Hyppää sisältöön

Ergonomiakoulutus tähtää taitojen jakamisen kulttuuriin

13.9.2022
Työterveyslaitos kouluttaa syksyn aikana Attendon fysioterapeutteja Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kouluttajiksi. Koulutuksilla on vahva linkki Attendon muutosmatkaan ja kulttuurimuutokseen. Terapiapalvelut luovat kouluttajaverkoston myötä uuden toimintamallin hoiva-alan moniammatilliseen tiimitoimintaan.

Jaa

Työterveyslaitoksen koulutus antaa osallistujille keinoja jakaa ergonomiatietoa oman yksikkönsä hoitotyötä tekeville. 

– Attendon terapiapalveluiden ammattilaiset vahvistavat jo nyt kuntouttavan työotteen työtapoja Attendo-kodeissa.  Jatkossa teemme tätä systemaattisemmin ja pyrimme työkulttuurin muutokseen, kertoo Attendon terapiapalvelujen palvelupäällikkö Teemu Peuraniemi.

Hoiva- ja palvelukoteihin lisää työn mielekkyyttä ja onnistumisen kokemuksia

Peuraniemen mukaan osaamisen vahvistamisella on laajat vaikutukset. 

– Työntekijän näkökulmasta osaamisen syventäminen lisää työturvallisuutta, työssäjaksamista ja työn mielekkyyttä ja tuo onnistumisen kokemuksia, joka puolestaan tuo motivaatiota oman osaamisen kehittämiseen. Asukkaiden näkökulmasta turvallisuus ja hyvinvointi eli hoivan laatu vahvistuu. Nämä ovat merkittäviä hyötyjä työnantajalle. Myös suoraa säästöä syntyy, kun työterveyskulut alenevat, Peuraniemi kuvaa. 

Työterveyslaitoksen ergonomiakoulutus on hyvin käytännönläheinen koulutus, ja se tuo työntekijälle konkreettisia työkaluja arkeen.  

–  Tämä on tärkeää, mutta ennen kaikkea tavoitteenamme on syvempi ajattelutavan muutos asukkaan hyväksi. Meillä on haave, että jopa jokaisessa Attendo-kodissa työskentelisi useampi hoiva-alan ammattilainen, joka olisi suorittanut ergonomiakoulutuksen ja he toimisivat terapeutin johdolla työryhmänä, Peuraniemi sanoo. 

Attendon toiminnan ydin ovat kohtaamiset, joita koko henkilökunta harjoittelee ja parantaa jatkuvasti. Kohtaamiset tapahtuvat usein juuri arjen toimien ohessa: aamutoimia tehdessä, pesulle mentäessä ja niin edelleen. 

– Ergonomiaosaamisen vahvistaminen tukee näin ollen koko toimintamme perusideaa ja on osa muutosmatkaamme. Tämänkaltainen systemaattinen ja strateginen työkulttuurin kehittäminen tuo myös hoivakodin johtajille uutta näkökulmaa ja työkaluja hyvinvoivan ja laadukkaan hoitotyön johtamiseen, Peuraniemi sanoo. 

Työyhteisön sisäinen ergonomiakoulutus on iso etu 

Kouluttajakoulutuksessa osallistujat oppivat, millaisia ohjaukseen ja neuvontaan liittyviä seikkoja on hyvä huomioida, kun halutaan vahvistaa hoivatyöyhteisöjen ergonomiaosaamista.

– Monille fysioterapeuteille työkavereiden ergonomiaohjaus on kuulunut oman työn oheen jo ennenkin. Kouluttajakoulutus tähtää osallistujien pedagogisten taitojen syventämiseen, kertoo erikoistutkija Erja Sormunen Työterveyslaitoksesta. 

Sormusen mukaan työyhteisön sisäinen ergonomiakoulutus on organisaatiolle etu, sillä kouluttaja tietää entuudestaan oman yksikkönsä työkäytännöt. Kouluttajakoulutuksessa osallistujat pääsevät harjoittelemaan ja kokeilemaan siirto- ja avustustaitoja. Lähiopetuspäivät antavat mahdollisuuden asioiden kertaamiseen ja uusien oivallusten löytämiseen. 

– On tärkeää, että tulevat kouluttajat ryhmäytyvät koulutuksen aikana. Tällöin yhteydenpito ja yhteisten hyvien käytäntöjen jakaminen on jatkossa luontevaa, Erja Sormunen painottaa. 

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on hyväksytysti suoritettu Potilassiirtojen Ergonomiakortti® - peruskorttikoulutus. 

Lue myös:

Terapiapalvelut mukana muutosmatkalla asiakkaan, läheisen ja hoitohenkilökunnan tukena

Fysioterapeutti tuo aktiivisuutta arkeen