Hyppää sisältöön

Attendo Terapia Oulu

Ammattitaitoiset ja yksilölliset fysioterapiapalvelut sekä toimintaterapiapalvelut toimitiloissamme Linnanmaalla Teknologiakylässä sekä kotikäyntinä Oulussa ja Oulun lähialueilla elämäsi kaikissa vaiheissa. Tervetuloa!

Yhteystiedot

Unit contact image

Osoite

 • Teknologiantie 14B

 • 90590 Oulu

 • Pohjois-Pohjanmaa

 • Kartta

Tietoja

 • Erikoisosaaminen - Fysioterapia, Toimintaterapia, Faskiakäsittelyt, Hieronta

  Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä Pohteen ostopalveluiden palveluntuottaja. Meillä voit maksaa palvelut myös ePassin hyvinvointiedulla.

Palvelumme - Terapia Oulu

Fysioterapia

Oulun toimipiste ja kotikäynnit Oulun seudulla

Lue lisää fysioterapiapalveluistamme

Toimintaterapia

Oulun toimipiste ja kotikäynnit Oulun seudulla

Lue lisää toimintaterapiapalveluistamme

Faskiakäsittelyt

Oulun toimipiste ja kotikäynnit Oulun seudulla

Lue lisää faskiakäsittelystä

Koulutuspalvelut

Ergonomiakortti- koulutukset Oulussa ja Oulun seudulla

Lue lisää koulutuspalveluistamme

Yhdessä eteenpäin

Terapiapalveluiden asiakkaana sinulle tarjotaan asiakaslähtöistä ja laadukasta osaamista. Täällä asiakas ja hänen lähipiirinsä otetaan tiiviisti mukaan luottamukselliseen yhteistyöhön kohti toimivampaa arkea. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan terapiasuhteen alussa yksilöllinen terapiasuunnitelma, joka perustuu asiakkaan omaan motivaatioon, kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin. Terapiassa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne sekä toimintaympäristö. Terapeutti ja asiakas työskentelevät yhteistyössä, jonka tavoitteena on yhteisesti laadittujen tavoitteiden saavuttaminen ja sujuvampi arki. 

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Terapiapalveluiden sopimuskumppaneita ovat Kela sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. Asiakkaaksi voi tulla myös vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai itsemaksavana asiakkaana. Hyväksymme ePassin hyvinvointiedun maksutapana.

Voit varata meille ajan nettiajanvarauksemme kautta tai tiedustella vapaita paikkoja ja lisätietoja palveluistamme suoraan terapeuteilta. Terapeuttien yhteystiedot löytyvät sivun alta.

 

Viihtyisät tilat, osaavat ammattilaiset

Avarat ja kotoisat vastaanottotilamme sijaitsevat Oulun Linnanmaan Teknologiakylässä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Pihassamme on ilmaista pysäköintitilaa. Tiloissamme on huomioitu esteettömyys ja hyödynnämme palveluissamme monipuolisesti erilaisia kuntoutusvälineitä ja -menetelmiä osana terapian toteutusta. Terapia voidaan toteuttaa joko vastaanottotiloissamme tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä Oulussa ja sen lähialueilla.  

Attendo Terapia Oulun laillistetut, ammattitaitoiset terapeutit vastaavat kuntoutujan terapian suunnittelusta ja toteutuksesta. Henkilökunnan ammattitaidosta pidetään huolta lisä- ja täydennyskoulutusten avulla. Työtämme ohjaa Kelan avoterapiastandardi. 

Fysioterapeutit

Heidi Jaakola

Fysioterapeutti

Heidi Jaakola

 • heidi.jaakola@attendo.fi
 • 041 731 2970
 • Kielitaito: Suomi, Englanti

  Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2017 ja valmistun psykofyysiseksi fysioterapeutiksi kesällä 2024.

  Olen työskennellyt monipuolisesti eri asiakasryhmien parissa. Tuki-ja liikuntaelinvaivojen kuntoutus sekä mielenterveyttä tukevat fysioterapian menetelmät ovat erityisesti mielenkiinnonkohteitani. Teen myös Xcryo-huippukylmähoitoja.

