Hyppää sisältöön

ASKO-valmentajien päivä Oulussa

27.4.2022
ASKO- eli asiakaskokemusvalmennus on osa Attendon muutosmatkaa. ASKO-valmentajien koulutuspäiviä järjestettiin eri puolilla Suomea keväällä 2022. Oulun valmennuspäivässä testattiin uusia keskustelukarttoja, käytiin merkityksellisiä keskusteluja ja vaihdettiin kokemuksia ammattilaisten kesken.

Jaa

Attendo lanseerasi ASKO- eli asiakaskokemusvalmennuksen vuonna 2021 osana muutosmatkaa kohti entistä parempia kohtaamisia. Oli tärkeää yhdessä keskustellen pohtia miten kohtaamme asiakkaan? Entä läheisen tai työkaverin? Miten näitä kohtaamisia voisi parantaa ja miten olla paremmin läsnä kohtaamisissa, myös kiireen keskellä?

Jokaisesta Attendo-kodista on ilmoittautunut vapaaehtoinen henkilö ASKO-valmentajaksi, jonka jälkeen hän on osallistunut ASKO-valmentajien koulutuksiin. ASKO-valmentajan tehtävä on tärkeä: hän varmistaa, että Attendo-kodeissa käydään kohtaamis- ja palautetaitoihin keskittyvät ASKO-karttakeskustelut.

asko-valmentajien-paiva-oulussa2022_kartat.jpeg

ASKO-karttakeskusteluja käydään jokaisessa Attendo-kodissa. Tämä tarkoittaa sitä, että 14 500 attendolaista pohtii tiimeissään mistä hyvä kohtaaminen muodostuu. He kehittävät omia palautetaitojaan ja pohtivat yhdessä miten jokainen voi itse omilla teoillaan ja käytöksellään vaikuttaa työpaikan hyvään työilmapiiriin. ASKO-valmentaja on viestinviejä, joka antaa työkavereilleen työkalut parempaan työilmapiiriin ja avoimeen keskustelukulttuuriin, mutta on jokaisen omalla vastuulla ottaa nämä taidot käyttöön arjessa.

Uudet ASKO-keskustelukartat testissä

Keväällä 2022 Ouluun saapui 100 ASKO-valmentajaa. Aamu starttasi kertauksella siitä, missä ollaan ASKO-valmennuksien suhteen ja missä aikataulussa valmennuksien kanssa edetään tänä vuonna. Attendon asiakaskokemus-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Susanna Paloheimo ja asiakaskokemuksen asiantuntija Minna Linna johdattelivat osallistujia päivän teemoihin.

Valmennuksessa käytiin läpi ASKOn kulmakivet, eli  hyvä kohtaaminen, 100% vastuu ja palautetaidot. Valmentajille esiteltiin myös uudet keskustelukartat, ja käytiin läpi kartoissa mukana olevat teemat.

asko-valmentajien-paiva-oulussa2022_karttakeskustelu.jpeg

Uusien keskustelukarttojen kehittämisessä oltiin kuultu ASKO-valmentajien palautteita. Keskustelukartasta on tehty tiivimpi, jotta keskustelut ehdittäisiin käydä lyhyemmässä ajassa läpi. Moni ASKO-valmentaja oli toivonut helpommin aikataulutettavaa kokonaisuutta, sillä välillä työkaverien organisointi saman pöydän ääreen pitkäksi aikaa oli osoittautunut hankalaksi. Nyt kartalle on valittu hieman vähemmän tehtäviä, jotta aikataulutus olisi helpompaa. Kartasta on tehty toiveiden perusteella myös aiempaa pienempi, jotta sitä olisi näppärämpi käsitellä.

Nostetaan kissa pöydälle

Uusi keskustelukartta sisältää Attendon eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet ovat 10 periaatetta, jotka ovat syntyneet Attendon arvojen ja kulttuurin ohjaamana. Periaatteet ovat arjen ohjenuoria jokaiselle attendolaiselle. Uudessa keskustelukartassa käydään keskustellen läpi myös Attendon arvolupaukset asiakkaille, työntekijöille, läheisille ja tilaajille.

