Hyppää sisältöön

Mitä on yhteisöllinen asuminen Attendo-kodissa?

28.5.2024
Ikäihmisten yhteisöllinen asuminen on herättänyt keskustelua viime aikoina. Kyseessä on ajankohtainen aihe, sillä väestö ikääntyy ja yhteiskunnan on löydettävä kestäviä ratkaisuja ikäihmisten asumisen ja hoivan järjestämiseen. Tässä artikkelissa kerromme mitä yhteisöllinen asuminen on ja minkälaista arki on kodissa?

Jaa

Yhteisöllinen asuminen on ihmislähtöistä ikäihmisten asumista, jossa korostuu sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen asukkaan tarpeista ja toiveista lähtöisin. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä toimintakykyä.  

Yhteisöllisen asumisen malli perustuu uudistettuun sosiaalihuoltolakiin, jossa asuminen ja palvelut ovat erillään. Käytännössä yhteisöllinen asuminen tarjoaa ikäihmiselle viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, jossa hän voi elää mahdollisimman itsenäisesti ja osallistua aktiivisesti yhteisön toimintaan. Asuminen tapahtuu vuokra-asunnossa esteettömässä yhteisöllisen asumisen talossa. Palvelut, kuten kotihoito ja tukipalvelut, tarjotaan erikseen, ja asukkailla on mahdollisuus osallistua yhteisölliseen toimintaan ja käyttää yhteisöllisiä tiloja.  

Kenelle yhteisöllinen asuminen sopii? 

Ikäihmisten yhteisölliseen asumiseen muuttaminen alkaa palvelutarpeen arvioinnilla, joka tehdään yhteistyössä paikallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Yhteisöllinen asuminen sopii ikäihmiselle, joka ei enää pärjää itsenäisesti kotona, mutta ei kuitenkaan tarvitse ympärivuorokautista huolenpitoa. Yhteisöllinen asuminen on kaivattu asumismuoto, jotta erityisesti turvattomuudesta ja yksinäisyydestä kärsivä kotihoidon asiakas kokisi elämänlaatunsa paremmaksi.   

Arjen hyvää toimintaa   

Attendolla yhteisöllisen asumisen konsepti tähtää asukkaan toimintakyvyn ja sosiaalisuuden ylläpitoon, uusien ratkaisujen sekä joustavan hoivan kautta. Yhteisöllisen asumisen konsepti rakentuu aina tunnistettujen tärkeiden hetkien pohjalle, mikä perustuu asukkaiden, läheisten ja henkilöstön haastatteluihin.  

Jokainen yhteisöllisen asumisen Attendo-koti onkin omanlainen ja toiminta syntyy asukkaidensa toiveiden ja kiinnostusten mukaan. Asukkaat ja heidän läheisensä ovat siis keskeisessä osassa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Päiviin voi kuulua esimerkiksi liikuntahetkiä, kulttuuria, leipomista tai käsitöitä. Kaikkea toimintaa ei tarvitse asukkaiden keksiä yhdessä vaan yhteisöllisessä asumisyhteisössä yhteisökoordinaattorilla on keskeinen rooli yhteisöllisen toiminnan mahdollistajana ja tukijana. Yhteisökoordinaattiorin kanssa muu hoitohenkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä tukeakseen asukkaiden toimijuutta ja yhteisöllisyyttä.  

Koti omilla kalusteilla, keskeisellä paikalla  

Attendolla on tavoitteena, että yhteisöllisen asumisen kodit sijaitsevat keskeisellä paikalla ja lähellä palveluja. Palveluiden läheisyys kannustaakin ikäihmistä omatoimiseen aktiivisuuteen. Asukkaiden asunnoista löytyy tavanomaiset huonekalut, mutta muilta osin asunnon voi sisustaa haluamallaan tavalla ja omalla tyylillään. Vastaavasti kodin yhteiset tilat luovat kohtaamisia. Näitä ovat esimerkiksi ruokailu -ja oleskelutilat sekä saunaosasto, jotka ovat asukkaiden yhteisessä käytössä.  

Yhteisöllinen asuminen Attendo-kodeissa tarjoaa ikäihmisille paitsi kodikkaan ja turvallisen ympäristön, myös mahdollisuuden osallistua aktiivisesti yhteisön toimintaan ja vaikuttaa omannäköisen elämän luomiseen.  

Tutustu Turussa sijaitsevaan Attendo-Riihivainioon, joka tarjoaa ikäihmisille yhteisöllistä asumista.