  Voit tulla vastaanotolle tai teen myös kotikäyntejä Oulun alueella.

  Nettiajanvarauskalenterini

Lauri Dahl

Fysioterapeutti

Lauri Dahl

 • lauri.dahl@attendo.fi
 • 041 730 9142
 • Olen valmistunut fysioterapeutiksi OAMK:sta keväällä 2014. Minulla on kokemusta työikäisten, ikääntyneiden ja neurologisten asiakkaiden kanssa työskentelystä. Erikoisosaamista minulta löytyy tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen (McKenzie Credential Exam, Faskiamanipulaatio Stecco level 1).

  Nettiajanvarauskalenterini

Jonne Perätalo

Fysioterapeutti

Jonne Perätalo

 • jonne.peratalo@attendo.fi
 • 044 710 4225
 • Valmistuin Kemin AMK:sta 2011 fysioterapeutiksi. Työkokemusta minulle on kertynyt neurologistensekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden parissa työskentelystä sekä ikääntyneiden fysioterapiasta. Apuvälineosaamista minulla on aiemmista työnkuvistani sairaalan ja kotihoidon fysioterapeuttina. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on kivusta kärsivien asiakkaiden kanssa työskentely, johon olen täydennyskouluttautunut DTP -kursseilla. Pyrin työssäni tavoitteellisuuteen asiakasta kuunnellen.

Essi Soisalo

Fysioterapeutti

Essi Soisalo

 • essi.soisalo@attendo.fi
 • 0417309118
 • Työskentelen aktiivisesti sekä geriatrisen, että mielenterveys- ja päihdepuolen asiakaskunnan parissa niin yksilö- kuin ryhmämuotoista terapiaa toteuttaen. Hyödynnän työssäni NADA- akupunktiota ja matkassani kulkee säännöllisesti iloinen portugalinvesikoira, jonka kohtaaminen on usein todella merkityksellistä.

  Olen valmistunut fysioterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulusta syksyllä 2022.

Teemu Kipinä

Vastaava terapeutti

Teemu Kipinä

 • teemu.kipina@attendo.fi
 • 044 748 0275
 • Kielitaito: Suomi, Englanti

  Valmistuin fysioterapeutiksi OAMK:sta 2013 ja olen huolehtinut oululaisten hyvinvoinnista kohta kymmenen vuoden ajan. Olen erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutukseen ja minulla on tule-sairauksissa suoravastaanottopätevyys. Asiakaskokemusta minulle on kertynyt monipuolisesti eri ikäisistä ihmisistä. Olen toiminut Attendo Terapia Oulun yksikön esihenkilönä vuodesta 2021 alkaen ja kuntoutuksen asiantuntijana (Yamk) kesästä 2022 lähtien.

Katriina Karhumaa

Fysioterapeutti

Katriina Karhumaa

 • katriina.karhumaa@attendo.fi
 • 041 732 2416
 • Geriatrinen fysioterapia

  Hei, olen Lapin AMK:sta jouluna 2022 valmistunut fysioterapeutti. Työskentelen tällä hetkellä pääasiassa ikääntyneiden, muistisairaiden sekä vammautuneiden henkilöiden parissa, jotka tarvitsevat arjessaan eritasoista apua ja tukea. Minulle tärkeintä työssäni on asiakkaiden aito, kiireetön kohtaaminen. Fysioterapeuttina pyrin ylläpitämään ja kehittämään asiakkaideni voimavaroja ja omatoimisuutta arjessa, asiakkaita kuunnellen. Haluan kehittää osaamistani koko ajan paremmaksi ja tavoitteenani on tarjota asiakkailleni yksilöllistä, nykytietoon perustuvaa fysioterapiaa.

