuista aktiviteeteista.

– Meillä on kokkiryhmää, leivontaryhmää, sosiaalista yhdessäolon ryhmää, luontoryhmää. Kuntosalilla asukkaat myös käyvät päivätoiminnanohjaajan kanssa, Sanna luettelee.

Työntekijöitä pöydän ääressä askartelemassa

Kuva: Attendo Castrénissa tehdään yhdessä paljon. Kodissa käy viikoittain päivätoiminnan
ohjaaja vetämässä asukkaille esimerkiksi kokki- ja luontoryhmiä. Tämän lisäksi talon omat
virikevastaavat ideoivat asukkaille yhteistä ohjelmaa ja tekemistä.

Työ mielenterveys- ja päihdepuolella on sekä Sannasta ja Merjasta monipuolista ja vaihtelevaa. Siinä ehkä salaisuus, miksi molemmat ovat viihtyneet alalla niin pitkään.

– Mielenterveys- ja päihdetyö on monipuolista ja itseään voi toteuttaa vaikka millä tavalla. Tavallaan tuoda ne omat kiinnostuksen kohteet yksikköön. Emme vain ole täällä talon sisällä ja tee näitä tavallisia hoidollisia töitä, vaan järjestämme paljon yhteistä tekemistä ja pyrimme viemään asukkaita paljon myös talon ulkopuolelle. Työ ei ole lainkaan yksitoikkoista, Sanna kuvaa.

Sanna on päässyt myös kouluttamaan itseään työn ohessa, kun Sataedun kautta tarjoutui mahdollisuus suorittaa oppisopimuksella mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto. Tuore tutkinto on tarjonnut lisää mielekkyyttä omaan työntekoon. Lisäksi kaikki Attendon mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät saavat toipumisorientaatiokoulutuksen, joka on koettu myös Castrénissa antoisaksi.

Entäpä mikä sitten on parasta ja palkitsevinta juuri mielenterveys- ja päihdetyössä?

– Hyvä vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja se, kun ovat kiitollisia pienistäkin asioista. Tulee onnistuminen itsellekin, että tein oikein. Tietysti myös hyvät työkaverit, Merja sanoo hymyillen.

Sanna on samaa mieltä:

– Kyllä se on hyvät työkaverit ja asukkaat. Asukkaat tulevat iloiseksi jo siitä, kun tulemme töihin ja se on ihana huomata.

 

Lue myös:
Asukas mukaan työhaastatteluun - toipumisorientaatiossa asukas ja työntekijä ovat tasa-arvoisia

"Toivo on loppuelämän ensimmäinen päivä" - Mielenterveysviikko herätti paljon ajatuksia Attendo-kotien asukkaissa

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien oma festari Satakunnassa