"Esihenkilöt kuuntelevat, toimivat ja puuttuvat epäkohtiin" – uusi johtamismalli saa kiitosta

20.6.2023
Työntekijät ovat kiittäneet johtamismallia, joka tuo esihenkilön tuen ja läsnäolon vahvasti hoivakodin päivittäiseen arkeen. Attendon uudessa johtamismallissa yli 50 asukkaan hoivakodeissa esihenkilövastuu jaetaan hoivakodin johtajien ja tiimiesihenkilöiden kesken.

Jaa

Jokainen työntekijä haluaa tulla kohdatuksi hyvin, kokea arvostusta ja päättää, mikä on itselle sopiva tapa toteuttaa oman työn yksityiskohdat. Esihenkilön tehtävänä on puolestaan kirkastaa työn tavoitteet, tukea niihin pääsemistä ja seurata rinnalla tavoitteisiin pääsyä. Attendolla tätä työtä on vahvistettu uudella johtamismallilla, jonka pilotit käynnistyivät vuosi sitten ja joka on nyt käytössä yli 50 asukkaan hoivakodeissa. 

Paula Kyyrä aloitti johtajana ikääntyneille tarkoitetussa Attendo Retonkihovissa uuden johtamismallin houkuttelemana kesällä 2022.  

Retonkihovilla on ollut alueella huono maine, ja johtajat ovat vaihtuneet usein. Minäkin olin aina ajatellut, ettei ikinä sinne. Lähdin tehtävään hullunrohkeana ja uteliaana. Minut otti vastaan ja auttoi aivan upea, yhteistyötä tekevä henkilökunta. En voi heitä kylliksi kehua. Olemme saaneet vuoden aikana aivan huikeasti aikaan, Paula Kyyrä kertoo. 

Läheisyhteistyötä ja itsenäisiä arjen päätöksiä

Paula sai ensi töikseen palkata rinnalleen kaksi tiimiesihenkilöä, Heidin ja Marikan. Tiimiesihenkilöjen työajasta puolet on esihenkilötyötä, johon voi kuulua esimerkiksi sairauspoissaolojen kuittaamista, vuorosuunnittelua ja esty-keskusteluja. Toinen puolikas on sairaanhoitajan työtä kuten esimerkiksi lääketilausten tekemistä. Marika ja Heidi kiittelevät erityisesti sitä, että Paula luottaa heihin ja antaa vastuuta. 

On ollut ihanaa, että meidän tekemiseen luotetaan. Että johtaja ajattelee, että me osataan ja selvitään, ja jos ei, niin kysytään neuvoa, Heidi sanoo. 

Pääsemme järjestelmiin kuten Mepcoon ja Woplaan, ja käymme Intrassa katsomassa, mitä on meneillään. Teemme itsenäisiä päätöksiä. Saamme myös tehdä virheitä ja oppia niistä. Paulalta voi aina varmistaa, että olen nyt tekemässä näin, meneeköhän nyt aivan oikein. Paula ei istu vieressä toteamassa, että äläs nyt sohlaa siinä, Heidi kuvaa.

Kuva: Tiimiesihenkilöt Marika ja Heidi sekä Attendo-kodin johtaja Paula Kyyrä (keskellä) 
jakavat esihenkilötyön vastuut Attendo Retonkihovissa.

Työntekijöiltä on tullut kiittävää palautta siitä, että esihenkilö on saatavilla siinä hetkessä, kun neuvoja kaivataan tai parannusehdotus nousee mieleen. 

Koska teemme myös sairaanhoitajan työtä, asukkaat ovat meille tuttuja ja pystymme neuvomaan käytännön asioissa. Työntekijät pyytävät meitä tueksi keskusteluihin asukkaan tai läheisen kanssa, Marika kertoo. 

Esihenkilötyö on myös usein erilaisten tietolomakkeiden täyttämistä, mikä työntekijöiden tekemänä olisi pois asukastyöstä. 

Esihenkilötyön vahvistuminen näkyy myös tuoreimmassa tyytyväisyyskyselyssä. Avoimien palautteiden mukaan ”esihenkilöt kuuntelevat, toimivat ja puuttuvat epäkohtiin", "esimiestyö on huippuluokkaa" ja ”johtaminen toimii". 

Lähihoitajan työstä tiimiesihenkilöksi

Myös Saarijärvellä Attendo Herajärvessä on siirrytty uuteen johtamismalliin. 15 vuotta lähihoitajana työskennelleestä Sonjasta tuli tiimiesihenkilö toukokuussa 2023. Sonjan mukaan on ollut mielenkiintoista nähdä saman työyhteisön arki nyt esihenkilön silmin. 

Tehtävä on tuonut toisen näkökulman työhön. Kun tiedän asioihin myös työntekijöiden näkökulman, pystyn perustelemaan päätökset paremmin, Sonja kertoo. 

Hän nostaa esimerkiksi tilanteen, jossa työntekijöiltä tulee viestiä, että työntekijöitä on liian vähän, vaikka työvuorolistojen ja -suunnitelman mukaan heitä on tarvittava määrä. 

Pystyn perustelemaan sen, ettei työntekijöitä voi tulla loputtomasti lisää, ja nostamaan keskustelua siitä, miksi työntekijöillä on tunne siitä, että henkilökuntaa on liian vähän.

Lue myös:

Jokaisella attendolaisella on mahdollisuus luoda oma urapolkunsa

Kokemusasiantuntijat auttavat uuden asukkaan tai työntekijän alkuun