Aino Juntunen

Fysioterapeutti

Aino Juntunen

Anna Rehu

Fysioterapeutti

Anna Rehu

Toimintaterapeutit

Tiia-Lotta Saraste

Toimintaterapeutti

Tiia-Lotta Saraste

 • tiia-lotta.saraste@attendo.fi
 • 044 4941758
 • Toimintaterapeutiksi olen valmistunut Oulun AMK:sta 2011. Olen työskennellyt aiemmin arviointi- ja terapiatyössä lasten, nuorten ja aikuisneurologisten asiakkaiden parissa. Nykyään työni on antoisaa terapiatyötä lasten, nuorten ja heidän perheiden kanssa. Erityisosaamisena minulla on lasten ja nuorten neuropsykiatrinen kuntoutus sekä tunne- ja sosiaalisten taitojen kuntoutus. Olen työskennellyt pitkään myös lasten visuaalisen hahmottamisen, visuomotoriikan ja hieno- ja karkeamotoriikan pulmien kuntoutuksen parissa.
  Työssäni korostuu asiakkaan lämmin kohtaaminen, perhekeskeisyys ja moniammatillisuutta arvostava työskentelyote. Tehdään yhdessä arjesta toimivampaa!

Pauliina Flink (äitiysvapaalla)

Toimintaterapeutti

Pauliina Flink (äitiysvapaalla)

 • pauliina.flink@attendo.fi
 • 044 366 3845
 • Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2021. Työskentelen nyt pääasiassa lasten ja nuorten toimintaterapian parissa. Opintojen loppuvaiheessa olen työskennellyt aikuis- ja lapsineurologisten asiakkaiden arvioinnin parissa, mistä monipuolista osaamista on jo ehtinyt kertyä. Haluan työssäni toimia asiakkaideni ja heidän lähiverkostojensa kanssa tiiviissä ja toimivassa yhteistyössä ja luoda asiakkaalle terapiasta asiakaslähtöisesti mieluisaa.

Eeva Männistö

Toimintaterapeutti

Eeva Männistö

 • eeva.mannisto@attendo.fi
 • 044 771 0656
 • Kielitaito: Suomi, Englanti

  Olen Eeva Männistö ja valmistuin toimintatereputiksi Oulun ammattikorkeakoulusta keväällä 2017. Heti valmistumiseni jälkeen pääsin töihin Attendolle, jossa olen ehtinyt kerryttää jo monipuolista työkokemusta sekä lasten että aikuisten parissa. Minulla on kokemusta erityisesti oppimisvaikeuksien, keskittymishäiriöiden ja tunnetaitojen kuntouttamisessa sekä aikuisneurologiasta. Olen lisäkouluttautunut hahmotushäiriöiden ja neuropsykiatristen oirekuvien kuntoutukseen ja käynyt Strukturoidun sensomotoristen valmiuksien havainnointi -koulutuksen. Työni tärkeimpänä lähtökohtana on kohdata jokainen asiakas yksilöllisesti hänen omassa ympäristössään.

Anni Isomursu

Toimintaterapeutti

Anni Isomursu

 • anni.isomursu@attendo.fi
 • 041 7320112
 • Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2022. Attendolla olen työskennellyt syksystä 2022 lähtien ja heti valmistuttuani jäin töihin mukavaan työympäristöön. Työskentelen pääsääntöisesti lasten- ja nuorten toimintaterapian parissa, mutta minulla on myös kokemusta ikäihmisten ryhmätoiminnasta. Toimintaterapiassa minulle on tärkeää turvallisen ja luottamuksellisen terapiasuhteen luominen sekä se, että asiakas saa olla aidosti oma itsensä ja hän tulee kuulluksi ja nähdyksi sellaisena kuin on. Työssäni huomioin asiakkaan vahvuuksia ja haluan mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia. Koen, että toimintaterapiassa yhteistyö asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö on erityisen tärkeää ja pyrin huomioimaan tämän terapian toteutuksessa mahdollisimman hyvin, jotta terapia vastaisi arjen toiveisiin ja tavoitteisiin.