Palautetaidot ovat ASKO-valmennuksissa tärkeässä roolissa. Hyvät palautetaidot tekevät työpaikan keskustelukulttuurista avoimen ja lisäävät työssä viihtymistä. Palautetaidoilla tarkoitetaan sekä kiittävän että korjaavan palautteen antamista ja vastaanottamista. Hankalien asioiden esilletuomiseksi ASKO-keskusteluissa nostetaan jatkossa kissa pöydälle. Kyseessä on ihan oikea pehmokissa, jonka tarkoitus on auttaa avoimuuden lisäämisessä. Kissan ei ole pakko olla pöydällä vain vaikeiden keskusteluiden aikana, vaan se voi myös kehrätä ja välittää kiittävää palautetta.

asko-valmentajien-paiva-oulussa2022_kissa.jpeg

Valmennuspäivän aikana ASKO-valmentajat kävivät pienryhmissä uuden keskustelukartan tehtäviä läpi. Pienryhmissä oli ihmisiä eri Attendo-kodeista ja eri asiakasryhmien parista. Kokemuksia jaettiin avoimesti ja samalla koulutuspäivän aikana päästiin tutustumaan työkavereihin. Moni osallistuja kiitteli erityisesti sitä, että päästiin yhdessä keskustelemaan livenä, sillä aiemmat valmennukset pidettiin koronarajoitusten takia etäyhteyksin.

Kokemuksia Attendon ASKO-valmennuksesta

–Olen toiminut ASKO-valmentajana reilun vuoden verran. Ensimmäinen valmennus oli Teamsissa, tämä live-valmennus on paljon parempi. ASKO-keskustelut on otettu Attendo Kaarnassa todella hyvin vastaan ja niissä on noussut esille paljon tärkeitä asioita. Tämä uusi keskustelukartta on hyvää jatkumoa edelliselle, ilahduin varsinkin siitä, että palautteen antaminen on näkyvässä osassa. Olemme omassa työyhteisössämme keskustelleet paljon palautteen antamisesta ja täältä saan hyviä eväitä niihin keskusteluihin. Erityisesti mieleeni jäi se, että kiittävä palaute voi olla ihan pienikin! Voin kiittää työkaveria päivästä, tai kehua jotain hänen henkilökohtaista ominaisuuttaan.
Attendo Kaarnan ASKO-valmentaja Elina.

– Olen uusi ASKO-valmentaja ja ensimmäistä kertaa valmennuksessa. Täällä käydyt aiheet ovat tärkeitä ja mielestäni niihin pitäisikin pureutua työpaikalla enemmän. Meillä puhutaan näistä aiheista jo paljon työpaikalla, joten toivon että työkaverit ottavat keskustelut hyvin vastaan. Live-koulutuksessa on ollut mukava tavata monia erilaisia ihmisiä ja päästä vaihtamaan kokemuksia. Päivä on ollut mielenkiintoinen.
Attendo Kuusimäen ASKO-valmentaja Nea.

– Avoin keskustelukulttuuri on sellaista mistä itse tykkään. Meillä on Pekkalassa hyvä työporukka, jonka kanssa voi käydä avointa keskustelua. Jokainen meistä tarvitsee rakentavaa palautetta ja tämä ASKO-valmennus on siihen todella hyvä työkalu. Tykkäsin itse todella paljon. Olemme käyneet Pekkalassa yhden karttakeskustelun, sillä olen uusi ASKO-valmentaja. Tämä valmennus avasi taas hieman enemmän sitä, mitä ASKO on. Ala tarvitsee tällaista, sillä avoin keskustelukulttuuri auttaa kehittämään työyhteisöä ja voi vetää sitten porukkaa töihin. Puskaradio on kaikista tehokkain tiedotusväline. Jos puskaradion kautta tulee hyvää sanomaa, se kaikuu yleensä sekä omalle väelle että muillekin.
Attendo Pekkalan ASKO-valmentaja Henri.

asko-valmentajien-paiva-oulussa2022_koko porukka.jpeg

Mikä on Attendon ASKO-valmennus?

  • Attendon oma asiakaskokemusvalmennus, jossa keskustellaan asiakaskokemuksesta, hyvästä kohtaamisesta, palautetaidoista ja 100 % vastuusta työpaikalla.
  • Pohjautuu Attendon Erinomaisen palvelun malliin ja arvovalmennuksiin.
  • ASKO-keskusteluja ja tehtäviä käydään läpi sekä Attendo-kodeissa, että myös Attendon palvelutoiminnoissa. Valmennus on tarkoitettu kaikille attendolaisille.
  • ASKO-karttakeskustelut ja -kvartaalikeskustelut ovat kaikille attendolaisille käytännönläheinen työkalu muutosmatkamme toteuttamisessa.

Lue myös:
Tukea kohtaamisiin ASKO-valmennuksesta ja kinestetiikasta
Muutosblogi: Näin muutosmatkamme etenee
Hyvä tiimihenki alkaa pienistä kohtaamisista