Kaisa Karppinen

Toimintaterapeutti

Kaisa Karppinen

 • kaisa.karppinen@attendo.fi
 • 041 732 5378
 • Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulusta syksyllä 2023 ja Terapiapalveluilla olen aloittanut työt tammikuussa 2024. Asiakkaitani ovat tällä hetkellä pääosin lapset ja nuoret. Aikaisemmalta koulutukseltani olen Sosionomi (AMK) ja olen toiminut varhaiskasvatuksen opettajana lähes kymmenen vuoden ajan, joten lasten ja perheiden arjessa työskentely on minulle tuttua ja lähellä sydäntä. Työssäni toimintaterapeuttina haluan huomioida ja hyödyntää asiakkaan yksilölliset mielenkiinnonkohteet tavoitteita kohti työskentelyssä. Minulle on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaan arkiympäristön kanssa ja löytää asiakkaan kanssa yhdessä arjen vahvuuksia ja voimavaroja. Lisäkoulutusta olen saanut tunne- ja vireystason itsesäätelyn taitoihin keskittyvään Zones of Regulation -menetelmään.

Seuraa meitä somessa

Attendo Terapia Oulua ja yksikön tapahtumia voit seurata myös Instagramissa!

Klikkaa tästä meidän Instagramiin

Lue blogiamme

Attendo Terapia Oulun kesälomakausi 2024

Kesä ja sen myötä lomakausi on taas täällä!

13.6.2024

Työskentely ergonomian kolme A:ta

Lue ergokorttikouluttajamme Heidi Vessarin teksti ergonomiasta. Heidi kertoo ergonomian kolme tärkeää A:ta, sillä työskentelyergonomian tärkeys tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyssä on isossa roolissa. Jos emme kiinnitä huomiota työskentelyasentoihimme, niin päivittäin työssä toistuvat raskaat ja virheelliset liikemallit kuormittavat kehoamme.

9.11.2023

Kotitalousvähennys fysioterapiaan ja toimintaterapiaan vuonna 2024

Fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluiden itsemaksaville asiakkaille on tiedossa hyviä uutisia vuoden 2024 alusta. Hallitus laajentaa kyseiset kuntoutusmuodot kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvaksi. Ensi vuodesta eteenpäin ostetut fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluina ostettu kotikuntoutus voidaan näin ollen vähentää verotuksessa.

12.10.2023

Attendo Terapia Oulu Seniorimessuilla Oulussa 16.-17.9.2023

Mietityttääkö oma tai läheisesti kotona pärjääminen toimintakyvyn näkökulmasta? Attendo Terapia Oulun tiimin fysioterapeutit esittelevät fysioterapiapalveluitamme syksyn 2023 Seniorimessuilla Ouluhallissa 16.9.-17.9. Tule kuulemaan lisää kotiin tarjottavista kotikuntoutuspalveluistamme ja testaamaan kotona pärjäämiseen tarvittavia taitoja. Lämpimästi tervetuloa esittelypisteellemme osastonro 8.

14.8.2023

X°CRYO™- huippukylmähoitojen asiakaspäivät

Järjestämme X°CRYO™- huippukylmähoidon asiakaspäivät Oulun toimipisteellämme 29.9.2023 klo 11- 15 osoitteessa Teknologiantie 14B. Tule rohkeasti tutustumaan huippukylmähoitoon ja toteamaan sen lääkkeetön vaikutus vaivaasi. Asiakaspäivän koehoidot ovat maksuttomia ja ajanvaraus päivään on nyt auki nettiajanvarauksessamme.

11.8.2023

Kesälomakausi tulossa päätökseen

Aktiivisimmat lomakuukaudet ovat kääntyneet jo kohti syksyn odotusta. Lomaltapalaajia on ollut sekä fysioterapia- että toimintaterapiapuolelle. Kuntoutuspalveluita jatketaan pian siis täysin normaalilla aikataululla ja henkilökuntavahvuudella. Kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla suoraan yhteydessä yksikön esihenkilöön Teemu Kipinään 0447480275. Kuulemiin ja mukavaa loppukesää!

3.8.2023

Löydä meille